MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for dacă pentru plăţile la extern derulate în perioada controlată contestatoarei îi sunt aplicabile prevederi dacă pentru plăţile la extern derulate în perioada controlată contestatoarei îi sunt aplicabile prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de Romania cu statele de rezidenţă ale beneficiarilor de venit în condiţiile în care ulterior înregistrării contestaţiei societatea deţine în traducere legalizată documente care atestă rezidenţa fiscală pentru beneficiari de venit.
1
Show details for dacă pentru plăţile la extern efectuate în perioada X societăţii îi pot fi aplicate prevederile convenţ dacă pentru plăţile la extern efectuate în perioada X societăţii îi pot fi aplicate prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu XYZ în condiţiile în care societatea nu a reţinut, nu a constituit si nu a virat la bugetul de stat impozit pe venitul nerezidenţilor în cotele prevăzute în convenţii
1
Show details for dacă se datorează impozit pe venitul persoanelor juridice nerezidente, constând în comisioane, în condiţii dacă se datorează impozit pe venitul persoanelor juridice nerezidente, constând în comisioane, în condiţiile în care nu prezintă certificate de rezidenţă fiscală
1
Show details for dacă societatea datorează accesorii pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din core dacă societatea datorează accesorii pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor, în condiţiile în care a declarat in mod eronat impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi – persoane fizice în loc de impozit pe veniturile sub formă de dobânzi
1
Show details for dacă societatea datorează impozit aferent cheltuielilor de colaborare şi din comisioane de vânzări, în co dacă societatea datorează impozit aferent cheltuielilor de colaborare şi din comisioane de vânzări, în condiţiile în care societatea nu a prezentat certificate de rezidenţă fiscală
1
Show details for dacă societatea datorează impozitul aferent comisioanelor de vânzări şi contravaloarea serviciilor de ver dacă societatea datorează impozitul aferent comisioanelor de vânzări şi contravaloarea serviciilor de verificări metrologice, în condiţiile în care societatea a justificat necesitatea serviciilor prestate, conform prevederilor legale şi a prezentat la contestaţie certificate de rezidenţă fiscală
1
Show details for datoreaza impozit pe venitul persoanelor juridice nerezidente pentru plăţile dobânzilor efectuate în cursul datoreaza impozit pe venitul persoanelor juridice nerezidente pentru plăţile dobânzilor efectuate în cursul anului şi majorările de întârziere aferente, în condiţiile în care la contestaţie societatea anexează documente din care reiese că suma a fost declarată şi plătită
1
Show details for dreptul de a se aplica conventia de evitare a dublei impuneri in conditiile in care societatea a suportat imp dreptul de a se aplica conventia de evitare a dublei impuneri in conditiile in care societatea a suportat impozitul datorat
1
Show details for impozit cu retinere la sursa pe veniturile obtinute din Romania de persoane juridice nerezidente de natura do impozit cu retinere la sursa pe veniturile obtinute din Romania de persoane juridice nerezidente de natura dobanzilor
1
Show details for impozit cu retinere la sursa pe veniturile obtinute din Romania de persoane juridice nerezidente de natura re impozit cu retinere la sursa pe veniturile obtinute din Romania de persoane juridice nerezidente de natura redeventelor ((know-how)
1
Show details for impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente stabilit suplimentar prin decizia de impunere in condi impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente stabilit suplimentar prin decizia de impunere in conditiile in care a fost calculat, evidentiat si achitat la bugetul de stat dar nu a fost declarat corect
5
Show details for impozitarea la sursa a dividendelor, redeventelor, comisioanelor si dobanzilor platite unui nerezident impozitarea la sursa a dividendelor, redeventelor, comisioanelor si dobanzilor platite unui nerezident
1
Show details for impozitul pe veniturile de natura redeventelor realizate din Romania de persoane juridice nerezidente impozitul pe veniturile de natura redeventelor realizate din Romania de persoane juridice nerezidente
3
Show details for impunerea veniturilor realizate in Romania de nerezidenti impunerea veniturilor realizate in Romania de nerezidenti
1
Show details for Incadrarea platilor efectuate de catre contestatoare in categoria “redevente” Incadrarea platilor efectuate de catre contestatoare in categoria “redevente”
7
Show details for legalitatea aplicarii conventiei de evitare a dublei impuneri in conditiile depunerii certificatelor de rezid legalitatea aplicarii conventiei de evitare a dublei impuneri in conditiile depunerii certificatelor de rezidenta fiscala
7
Show details for modul de stabilire a impozitului pe veniturile persoanelor nerezidente modul de stabilire a impozitului pe veniturile persoanelor nerezidente
1
Show details for plata impozitului in contul impozitului pe dividende, fara a avea loc stingerea obligatiei fiscale plata impozitului in contul impozitului pe dividende, fara a avea loc stingerea obligatiei fiscale
2
Show details for platile la extern reprezentand contravaloarea unor servicii contractate cu o firma din strainatate, contestat platile la extern reprezentand contravaloarea unor servicii contractate cu o firma din strainatate, contestatoarei ii sunt aplicabile prevederile Conventiei pentru evitarea dublei impuneri incheiata de Romania cu Danemarca, in conditiile in care a prezentat certificatul de rezidenta fiscala al beneficiarului de venit
15
Show details for prezentarea certificatului de rezidenta fiscala - conditie pentru aplicarea conventiei de evitare a dublei im prezentarea certificatului de rezidenta fiscala - conditie pentru aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri
9
Show details for prezentarea certificatului de rezidenta fiscala pentru beneficiarul de venit in timpul inspectiei fiscale sau prezentarea certificatului de rezidenta fiscala pentru beneficiarul de venit in timpul inspectiei fiscale sau pe parcursul solutionarii contestatiei
1
Show details for prezentarea unui Certficiat de conformitate fiscală pentru societatea nerezidentă în condiţiile în care pl prezentarea unui Certficiat de conformitate fiscală pentru societatea nerezidentă în condiţiile în care plata impozitului se efectueaza de societatea mamă din acelaşi stat
1
Show details for redeventa platita catre o firma cu rezidenta intr-un stat, in care aceasta categorie de venit, platit unui re redeventa platita catre o firma cu rezidenta intr-un stat, in care aceasta categorie de venit, platit unui rezident roman nu este impozitat
1
Show details for redevente achitate unei firme straine in conditiile in care persoana juridica romana suporta impozitul pe ven redevente achitate unei firme straine in conditiile in care persoana juridica romana suporta impozitul pe venitul aferent
12
Show details for redevente/drepturi de licenta, conditii de incadrare in aceasta categorie a platilor la extern redevente/drepturi de licenta, conditii de incadrare in aceasta categorie a platilor la extern
27
Show details for Inlesniri la plata Inlesniri la plata
5
Show details for Legea nr.133/1999 Legea nr.133/1999
21
Hide details for Masuri Masuri
1
Show details for daca AGA putea repartiza integral dividendele pentru investitii, in conditiile in care societatea are capital daca AGA putea repartiza integral dividendele pentru investitii, in conditiile in care societatea are capital integral de stat
1
Show details for daca beneficiarul avea obligatia sa evalueze si sa inregistreze extinderea sediului daca beneficiarul avea obligatia sa evalueze si sa inregistreze extinderea sediului
3
Show details for daca societatea pentru exercitiul financiar 2006 avea obligatia auditarii situatiei financiare daca societatea pentru exercitiul financiar 2006 avea obligatia auditarii situatiei financiare
4
Show details for daca sumele reprezentand contravalorea energiei electrice subventionate incasata in anul urmator celui pentru daca sumele reprezentand contravalorea energiei electrice subventionate incasata in anul urmator celui pentru care au fost alocate, reprezinta pentru participantii la circuitul financiar prevazut de legile bugetare anuale sume necuvenite care se restituie sau trebuie virate pe circuitul prevazut de legile bugetare anuale
1
Show details for data la care prestatorii de servicii sunt obligati sa emita factura pentru serviciile prestate data la care prestatorii de servicii sunt obligati sa emita factura pentru serviciile prestate
1
Show details for masura de majorare a perderii fiscale pe anul 2007 cu suma de 3.383.906 lei reprezentand diminuarea pierderii masura de majorare a perderii fiscale pe anul 2007 cu suma de 3.383.906 lei reprezentand diminuarea pierderii pe anul 2006 inregistrata in anul 2007 pe venituri
1
Show details for masura de majorare a pierderii fiscale pe anul 2007 cu suma de 7.073.695 lei reprezentand diferente de pret l masura de majorare a pierderii fiscale pe anul 2007 cu suma de 7.073.695 lei reprezentand diferente de pret la produse finite ca urmare a recalcularii coeficientului K
1
Show details for obligatia constituirii fondului de risc in conditiile in care sumele datorate cu acest titlu sunt comunicate obligatia constituirii fondului de risc in conditiile in care sumele datorate cu acest titlu sunt comunicate prin adresa de Ministerul Finantelor
1
Show details for obligatia de raportare ce revine beneficiarilor de imprumuturi ce constituie datorie publica obligatia de raportare ce revine beneficiarilor de imprumuturi ce constituie datorie publica
7
Show details for obligatii financiare stabilite in mod eronat prin decizie de impunere obligatii financiare stabilite in mod eronat prin decizie de impunere
2346
Show details for Procedura Procedura
18
Show details for Redeventa miniera Redeventa miniera
20
Show details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
38
Show details for Subventii Subventii
2346
Show details for TVA TVA
16
Show details for Zone defavorizate Zone defavorizate
12
Show details for (Not Categorized)(Not Categorized)