MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for emiterea eronata a deciziei de impunere in conditii de suprasolvire emiterea eronata a deciziei de impunere in conditii de suprasolvire
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG70/94A4
OU217/99A4L6
OU217/99A5
LG571/03A145L3
OG92R/03A83
HG1050/04PT107.1
25
Show details for emiterea eronata a titlului de creanta emiterea eronata a titlului de creanta
1
Show details for emiterea eronata a titlului de creanta ca urmare a nerespectarii conditiilor procedurale de intocmire ale ace emiterea eronata a titlului de creanta ca urmare a nerespectarii conditiilor procedurale de intocmire ale acestui titlu de creanta prevazute prin OMFP 1378/2005
1
Show details for emiterea eronata a titlului de creanta in conditiile in care organele de inspectie fiscala nu au emis decizie emiterea eronata a titlului de creanta in conditiile in care organele de inspectie fiscala nu au emis decizie de impunere conform prevederilor legale ca urmare a aanalizarii soldului sumei negative de tva ce trabuia solicitat la rambursare printr-un decont trimestrial si nu printr-un decont lunar
1
Show details for emiterea eronata a titlului de creanta pentru obligatii fiscale suplimentare si nu pentru obligatii fiscale d emiterea eronata a titlului de creanta pentru obligatii fiscale suplimentare si nu pentru obligatii fiscale de plata
4
Show details for eroare de inscriere a sumei in actul administrativ eroare de inscriere a sumei in actul administrativ
3
Show details for estimarea veniturilor in baza preturilor practicate pe piata estimarea veniturilor in baza preturilor practicate pe piata
3
Show details for existenta a doua titluri de creanta pentru aceeasi obligatie bugetara existenta a doua titluri de creanta pentru aceeasi obligatie bugetara
2
Show details for exonerarea de la plata debitelor suplimentare si a accesoriilor aferente, contestate exonerarea de la plata debitelor suplimentare si a accesoriilor aferente, contestate
1
Show details for impozit pe venituri din activităţi în baza contractelor/convenţii civile impozit pe venituri din activităţi în baza contractelor/convenţii civile
2
Show details for incalcarea dreptului la apărare incalcarea dreptului la apărare
2
Show details for încetării calităţii procesuale încetării calităţii procesuale
2
Show details for incheierea procesului verbal fara respectarea prevederilor legale incheierea procesului verbal fara respectarea prevederilor legale
1
Show details for încălcarea dreptului de a fi ascultat - art.107 şi art.9 alin.1 din Codul de procedură fiscală încălcarea dreptului de a fi ascultat - art.107 şi art.9 alin.1 din Codul de procedură fiscală
1
Show details for inspectia fiscala nu putea debuta mai devreme de 30 de zile calculate de la data comunicarii avizului de insp inspectia fiscala nu putea debuta mai devreme de 30 de zile calculate de la data comunicarii avizului de inspectie fiscala
2
Show details for instanta de judecata s-a pronuntat pe latura civila prin decizie definitiva instanta de judecata s-a pronuntat pe latura civila prin decizie definitiva
5
Show details for instituire de masuri asiguratorii instituire de masuri asiguratorii
9
Show details for intreruperea termenului de prescriptie intreruperea termenului de prescriptie
6
Show details for lipsa temeiului legal din actul constatator lipsa temeiului legal din actul constatator
1
Show details for mala fide si prezumtia legal constitutionala de nevinovatie mala fide si prezumtia legal constitutionala de nevinovatie
2
Show details for masura de diminuarea pierderii fiscale sub 3 milioane lei masura de diminuarea pierderii fiscale sub 3 milioane lei
5
Show details for masuri stabilite de organele de control ce nu au la baza constatari proprii masuri stabilite de organele de control ce nu au la baza constatari proprii
1
Show details for motivare DI in fapt si in drept motivare DI in fapt si in drept
15
Show details for neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate
1
Show details for neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a dreptului de deducere a TVA aferenta serviciilor achizi neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a dreptului de deducere a TVA aferenta serviciilor achizitionate in functie de gradul de utilizare a acestora la realizarea de operatiuni care dau drept de deducere
3
Show details for neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a modului de completare a facturilor neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a modului de completare a facturilor
1
Show details for neanalizarea realitatii operatiunilor de catre organul de inspectie fiscala in cazul furnizorilor fictivi neanalizarea realitatii operatiunilor de catre organul de inspectie fiscala in cazul furnizorilor fictivi
1
Show details for neanalizarea realitatii prestarii serviciilor de consultanta, management la societati afiliate neanalizarea realitatii prestarii serviciilor de consultanta, management la societati afiliate
1
Show details for necompetenta cu privire la cererea de compensare a unor sume necompetenta cu privire la cererea de compensare a unor sume
1
Show details for Necompetenta privind solutionarea dispozitiei de masuri Necompetenta privind solutionarea dispozitiei de masuri
1
Show details for necompetenţa materiala şi teritoriala a organelor de inspecţie fiscala de efectuare a inspecţiei fiscale necompetenţa materiala şi teritoriala a organelor de inspecţie fiscala de efectuare a inspecţiei fiscale
2
Show details for neconcordanta intre sumele mentionate in RIF si cele stabilite prin D.I. neconcordanta intre sumele mentionate in RIF si cele stabilite prin D.I.
2
Show details for nedepunerea contestatiei la organul emitent al actului atacat nedepunerea contestatiei la organul emitent al actului atacat
1
Show details for neefectuarea verificarii fiscale prealabile neefectuarea verificarii fiscale prealabile
1
Show details for nelegalitatea Deciziei de impunere raportat la faptul ca la data emiterii nu era emis Raportul de inspectie f nelegalitatea Deciziei de impunere raportat la faptul ca la data emiterii nu era emis Raportul de inspectie fiscala care trebuie sa stea la baza emiterii acesteia
1
Show details for nelegalitatea Deciziei de impunere si a Raportului de inspectie fiscala pentru lipsa semnaturii nelegalitatea Deciziei de impunere si a Raportului de inspectie fiscala pentru lipsa semnaturii
2
Show details for nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contest nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii
1
Show details for neprezentarea de catre organele de inspectie fiscala a starii de fapt si de drept neprezentarea de catre organele de inspectie fiscala a starii de fapt si de drept
3
Show details for nepunerea in aplicare a deciziei Ministerului Finantelor Publice nepunerea in aplicare a deciziei Ministerului Finantelor Publice
2
Show details for neregularităţi ale actelor administrativ fiscale atacate - art.109 alin.(1)-(3) din OG nr.92/2003 neregularităţi ale actelor administrativ fiscale atacate - art.109 alin.(1)-(3) din OG nr.92/2003
1
Show details for neregularităţi privind avizele de inspecţie fiscală - art. 98 alin.(1) şi alin. (2) coroborat cu art.91 neregularităţi privind avizele de inspecţie fiscală - art. 98 alin.(1) şi alin. (2) coroborat cu art.91 alin.(1) şi alin.(2) din OG nr.92/2003
1
Show details for neregularităţi părivind controlul sucursalelor neregularităţi părivind controlul sucursalelor
1
Show details for nerespectarea de catre organele de verificare fiscala a principiilor referitoare la exercitarea dreptului de nerespectarea de catre organele de verificare fiscala a principiilor referitoare la exercitarea dreptului de apreciere si a bunei credinte
1
Show details for nerespectarea termenului de 30 de zile pentru reanalizarea cauzei ca urmare a desfiintarii actului administra nerespectarea termenului de 30 de zile pentru reanalizarea cauzei ca urmare a desfiintarii actului administrativ fiscal