MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Show details for neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a modului de completare a facturilor neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a modului de completare a facturilor
1
Show details for neanalizarea realitatii operatiunilor de catre organul de inspectie fiscala in cazul furnizorilor fictivi neanalizarea realitatii operatiunilor de catre organul de inspectie fiscala in cazul furnizorilor fictivi
1
Show details for neanalizarea realitatii prestarii serviciilor de consultanta, management la societati afiliate neanalizarea realitatii prestarii serviciilor de consultanta, management la societati afiliate
1
Show details for necompetenta cu privire la cererea de compensare a unor sume necompetenta cu privire la cererea de compensare a unor sume
1
Show details for Necompetenta privind solutionarea dispozitiei de masuri Necompetenta privind solutionarea dispozitiei de masuri
1
Show details for necompetenţa materiala şi teritoriala a organelor de inspecţie fiscala de efectuare a inspecţiei fiscale necompetenţa materiala şi teritoriala a organelor de inspecţie fiscala de efectuare a inspecţiei fiscale
2
Show details for neconcordanta intre sumele mentionate in RIF si cele stabilite prin D.I. neconcordanta intre sumele mentionate in RIF si cele stabilite prin D.I.
2
Show details for nedepunerea contestatiei la organul emitent al actului atacat nedepunerea contestatiei la organul emitent al actului atacat
1
Show details for neefectuarea verificarii fiscale prealabile neefectuarea verificarii fiscale prealabile
1
Show details for nelegalitatea Deciziei de impunere raportat la faptul ca la data emiterii nu era emis Raportul de inspectie f nelegalitatea Deciziei de impunere raportat la faptul ca la data emiterii nu era emis Raportul de inspectie fiscala care trebuie sa stea la baza emiterii acesteia
1
Show details for nelegalitatea Deciziei de impunere si a Raportului de inspectie fiscala pentru lipsa semnaturii nelegalitatea Deciziei de impunere si a Raportului de inspectie fiscala pentru lipsa semnaturii
2
Show details for nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contest nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii
1
Show details for neprezentarea de catre organele de inspectie fiscala a starii de fapt si de drept neprezentarea de catre organele de inspectie fiscala a starii de fapt si de drept
3
Show details for nepunerea in aplicare a deciziei Ministerului Finantelor Publice nepunerea in aplicare a deciziei Ministerului Finantelor Publice
2
Show details for neregularităţi ale actelor administrativ fiscale atacate - art.109 alin.(1)-(3) din OG nr.92/2003 neregularităţi ale actelor administrativ fiscale atacate - art.109 alin.(1)-(3) din OG nr.92/2003
1
Show details for neregularităţi privind avizele de inspecţie fiscală - art. 98 alin.(1) şi alin. (2) coroborat cu art.91 neregularităţi privind avizele de inspecţie fiscală - art. 98 alin.(1) şi alin. (2) coroborat cu art.91 alin.(1) şi alin.(2) din OG nr.92/2003
1
Show details for neregularităţi părivind controlul sucursalelor neregularităţi părivind controlul sucursalelor
1
Show details for nerespectarea de catre organele de verificare fiscala a principiilor referitoare la exercitarea dreptului de nerespectarea de catre organele de verificare fiscala a principiilor referitoare la exercitarea dreptului de apreciere si a bunei credinte
1
Show details for nerespectarea termenului de 30 de zile pentru reanalizarea cauzei ca urmare a desfiintarii actului administra nerespectarea termenului de 30 de zile pentru reanalizarea cauzei ca urmare a desfiintarii actului administrativ fiscal
2
Show details for nesustinuta cu documente nesustinuta cu documente
1
Hide details for nterventie voluntara principala impotriva deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare la pl nterventie voluntara principala impotriva deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare la plata
Alte organeLG554/04PT22L1
LG554/04PT24L1
1
Show details for nu sunt prezentate rezultatele intermediare ale verificarilor si calculelor efectuate nu sunt prezentate rezultatele intermediare ale verificarilor si calculelor efectuate
1
Show details for nulitatea absolută a actelor administrativ fiscale nulitatea absolută a actelor administrativ fiscale
2
Show details for nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederile art.98 alin.(3) si art.104 alin.(1), alin.(4) si alin.(5) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
1
Show details for nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederilor art.87 coroborate cu prevederile art.43 alin.(2) lit.e) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv decizia de impunere nu cuprinde motivele de fapt care au stat la baza emiterii acesteia
2
Show details for nulitatea actelor administrativ fiscale atrasă de nerespectarea art.104 alin.(2) şi alin. (3) din OG nr.92/ nulitatea actelor administrativ fiscale atrasă de nerespectarea art.104 alin.(2) şi alin. (3) din OG nr.92/2003
1
Show details for nulitatea actelor administrativ fiscale emise pe numele ELCEN în condiţiile în care sucursala a fost absobit nulitatea actelor administrativ fiscale emise pe numele ELCEN în condiţiile în care sucursala a fost absobită ulterior perioadei verificate
1
Show details for nulitatea deciziei de calcul accesorii nulitatea deciziei de calcul accesorii
1
Show details for nulitatea titlului de creanta deoarece este semnat doar de un singur inspector nulitatea titlului de creanta deoarece este semnat doar de un singur inspector
2
Show details for obligatii bugetare stabilite prin alte acte administrative fiscale obligatii bugetare stabilite prin alte acte administrative fiscale
6
Show details for obligatii bugetare stabilite prin proces verbal si nu prin decizie de impunere obligatii bugetare stabilite prin proces verbal si nu prin decizie de impunere
11
Show details for obligatii bugetare stabilite prin raport de inspectie fiscala si nu prin decizie de impunere obligatii bugetare stabilite prin raport de inspectie fiscala si nu prin decizie de impunere
1
Show details for obligatii fiscale achitate in timpul inspectiei fiscale obligatii fiscale achitate in timpul inspectiei fiscale
1
Show details for obligatii fiscale suplimentare de plata din decizia de impunere contestata obligatii fiscale suplimentare de plata din decizia de impunere contestata
1
Show details for obligaţia organelor de inspecţie fiscală de a avea în vedere plăţile efectuate de societate în contul ob obligaţia organelor de inspecţie fiscală de a avea în vedere plăţile efectuate de societate în contul obligaţiilor datorate bugetului consolidat al statului, la stabilirea obligaţiilor suplimentare de plată
1
Show details for obligaţia societăţii de a declara la organele fiscale la termenele legale impozitele şi contribuţiile în obligaţia societăţii de a declara la organele fiscale la termenele legale impozitele şi contribuţiile înregistrate în evidenţa contabilă
1
Show details for organele de inspectie fiscala au emis actele administrativ fiscale în baza constatarilor efectuate de alte in organele de inspectie fiscala au emis actele administrativ fiscale în baza constatarilor efectuate de alte institutii
1
Show details for persoana juridica radiata anterior emiterii deciziei de solutionare persoana juridica radiata anterior emiterii deciziei de solutionare
1
Show details for Prescriptia dreptului organelor de inspectie fiscala de a stabili obligatii fiscale suplimentare pentru anul Prescriptia dreptului organelor de inspectie fiscala de a stabili obligatii fiscale suplimentare pentru anul 2005 reprezentand TVA 1
4
Show details for prescriptia dreptului organelor fiscale de a calccula accesorii aferente obligatiilor pentru care societatea prescriptia dreptului organelor fiscale de a calccula accesorii aferente obligatiilor pentru care societatea a solicitat aplicarea facilitatilor
3
Show details for prescriptia obligatiilor stabilite de oif prescriptia obligatiilor stabilite de oif
22
Show details for prescriptie prescriptie
1
Show details for Prescriptie 2003-2008 Prescriptie 2003-2008
1
Show details for prescriptie ani 2011 si 2012 prescriptie ani 2011 si 2012