MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for nerespectarea termenului de 30 de zile pentru reanalizarea cauzei ca urmare a desfiintarii actului administra nerespectarea termenului de 30 de zile pentru reanalizarea cauzei ca urmare a desfiintarii actului administrativ fiscal
Alte organeOG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A92
OG92R/03A105
OG92R/03A216L3^1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
2
Show details for nesustinuta cu documente nesustinuta cu documente
1
Show details for nterventie voluntara principala impotriva deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare la pl nterventie voluntara principala impotriva deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare la plata
1
Show details for nu sunt prezentate rezultatele intermediare ale verificarilor si calculelor efectuate nu sunt prezentate rezultatele intermediare ale verificarilor si calculelor efectuate
1
Show details for nulitatea absolută a actelor administrativ fiscale nulitatea absolută a actelor administrativ fiscale
2
Show details for nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederile art.98 alin.(3) si art.104 alin.(1), alin.(4) si alin.(5) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
1
Show details for nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederilor art.87 coroborate cu prevederile art.43 alin.(2) lit.e) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv decizia de impunere nu cuprinde motivele de fapt care au stat la baza emiterii acesteia
2
Show details for nulitatea actelor administrativ fiscale atrasă de nerespectarea art.104 alin.(2) şi alin. (3) din OG nr.92/ nulitatea actelor administrativ fiscale atrasă de nerespectarea art.104 alin.(2) şi alin. (3) din OG nr.92/2003
1
Show details for nulitatea actelor administrativ fiscale emise pe numele ELCEN în condiţiile în care sucursala a fost absobit nulitatea actelor administrativ fiscale emise pe numele ELCEN în condiţiile în care sucursala a fost absobită ulterior perioadei verificate
1
Show details for nulitatea deciziei de calcul accesorii nulitatea deciziei de calcul accesorii
1
Show details for nulitatea titlului de creanta deoarece este semnat doar de un singur inspector nulitatea titlului de creanta deoarece este semnat doar de un singur inspector
2
Show details for obligatii bugetare stabilite prin alte acte administrative fiscale obligatii bugetare stabilite prin alte acte administrative fiscale
6
Show details for obligatii bugetare stabilite prin proces verbal si nu prin decizie de impunere obligatii bugetare stabilite prin proces verbal si nu prin decizie de impunere
11
Show details for obligatii bugetare stabilite prin raport de inspectie fiscala si nu prin decizie de impunere obligatii bugetare stabilite prin raport de inspectie fiscala si nu prin decizie de impunere
1
Show details for obligatii fiscale achitate in timpul inspectiei fiscale obligatii fiscale achitate in timpul inspectiei fiscale
1
Show details for obligatii fiscale suplimentare de plata din decizia de impunere contestata obligatii fiscale suplimentare de plata din decizia de impunere contestata
1
Show details for obligaţia organelor de inspecţie fiscală de a avea în vedere plăţile efectuate de societate în contul ob obligaţia organelor de inspecţie fiscală de a avea în vedere plăţile efectuate de societate în contul obligaţiilor datorate bugetului consolidat al statului, la stabilirea obligaţiilor suplimentare de plată
1
Show details for obligaţia societăţii de a declara la organele fiscale la termenele legale impozitele şi contribuţiile în obligaţia societăţii de a declara la organele fiscale la termenele legale impozitele şi contribuţiile înregistrate în evidenţa contabilă
1
Show details for organele de inspectie fiscala au emis actele administrativ fiscale în baza constatarilor efectuate de alte in organele de inspectie fiscala au emis actele administrativ fiscale în baza constatarilor efectuate de alte institutii
1
Show details for persoana juridica radiata anterior emiterii deciziei de solutionare persoana juridica radiata anterior emiterii deciziei de solutionare
1
Show details for Prescriptia dreptului organelor de inspectie fiscala de a stabili obligatii fiscale suplimentare pentru anul Prescriptia dreptului organelor de inspectie fiscala de a stabili obligatii fiscale suplimentare pentru anul 2005 reprezentand TVA 1
4
Show details for prescriptia dreptului organelor fiscale de a calccula accesorii aferente obligatiilor pentru care societatea prescriptia dreptului organelor fiscale de a calccula accesorii aferente obligatiilor pentru care societatea a solicitat aplicarea facilitatilor
3
Show details for prescriptia obligatiilor stabilite de oif prescriptia obligatiilor stabilite de oif
22
Show details for prescriptie prescriptie
1
Show details for Prescriptie 2003-2008 Prescriptie 2003-2008
1
Show details for prescriptie ani 2011 si 2012 prescriptie ani 2011 si 2012
2
Show details for prescripţia impozitului pe profit pe anul 2006 - art. 91 alin.1) şi alin.(2) din OG nr.92/2003 prescripţia impozitului pe profit pe anul 2006 - art. 91 alin.1) şi alin.(2) din OG nr.92/2003
9
Show details for prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei
3
Show details for prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solutionare
1
Show details for principiul bunei administrari principiul bunei administrari
2
Show details for principiul in dubio contra fiscum principiul in dubio contra fiscum
1
Show details for principiul independenței principiul independenței
1
Show details for principiul prevalentei economicului asupra juridicului in analiza starii de fapt fiscale principiul prevalentei economicului asupra juridicului in analiza starii de fapt fiscale
1
Show details for principiul proportionalitatii principiul proportionalitatii
1
Show details for principiului fiscal in dubio pro reo principiului fiscal in dubio pro reo
1
Show details for recalcularea impozitului pe profit datorat suplimentar si accesorii aferente prin luarea in considerare a rez recalcularea impozitului pe profit datorat suplimentar si accesorii aferente prin luarea in considerare a rezervei legale in situatia in care contestatia nu va fi solutionata favorabil
13
Show details for Refuz nejustificat de a emite un act administrativ fiscal Refuz nejustificat de a emite un act administrativ fiscal
40
Show details for renuntare la contestatie renuntare la contestatie
1
Show details for respectarea de catre organele de inspectie fiscala a obiectului inspectiei fiscale, a rolului activ in stabil respectarea de catre organele de inspectie fiscala a obiectului inspectiei fiscale, a rolului activ in stabillirea situatiei de fapt fiscale si aplicarea principiilor de baza in materie fiscala in concluziile Raportului de inspectie fiscala ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere contestata
5
Show details for respingerea contestatiei ca fiind fara obiect respingerea contestatiei ca fiind fara obiect
5
Show details for retinerea gresita a starii de fapt in decizia de impunere precum si incadrarea eronata in temeiul de drept retinerea gresita a starii de fapt in decizia de impunere precum si incadrarea eronata in temeiul de drept
2
Show details for reverificarea pe aceeasi perioada si aceeasi taxa reverificarea pe aceeasi perioada si aceeasi taxa
26
Show details for reverificarea unui contribuabil pentru aceleasi obligatii bugetare si aceeasi perioada reverificarea unui contribuabil pentru aceleasi obligatii bugetare si aceeasi perioada
1
Show details for Scoaterea cauzei de pe rol Scoaterea cauzei de pe rol