MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Hide details for prescriptia obligatiilor stabilite de oif prescriptia obligatiilor stabilite de oif
Alte organeOG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A92
OG92R/03A105
OG92R/03A216L3^1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A23
OG92R/03A6
OG92R/03A7L2
LG571/03A35
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A156L1
LG571/03A156L2
LG571/03A156L4
LG571/03A21L3lg)
LG571/03A22L1lc)
LG571/03A21L4le)
LG571/03A145L5la)
Alte organeLG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
HG44/04PT46L1
HG44/04PT48
HG44/04PT41
HG44/04PT49
22
Show details for prescriptie prescriptie
1
Show details for Prescriptie 2003-2008 Prescriptie 2003-2008
1
Show details for prescriptie ani 2011 si 2012 prescriptie ani 2011 si 2012
2
Show details for prescripţia impozitului pe profit pe anul 2006 - art. 91 alin.1) şi alin.(2) din OG nr.92/2003 prescripţia impozitului pe profit pe anul 2006 - art. 91 alin.1) şi alin.(2) din OG nr.92/2003
9
Show details for prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei
3
Show details for prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solutionare
1
Show details for principiul bunei administrari principiul bunei administrari
2
Show details for principiul in dubio contra fiscum principiul in dubio contra fiscum
1
Show details for principiul independenței principiul independenței
1
Show details for principiul prevalentei economicului asupra juridicului in analiza starii de fapt fiscale principiul prevalentei economicului asupra juridicului in analiza starii de fapt fiscale
1
Show details for principiul proportionalitatii principiul proportionalitatii
1
Show details for principiului fiscal in dubio pro reo principiului fiscal in dubio pro reo
1
Show details for recalcularea impozitului pe profit datorat suplimentar si accesorii aferente prin luarea in considerare a rez recalcularea impozitului pe profit datorat suplimentar si accesorii aferente prin luarea in considerare a rezervei legale in situatia in care contestatia nu va fi solutionata favorabil
13
Show details for Refuz nejustificat de a emite un act administrativ fiscal Refuz nejustificat de a emite un act administrativ fiscal
40
Show details for renuntare la contestatie renuntare la contestatie
1
Show details for respectarea de catre organele de inspectie fiscala a obiectului inspectiei fiscale, a rolului activ in stabil respectarea de catre organele de inspectie fiscala a obiectului inspectiei fiscale, a rolului activ in stabillirea situatiei de fapt fiscale si aplicarea principiilor de baza in materie fiscala in concluziile Raportului de inspectie fiscala ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere contestata
5
Show details for respingerea contestatiei ca fiind fara obiect respingerea contestatiei ca fiind fara obiect
5
Show details for retinerea gresita a starii de fapt in decizia de impunere precum si incadrarea eronata in temeiul de drept retinerea gresita a starii de fapt in decizia de impunere precum si incadrarea eronata in temeiul de drept
2
Show details for reverificarea pe aceeasi perioada si aceeasi taxa reverificarea pe aceeasi perioada si aceeasi taxa
26
Show details for reverificarea unui contribuabil pentru aceleasi obligatii bugetare si aceeasi perioada reverificarea unui contribuabil pentru aceleasi obligatii bugetare si aceeasi perioada
1
Show details for Scoaterea cauzei de pe rol Scoaterea cauzei de pe rol
1
Show details for se poate pronunţa asupra admisibilităţii cererii privind introducerea forţată în procedura de soluţiona se poate pronunţa asupra admisibilităţii cererii privind introducerea forţată în procedura de soluţionare a contestaţiei
5
Show details for societate radiata de la Oficiul Registrului Comertului anterior emiterii deciziei de solutionare a contestati societate radiata de la Oficiul Registrului Comertului anterior emiterii deciziei de solutionare a contestatiei
1
Show details for solicitare intocmirea dosarului preturilor de transfer pentru perioada in care nu era prevazuta de lege oblig solicitare intocmirea dosarului preturilor de transfer pentru perioada in care nu era prevazuta de lege obligativitatea intocmirii
1
Show details for solicitarea administratorul societatii care doreşte sa cunoasca definitia unei societati de „tip fantoma” solicitarea administratorul societatii care doreşte sa cunoasca definitia unei societati de „tip fantoma”
1
Show details for solicitarea formulata de contribuabil in perioada inspectiei fiscale, privind luarea in considerare a unor ch solicitarea formulata de contribuabil in perioada inspectiei fiscale, privind luarea in considerare a unor cheltuieli eronat neconstituite de acesta
6
Show details for solutionarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul un solutionarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati
2
Show details for solutionarea cererii de rambursare printr-o adresa si nu printr-un titlu de creanta solutionarea cererii de rambursare printr-o adresa si nu printr-un titlu de creanta
1
Show details for soluţionarea acestui capăt de cerere în condiţiile în care Direcţia generală de soluţionare a contesta soluţionarea acestui capăt de cerere în condiţiile în care Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor nu are competenţa materială de a se investi cu soluţionarea amenzilor
1
Show details for soluţionarea cererii de anulare a obligaţiilor fiscale în baza Legii 209/2015 soluţionarea cererii de anulare a obligaţiilor fiscale în baza Legii 209/2015
1
Show details for soluţionarea cererii de reverificare a unei perioade – competenţă soluţionarea cererii de reverificare a unei perioade – competenţă
1
Show details for soluţionarea pe fond a cauzei în condiţiile în care Garda Financiară a sesizat organele de urmărire şi c soluţionarea pe fond a cauzei în condiţiile în care Garda Financiară a sesizat organele de urmărire şi cercetare penală cu privire la aspectele constatate, în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.9 lit.c) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
2
Show details for stabilirea calitatii de titlu de creanta stabilirea calitatii de titlu de creanta
4
Show details for stabilirea de obligatii de plata pe o perioada prescrisa stabilirea de obligatii de plata pe o perioada prescrisa
2
Show details for stabilirea de obligatii fiscale in conditiile in care contestatoarea invoca faptul ca dreptul organelor de in stabilirea de obligatii fiscale in conditiile in care contestatoarea invoca faptul ca dreptul organelor de inspectie fiscala de a stabili impozite si taxe este prescris
5
Show details for suma contestata mai mica de 500.000 lei suma contestata mai mica de 500.000 lei
17
Show details for suma contestata nu a fost individualizata ca obligatie de plata prin titlul de creanta suma contestata nu a fost individualizata ca obligatie de plata prin titlul de creanta
33
Show details for sume contestate care nu au fost individualizate ca obligatie de plata prin actul atacat sume contestate care nu au fost individualizate ca obligatie de plata prin actul atacat
1
Show details for sume neachitate, dar nedeclarate sume neachitate, dar nedeclarate
2
Show details for suspendarea calculului accesoriilor care nu au fost stabilite printr-un titlu de creanta suspendarea calculului accesoriilor care nu au fost stabilite printr-un titlu de creanta
61
Show details for suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat