MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Show details for aferenta ratelor de leasing financiar extern aferenta ratelor de leasing financiar extern
1
Show details for aferenta serviciilor de telecomunicatii aferenta serviciilor de telecomunicatii
2
Show details for aferenta serviciilor de cazare, masa si tratamente prestate in statiuni balneoclimaterice aferenta serviciilor de cazare, masa si tratamente prestate in statiuni balneoclimaterice
3
Show details for aferenta serviciilor de inchiriere aferenta serviciilor de inchiriere
2
Show details for aferenta subventiilor incasate pentru diferente de pret aferenta subventiilor incasate pentru diferente de pret
1
Show details for aferenta transferului de jucatori de fotbal aferenta transferului de jucatori de fotbal
1
Show details for aferenta unor livrari de produse reziduale livrate cu titlu gratuit aferenta unor livrari de produse reziduale livrate cu titlu gratuit
1
Show details for aferenta unor prestari de servicii reprezentand cesionarea unor drepturi aferenta unor prestari de servicii reprezentand cesionarea unor drepturi
1
Show details for aferenta unor prestari de servicii reprezentand lucrari de instalatii facturate catre o unitate de invatamant aferenta unor prestari de servicii reprezentand lucrari de instalatii facturate catre o unitate de invatamant autorizata
2
Show details for aferenta vanzarilor cu amanuntul in conditiile in care nu au fost inregistrate toate rapoartele fiscale de in aferenta vanzarilor cu amanuntul in conditiile in care nu au fost inregistrate toate rapoartele fiscale de inchidere zilnica ale aparatelor de marcat electronice fiscale
2
Show details for aferente cheltuielilor sociale aferente cheltuielilor sociale
1
Show details for ajustare TVA aferenta bunurilor de capital casate inainte de expirarea duratei normale de functionare, a stoc ajustare TVA aferenta bunurilor de capital casate inainte de expirarea duratei normale de functionare, a stocurilor de materiale si piese de schimb cat si a investitiilor in curs casate
1
Show details for ajustare TVA, in conditiile in care nu au fost prezentate documente din care sa rezulte faptul ca deteriorari ajustare TVA, in conditiile in care nu au fost prezentate documente din care sa rezulte faptul ca deteriorarile au avut cauze fizice si/sau naturale, neimputabile, de natura bunurilor expirate/alterate sau degradate fizic
1
Show details for ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata prin diminuarea TVA colectata, pentru bunurile liv ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata prin diminuarea TVA colectata, pentru bunurile livrate si neincasate ca urmare a falimentului beneficiarului
2
Show details for ajustarea bazei de impozitare pentru TVA in cazul pierderilor tehnologice ajustarea bazei de impozitare pentru TVA in cazul pierderilor tehnologice
1
Show details for ajustarea bazei de impozitare pentru tva in cazul refuzurilor partiale privind cantitatea ajustarea bazei de impozitare pentru tva in cazul refuzurilor partiale privind cantitatea
3
Show details for ajustarea bazei de impozitare pentru TVA inscrisa in facturile emise de o societate aflata in procedura de re ajustarea bazei de impozitare pentru TVA inscrisa in facturile emise de o societate aflata in procedura de reorganizare judiciara si faliment
1
Show details for ajustarea dreptului de deducere pentru taxa pe valoarea adaugata dedusa initial pentru stocul de bunuri exist ajustarea dreptului de deducere pentru taxa pe valoarea adaugata dedusa initial pentru stocul de bunuri existent la data deschiderii procedurii de insolventa pe considerentul ca, de la aceasta data, societatea trebuie sa aplice masurile de simplificare
1
Show details for ajustarea taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de imobile in conditiile in care au fost depuse in ajustarea taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de imobile in conditiile in care au fost depuse in timpul inspectiei fiscale notificari pentru taxarea operatiunilor care au ca obiect imobilele achizitionate
1
Show details for ajustarea taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care societatea nu a optat pentru taxarea operaţiun ajustarea taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care societatea nu a optat pentru taxarea operaţiunilor de închiriere
1
Show details for ajustarea tva aferenta unei achizitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de ajustarea tva aferenta unei achizitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de operatiuni taxabile
1
Show details for ajustarea TVA aferenta unei investitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de ajustarea TVA aferenta unei investitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de operatiuni taxabile
1
Show details for ajustarea TVA aferenteă garanţiilor de bună execuţie ajustarea TVA aferenteă garanţiilor de bună execuţie
1
Show details for ajustarea TVA aferentă imobilelor scoase din patrimoniul Hidroelectrica cu titlu gratuit către consilii jud ajustarea TVA aferentă imobilelor scoase din patrimoniul Hidroelectrica cu titlu gratuit către consilii judeţene, parohii etc
1
Show details for ajustarea tva deductibilă aferentă achiziilor destinate unui imobil scos din circuitul economic, distrus în ajustarea tva deductibilă aferentă achiziilor destinate unui imobil scos din circuitul economic, distrus în urma intervenţiei umane, respectiv activitatea de exploatare minieră
1
Show details for ajustarea tva dedusa pentru partea din imobil pus la dispozitia societatii de catering si cea destinata servi ajustarea tva dedusa pentru partea din imobil pus la dispozitia societatii de catering si cea destinata servirii mesei pentru angajatii societatii, in conditiile in care societatea isi desfasoara activitatea in imprejurari speciale
1
Show details for ajustarea tva dedusa pentru un bun imobil pus in functiune in anul 2007, in conditiile in care acesta a fost ajustarea tva dedusa pentru un bun imobil pus in functiune in anul 2007, in conditiile in care acesta a fost destinat realizarii de operatiuni scutite de tva fara drept de deducere
1
Show details for ajustarea TVA dedusa pentru un bun imobil pus in functiune in luna martie 2005 in conditiile in care aceasta ajustarea TVA dedusa pentru un bun imobil pus in functiune in luna martie 2005 in conditiile in care aceasta a fost destinata realizarii de operatiuni scutite de TVA fara drept de deducere, respectiv operatiuni de inchiriere si pentru care societatea nu a optat pentru regimul de taxare a acestor operatiuni
1
Show details for ajustarea TVA dedusă iniţial pentru produse reziduale lipsă în gestiune ajustarea TVA dedusă iniţial pentru produse reziduale lipsă în gestiune
1
Show details for amanarea exigibilitatii TVA amanarea exigibilitatii TVA
1
Show details for amanata la rambursare pana la clarificarea documentelor justificative privind transportul bunurilor importate amanata la rambursare pana la clarificarea documentelor justificative privind transportul bunurilor importate
1
Show details for anularea deciziei de impunere anularea deciziei de impunere
1
Show details for anularea deciziei de impunere in conditiile in care aceasta a fost emisa la o data la care societatea era rad anularea deciziei de impunere in conditiile in care aceasta a fost emisa la o data la care societatea era radiata de catre Oficiul National al Regimului Comertului
1
Show details for anularea deciziei de impunere in conditiile in care organele de inspectie fiscala au evidentiat in decizia de anularea deciziei de impunere in conditiile in care organele de inspectie fiscala au evidentiat in decizia de impunere TVA respinsa la rambursare desi societatea nu se afla in situatia de plata ci de rambursat
1
Show details for anularea deciziei de impunere in conditiile in care organele de inspectie fiscala au evidentiat in decizia de anularea deciziei de impunere in conditiile in care organele de inspectie fiscala au evidentiat in decizia de impunere TVA respinsa la rambursare desi societatea se afla in situatia de plata
1
Show details for anularea dreptului de deducere a TVA aferenta importurilor efectuate cu declaratii vamale de import ce avea m anularea dreptului de deducere a TVA aferenta importurilor efectuate cu declaratii vamale de import ce avea mentionat ca destinatar al materiilor prime, numele altei societati
1
Show details for anularea dreptului de deducerea a TVA in lipsa unui termen de drept eronat anularea dreptului de deducerea a TVA in lipsa unui termen de drept eronat
1
Show details for aplicarea eronata a scutirii de TVA aferenta achizitiilor de natura activelor amortizabile aplicarea eronata a scutirii de TVA aferenta achizitiilor de natura activelor amortizabile
1
Show details for aplicarea in mod eronat a cotei de TVA de 24% si nu cea de 19% care era in vigoare la data efectuarii operati aplicarea in mod eronat a cotei de TVA de 24% si nu cea de 19% care era in vigoare la data efectuarii operatiunilor
2
Show details for aplicarea masurii de simplificare a TVA aferenta facturilor emise de furnizor pentru prestarea de servicii cu aplicarea masurii de simplificare a TVA aferenta facturilor emise de furnizor pentru prestarea de servicii cu autoutilajele prin incadrarea acestora in clasa CAEN 4550 - Sectiunea F "constructii"
1
Show details for aplicarea masurii de simplificare, respectiv taxarea inverse, in cazul facturilor de avans emise de societate aplicarea masurii de simplificare, respectiv taxarea inverse, in cazul facturilor de avans emise de societatea contestatoare în condiţiile în care nu prezintă documente care să facă dovada că putea să aplice aceasta masura, taxa pe valoarea adaugata aferenta fiind si inscrisa pe facturi
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru bunuri de natura cladirilor achizitionate in baza unui contract cu aplicarea masurilor de simplificare pentru bunuri de natura cladirilor achizitionate in baza unui contract cu plata in rate
1
Hide details for aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari de reparatii si modernizari la instalatii industriale aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari de reparatii si modernizari la instalatii industriale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A113
LG571/03A114
LG571/03A115L1ld)
LG571/03A115L1li)
LG571/03A118A7L1PT15
LG571/03A118A7L1PT28
LG571/03A21L4lb)
LG60/94A11PT1
LG60/94A11PT2
HG44/04PT2L9
HG44/04PT2L10
Dc26/76A12PT1
Dc26/76A12PT2
Dc26/76A12PT4
Dc238/74A12L1
Dc238/74A12L2
Dc238/74A12L3lb)
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146
HG44/04PT45L4
LG571/03A160L1
LG571/03A160L2
LG571/03A160L3
LG571/03A160L4
LG571/03A160L5
HG1861/06PT82
LG571/03A129L1
LG571/03A134
LG571/03A137L1la)
LG571/03A134L1
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A128L8la-c)
LG571/03A128L8lf)
LG571/03A128L1
OG92R/03A65L2
OG92R/03A205
OG92R/03A206L2
OG92R/03A209L1lc)
OG92R/03A209L2
OG92R/03A215L1L2
OMFP 1939/04Anexa 2 pct.1
OMFP 1939/04Anexa 2 pct.2
LG554/04A14L1L2
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari la instalatii termice ce sunt cuprinse la sectiunea F "Con aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari la instalatii termice ce sunt cuprinse la sectiunea F "Constructii" din Codul CAEN