MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for ajustare TVA, in conditiile in care nu au fost prezentate documente din care sa rezulte faptul ca deteriorari ajustare TVA, in conditiile in care nu au fost prezentate documente din care sa rezulte faptul ca deteriorarile au avut cauze fizice si/sau naturale, neimputabile, de natura bunurilor expirate/alterate sau degradate fizic
1
Show details for ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata prin diminuarea TVA colectata, pentru bunurile liv ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata prin diminuarea TVA colectata, pentru bunurile livrate si neincasate ca urmare a falimentului beneficiarului
2
Show details for ajustarea bazei de impozitare pentru TVA in cazul pierderilor tehnologice ajustarea bazei de impozitare pentru TVA in cazul pierderilor tehnologice
1
Show details for ajustarea bazei de impozitare pentru tva in cazul refuzurilor partiale privind cantitatea ajustarea bazei de impozitare pentru tva in cazul refuzurilor partiale privind cantitatea
3
Show details for ajustarea bazei de impozitare pentru TVA inscrisa in facturile emise de o societate aflata in procedura de re ajustarea bazei de impozitare pentru TVA inscrisa in facturile emise de o societate aflata in procedura de reorganizare judiciara si faliment
1
Show details for ajustarea dreptului de deducere pentru taxa pe valoarea adaugata dedusa initial pentru stocul de bunuri exist ajustarea dreptului de deducere pentru taxa pe valoarea adaugata dedusa initial pentru stocul de bunuri existent la data deschiderii procedurii de insolventa pe considerentul ca, de la aceasta data, societatea trebuie sa aplice masurile de simplificare
1
Show details for ajustarea taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de imobile in conditiile in care au fost depuse in ajustarea taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de imobile in conditiile in care au fost depuse in timpul inspectiei fiscale notificari pentru taxarea operatiunilor care au ca obiect imobilele achizitionate
1
Show details for ajustarea taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care societatea nu a optat pentru taxarea operaţiun ajustarea taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care societatea nu a optat pentru taxarea operaţiunilor de închiriere
1
Show details for ajustarea tva aferenta unei achizitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de ajustarea tva aferenta unei achizitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de operatiuni taxabile
1
Show details for ajustarea TVA aferenta unei investitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de ajustarea TVA aferenta unei investitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de operatiuni taxabile
1
Hide details for ajustarea TVA aferenteă garanţiilor de bună execuţie ajustarea TVA aferenteă garanţiilor de bună execuţie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L3lg)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^1L4
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A134^1L7
LG571/03A137L1
HG44/04PT44
HG44/04PT52
1
Show details for ajustarea TVA aferentă imobilelor scoase din patrimoniul Hidroelectrica cu titlu gratuit către consilii jud ajustarea TVA aferentă imobilelor scoase din patrimoniul Hidroelectrica cu titlu gratuit către consilii judeţene, parohii etc
1
Show details for ajustarea tva deductibilă aferentă achiziilor destinate unui imobil scos din circuitul economic, distrus în ajustarea tva deductibilă aferentă achiziilor destinate unui imobil scos din circuitul economic, distrus în urma intervenţiei umane, respectiv activitatea de exploatare minieră
1
Show details for ajustarea tva dedusa pentru partea din imobil pus la dispozitia societatii de catering si cea destinata servi ajustarea tva dedusa pentru partea din imobil pus la dispozitia societatii de catering si cea destinata servirii mesei pentru angajatii societatii, in conditiile in care societatea isi desfasoara activitatea in imprejurari speciale
1
Show details for ajustarea tva dedusa pentru un bun imobil pus in functiune in anul 2007, in conditiile in care acesta a fost ajustarea tva dedusa pentru un bun imobil pus in functiune in anul 2007, in conditiile in care acesta a fost destinat realizarii de operatiuni scutite de tva fara drept de deducere
1
Show details for ajustarea TVA dedusa pentru un bun imobil pus in functiune in luna martie 2005 in conditiile in care aceasta ajustarea TVA dedusa pentru un bun imobil pus in functiune in luna martie 2005 in conditiile in care aceasta a fost destinata realizarii de operatiuni scutite de TVA fara drept de deducere, respectiv operatiuni de inchiriere si pentru care societatea nu a optat pentru regimul de taxare a acestor operatiuni
1
Show details for ajustarea TVA dedusă iniţial pentru produse reziduale lipsă în gestiune ajustarea TVA dedusă iniţial pentru produse reziduale lipsă în gestiune
1
Show details for amanarea exigibilitatii TVA amanarea exigibilitatii TVA
1
Show details for amanata la rambursare pana la clarificarea documentelor justificative privind transportul bunurilor importate amanata la rambursare pana la clarificarea documentelor justificative privind transportul bunurilor importate
1
Show details for anularea deciziei de impunere anularea deciziei de impunere
1
Show details for anularea deciziei de impunere in conditiile in care aceasta a fost emisa la o data la care societatea era rad anularea deciziei de impunere in conditiile in care aceasta a fost emisa la o data la care societatea era radiata de catre Oficiul National al Regimului Comertului
1
Show details for anularea deciziei de impunere in conditiile in care organele de inspectie fiscala au evidentiat in decizia de anularea deciziei de impunere in conditiile in care organele de inspectie fiscala au evidentiat in decizia de impunere TVA respinsa la rambursare desi societatea nu se afla in situatia de plata ci de rambursat
1
Show details for anularea deciziei de impunere in conditiile in care organele de inspectie fiscala au evidentiat in decizia de anularea deciziei de impunere in conditiile in care organele de inspectie fiscala au evidentiat in decizia de impunere TVA respinsa la rambursare desi societatea se afla in situatia de plata
1
Show details for anularea dreptului de deducere a TVA aferenta importurilor efectuate cu declaratii vamale de import ce avea m anularea dreptului de deducere a TVA aferenta importurilor efectuate cu declaratii vamale de import ce avea mentionat ca destinatar al materiilor prime, numele altei societati
1
Show details for anularea dreptului de deducerea a TVA in lipsa unui termen de drept eronat anularea dreptului de deducerea a TVA in lipsa unui termen de drept eronat
1
Show details for aplicarea eronata a scutirii de TVA aferenta achizitiilor de natura activelor amortizabile aplicarea eronata a scutirii de TVA aferenta achizitiilor de natura activelor amortizabile
1
Show details for aplicarea in mod eronat a cotei de TVA de 24% si nu cea de 19% care era in vigoare la data efectuarii operati aplicarea in mod eronat a cotei de TVA de 24% si nu cea de 19% care era in vigoare la data efectuarii operatiunilor
2
Show details for aplicarea masurii de simplificare a TVA aferenta facturilor emise de furnizor pentru prestarea de servicii cu aplicarea masurii de simplificare a TVA aferenta facturilor emise de furnizor pentru prestarea de servicii cu autoutilajele prin incadrarea acestora in clasa CAEN 4550 - Sectiunea F "constructii"
1
Show details for aplicarea masurii de simplificare, respectiv taxarea inverse, in cazul facturilor de avans emise de societate aplicarea masurii de simplificare, respectiv taxarea inverse, in cazul facturilor de avans emise de societatea contestatoare în condiţiile în care nu prezintă documente care să facă dovada că putea să aplice aceasta masura, taxa pe valoarea adaugata aferenta fiind si inscrisa pe facturi
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru bunuri de natura cladirilor achizitionate in baza unui contract cu aplicarea masurilor de simplificare pentru bunuri de natura cladirilor achizitionate in baza unui contract cu plata in rate
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari de reparatii si modernizari la instalatii industriale aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari de reparatii si modernizari la instalatii industriale
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari la instalatii termice ce sunt cuprinse la sectiunea F "Con aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari la instalatii termice ce sunt cuprinse la sectiunea F "Constructii" din Codul CAEN
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrarile de constructii montaj aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrarile de constructii montaj
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru servicii de reparaţii instalaţie de aburi aplicarea masurilor de simplificare pentru servicii de reparaţii instalaţie de aburi
2
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararii unui imobil compus d aplicarea masurilor de simplificare pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararii unui imobil compus din cladire si teren in conditiile in care notificarea pentru taxarea operatiunii a fost depusa ulterior operatiunii de vanzare a imobilului
13
Show details for aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
1
Show details for aplicarea măsurilor de simplificare pentru lucrările efectuate de societate, în condiţiile în care acestea aplicarea măsurilor de simplificare pentru lucrările efectuate de societate, în condiţiile în care acestea sunt lucrări de reparaţii executate la transformatoarele electrice în staţiile trafo, şi nu lucrări de construcţii – montaj
1
Show details for aplicarea regimului special de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri second -hand achizitionate din interio aplicarea regimului special de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri second -hand achizitionate din interiorul Comunitatii si livrate in tara.
2
Show details for aplicarea regimului special de TVA pentru bunuri second-hand achizitionate din interiorul comunitatii si livr aplicarea regimului special de TVA pentru bunuri second-hand achizitionate din interiorul comunitatii si livrate in tara
1
Show details for asupra deductibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă unor facturi de avans, neachitate de contest asupra deductibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă unor facturi de avans, neachitate de contestatară şi ulterior stornate, în condiţiile în care societatea nu face dovada că operaţiunile au avut un scop economic
1
Show details for asupra temeiniciei respingerii la rambursare a taxei pe valoarea adaugata in cuantumul mentionat in conditiil asupra temeiniciei respingerii la rambursare a taxei pe valoarea adaugata in cuantumul mentionat in conditiile in care din inscrisurile existente la dosarul cauzei si din demersurile efectuate de organul de solutionare a contestatiei nu rezulta cu claritate faptul ca la stabilirea acestei diferente au fost avute in vedere de organele de inspectie fiscala toate documentele primare valabil intocmite, prezentate de societate in cursul procedurii
1
Show details for asupra tratamentului fiscal din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată aferent livrării platformelo asupra tratamentului fiscal din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată aferent livrării platformelor de foraj marin, respectiv dacă pentru livrarea acestor platforme este aplicabilă scutirea de taxa pe valoarea adăugată
1
Show details for atunci cand exista indiciile savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar avea o inraurire hotaratoare a atunci cand exista indiciile savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar avea o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura administrativa reglementata de prezenta ordonanta de urgenta
1
Show details for avea obligatia să colecteze TVA pentru livrări de bunuri materiale, în condiţiile în care cheltuielile înr avea obligatia să colecteze TVA pentru livrări de bunuri materiale, în condiţiile în care cheltuielile înregistrate de societate se referă la cheltuieli materiale efectuate pe teritoriul României cu achiziţia unor bunuri materiale care nu au părăsit teritoriul tării