MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for ajustarea tva dedusa pentru un bun imobil pus in functiune in anul 2007, in conditiile in care acesta a fost ajustarea tva dedusa pentru un bun imobil pus in functiune in anul 2007, in conditiile in care acesta a fost destinat realizarii de operatiuni scutite de tva fara drept de deducere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A147L1
LG571/03A147L2
LG571/03A147L5
LG571/03A147L6
LG571/03A134^1L4
LG571/03A138
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Show details for ajustarea TVA dedusa pentru un bun imobil pus in functiune in luna martie 2005 in conditiile in care aceasta ajustarea TVA dedusa pentru un bun imobil pus in functiune in luna martie 2005 in conditiile in care aceasta a fost destinata realizarii de operatiuni scutite de TVA fara drept de deducere, respectiv operatiuni de inchiriere si pentru care societatea nu a optat pentru regimul de taxare a acestor operatiuni
1
Show details for ajustarea TVA dedusă iniţial pentru produse reziduale lipsă în gestiune ajustarea TVA dedusă iniţial pentru produse reziduale lipsă în gestiune
1
Show details for amanarea exigibilitatii TVA amanarea exigibilitatii TVA
1
Show details for amanata la rambursare pana la clarificarea documentelor justificative privind transportul bunurilor importate amanata la rambursare pana la clarificarea documentelor justificative privind transportul bunurilor importate
1
Show details for anularea deciziei de impunere anularea deciziei de impunere
1
Show details for anularea deciziei de impunere in conditiile in care aceasta a fost emisa la o data la care societatea era rad anularea deciziei de impunere in conditiile in care aceasta a fost emisa la o data la care societatea era radiata de catre Oficiul National al Regimului Comertului
1
Show details for anularea deciziei de impunere in conditiile in care organele de inspectie fiscala au evidentiat in decizia de anularea deciziei de impunere in conditiile in care organele de inspectie fiscala au evidentiat in decizia de impunere TVA respinsa la rambursare desi societatea nu se afla in situatia de plata ci de rambursat
1
Show details for anularea deciziei de impunere in conditiile in care organele de inspectie fiscala au evidentiat in decizia de anularea deciziei de impunere in conditiile in care organele de inspectie fiscala au evidentiat in decizia de impunere TVA respinsa la rambursare desi societatea se afla in situatia de plata
1
Show details for anularea dreptului de deducere a TVA aferenta importurilor efectuate cu declaratii vamale de import ce avea m anularea dreptului de deducere a TVA aferenta importurilor efectuate cu declaratii vamale de import ce avea mentionat ca destinatar al materiilor prime, numele altei societati
1
Show details for anularea dreptului de deducerea a TVA in lipsa unui termen de drept eronat anularea dreptului de deducerea a TVA in lipsa unui termen de drept eronat
1
Show details for aplicarea eronata a scutirii de TVA aferenta achizitiilor de natura activelor amortizabile aplicarea eronata a scutirii de TVA aferenta achizitiilor de natura activelor amortizabile
1
Show details for aplicarea in mod eronat a cotei de TVA de 24% si nu cea de 19% care era in vigoare la data efectuarii operati aplicarea in mod eronat a cotei de TVA de 24% si nu cea de 19% care era in vigoare la data efectuarii operatiunilor
2
Show details for aplicarea masurii de simplificare a TVA aferenta facturilor emise de furnizor pentru prestarea de servicii cu aplicarea masurii de simplificare a TVA aferenta facturilor emise de furnizor pentru prestarea de servicii cu autoutilajele prin incadrarea acestora in clasa CAEN 4550 - Sectiunea F "constructii"
1
Show details for aplicarea masurii de simplificare, respectiv taxarea inverse, in cazul facturilor de avans emise de societate aplicarea masurii de simplificare, respectiv taxarea inverse, in cazul facturilor de avans emise de societatea contestatoare în condiţiile în care nu prezintă documente care să facă dovada că putea să aplice aceasta masura, taxa pe valoarea adaugata aferenta fiind si inscrisa pe facturi
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru bunuri de natura cladirilor achizitionate in baza unui contract cu aplicarea masurilor de simplificare pentru bunuri de natura cladirilor achizitionate in baza unui contract cu plata in rate
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari de reparatii si modernizari la instalatii industriale aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari de reparatii si modernizari la instalatii industriale
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari la instalatii termice ce sunt cuprinse la sectiunea F "Con aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari la instalatii termice ce sunt cuprinse la sectiunea F "Constructii" din Codul CAEN
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrarile de constructii montaj aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrarile de constructii montaj
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru servicii de reparaţii instalaţie de aburi aplicarea masurilor de simplificare pentru servicii de reparaţii instalaţie de aburi
2
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararii unui imobil compus d aplicarea masurilor de simplificare pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararii unui imobil compus din cladire si teren in conditiile in care notificarea pentru taxarea operatiunii a fost depusa ulterior operatiunii de vanzare a imobilului
13
Show details for aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
1
Show details for aplicarea măsurilor de simplificare pentru lucrările efectuate de societate, în condiţiile în care acestea aplicarea măsurilor de simplificare pentru lucrările efectuate de societate, în condiţiile în care acestea sunt lucrări de reparaţii executate la transformatoarele electrice în staţiile trafo, şi nu lucrări de construcţii – montaj
1
Show details for aplicarea regimului special de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri second -hand achizitionate din interio aplicarea regimului special de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri second -hand achizitionate din interiorul Comunitatii si livrate in tara.
2
Show details for aplicarea regimului special de TVA pentru bunuri second-hand achizitionate din interiorul comunitatii si livr aplicarea regimului special de TVA pentru bunuri second-hand achizitionate din interiorul comunitatii si livrate in tara
1
Show details for asupra deductibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă unor facturi de avans, neachitate de contest asupra deductibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă unor facturi de avans, neachitate de contestatară şi ulterior stornate, în condiţiile în care societatea nu face dovada că operaţiunile au avut un scop economic
1
Show details for asupra temeiniciei respingerii la rambursare a taxei pe valoarea adaugata in cuantumul mentionat in conditiil asupra temeiniciei respingerii la rambursare a taxei pe valoarea adaugata in cuantumul mentionat in conditiile in care din inscrisurile existente la dosarul cauzei si din demersurile efectuate de organul de solutionare a contestatiei nu rezulta cu claritate faptul ca la stabilirea acestei diferente au fost avute in vedere de organele de inspectie fiscala toate documentele primare valabil intocmite, prezentate de societate in cursul procedurii
1
Show details for asupra tratamentului fiscal din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată aferent livrării platformelo asupra tratamentului fiscal din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată aferent livrării platformelor de foraj marin, respectiv dacă pentru livrarea acestor platforme este aplicabilă scutirea de taxa pe valoarea adăugată
1
Show details for atunci cand exista indiciile savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar avea o inraurire hotaratoare a atunci cand exista indiciile savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar avea o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura administrativa reglementata de prezenta ordonanta de urgenta
1
Show details for avea obligatia să colecteze TVA pentru livrări de bunuri materiale, în condiţiile în care cheltuielile înr avea obligatia să colecteze TVA pentru livrări de bunuri materiale, în condiţiile în care cheltuielile înregistrate de societate se referă la cheltuieli materiale efectuate pe teritoriul României cu achiziţia unor bunuri materiale care nu au părăsit teritoriul tării
1
Show details for avea obligaţia sa colecteze taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciilor de instrumentare daune în cazul p avea obligaţia sa colecteze taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciilor de instrumentare daune în cazul polițelor de tip RCA Carte Verde (clasa 10) si serviciilor de instrumentare dosare daune în cazul politelor de asigurări voluntară aferente cheltuielilor medicale pentru pesoane care călătoresc în străinătate (clasa de asigurări 18), facturate de parteneri externi în condițiile în care locul prestarii serviciilor este in Romania si, mai mult, aceste servicii nu se incadreaza in scutirile de taxa prevazute de legea fiscala
1
Show details for baza de impozitare privind TVA pentru produsele accizabile baza de impozitare privind TVA pentru produsele accizabile
1
Show details for calculul accesoriilor aferente TVA suspendata de la plata in vama calculul accesoriilor aferente TVA suspendata de la plata in vama
1
Show details for calculul accesoriilor TVA adaugata dupa termenul de 30 de zile de la depunerea cererii de rambursare - compen calculul accesoriilor TVA adaugata dupa termenul de 30 de zile de la depunerea cererii de rambursare - compensare
1
Show details for calculul de majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care nu rezultă calculul de majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care nu rezultă motivele pentru care organele de inspecţie fiscală au încadrat achiziţiile efectuate de societate în categoria stocurilor la dispoziţia clientului
1
Show details for cauza supusa solutionarii este daca pentru sumele platite francizorilor ca urmare a rezilierii contractelor i cauza supusa solutionarii este daca pentru sumele platite francizorilor ca urmare a rezilierii contractelor incheiate cu acestia, contestatoarea are dreptul sa deduca TVA inscrisa in facturile primite de la acestia in conditiile in care nu rezulta daca francizorii au colectat TVA
1
Show details for cauza supusa solutionarii este daca ”Federatia” avea drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferent cauza supusa solutionarii este daca ”Federatia” avea drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta tichetelor Premium in conditiile in care achitiztionarea a avut loc in perioada in care nu era inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
1
Show details for cauza supusa solutionarii este legalitatea deductibilitatii la calculul impozitului pe profit si a taxei pe v cauza supusa solutionarii este legalitatea deductibilitatii la calculul impozitului pe profit si a taxei pe valoarea adaugata a pierderilor tehnologice de 30% din cheresteaua introdusa in procesul tehnic pentru obtinerea de produse finite in conditiile in care din acelasi proces tehnologic a mai rezultat 35% deseuri de lemn si rumegus , 10% contragere prin uscare (diminuare volum in procesul de uscare prin reducerea umiditatii cherestelei aprovizionate) si numai 25 % produs finit.
1
Show details for cheltuieli pentru care s-a efectuat reîncadrarea tranzacţiilor cheltuieli pentru care s-a efectuat reîncadrarea tranzacţiilor
1
Show details for colectare TVA aferenta obiectivelor finantate din credite acordatede organizatiile internationale colectare TVA aferenta obiectivelor finantate din credite acordatede organizatiile internationale
1
Show details for colectare TVA aferentă mortalităţilor înregistrate şi documentate de societate anterior confirmării epiz colectare TVA aferentă mortalităţilor înregistrate şi documentate de societate anterior confirmării epizootiei de pestă porcină
1
Show details for colectare tva si accesorii aferente pentru bunuri care au facut obiectul unor contracte de leasing reziliate colectare tva si accesorii aferente pentru bunuri care au facut obiectul unor contracte de leasing reziliate si nereposedate, reprezentand bunuri lipsa in gestiune
2
Show details for colectarea diferentei TVA aferenta descarcarii de gestiune a marfurilor degradate si casate pentru valoarea n colectarea diferentei TVA aferenta descarcarii de gestiune a marfurilor degradate si casate pentru valoarea neimputabila si nerecuperata de la furnizorii externi
2
Show details for colectarea taxei pe valoarea adaugata aferenta productiei obtinute la cultura de grau in conditiile in care e colectarea taxei pe valoarea adaugata aferenta productiei obtinute la cultura de grau in conditiile in care exista contradictii intre constatarile organelor de inspectie fiscala si temeiul de drept invocat de catre acestea