MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrarile de constructii montaj aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrarile de constructii montaj
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru servicii de reparaţii instalaţie de aburi aplicarea masurilor de simplificare pentru servicii de reparaţii instalaţie de aburi
2
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararii unui imobil compus d aplicarea masurilor de simplificare pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararii unui imobil compus din cladire si teren in conditiile in care notificarea pentru taxarea operatiunii a fost depusa ulterior operatiunii de vanzare a imobilului
13
Show details for aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
1
Show details for aplicarea măsurilor de simplificare pentru lucrările efectuate de societate, în condiţiile în care acestea aplicarea măsurilor de simplificare pentru lucrările efectuate de societate, în condiţiile în care acestea sunt lucrări de reparaţii executate la transformatoarele electrice în staţiile trafo, şi nu lucrări de construcţii – montaj
1
Show details for aplicarea regimului special de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri second -hand achizitionate din interio aplicarea regimului special de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri second -hand achizitionate din interiorul Comunitatii si livrate in tara.
2
Show details for aplicarea regimului special de TVA pentru bunuri second-hand achizitionate din interiorul comunitatii si livr aplicarea regimului special de TVA pentru bunuri second-hand achizitionate din interiorul comunitatii si livrate in tara
1
Show details for asupra deductibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă unor facturi de avans, neachitate de contest asupra deductibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă unor facturi de avans, neachitate de contestatară şi ulterior stornate, în condiţiile în care societatea nu face dovada că operaţiunile au avut un scop economic
1
Show details for asupra temeiniciei respingerii la rambursare a taxei pe valoarea adaugata in cuantumul mentionat in conditiil asupra temeiniciei respingerii la rambursare a taxei pe valoarea adaugata in cuantumul mentionat in conditiile in care din inscrisurile existente la dosarul cauzei si din demersurile efectuate de organul de solutionare a contestatiei nu rezulta cu claritate faptul ca la stabilirea acestei diferente au fost avute in vedere de organele de inspectie fiscala toate documentele primare valabil intocmite, prezentate de societate in cursul procedurii
1
Show details for asupra tratamentului fiscal din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată aferent livrării platformelo asupra tratamentului fiscal din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată aferent livrării platformelor de foraj marin, respectiv dacă pentru livrarea acestor platforme este aplicabilă scutirea de taxa pe valoarea adăugată
1
Show details for atunci cand exista indiciile savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar avea o inraurire hotaratoare a atunci cand exista indiciile savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar avea o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura administrativa reglementata de prezenta ordonanta de urgenta
1
Show details for avea obligatia să colecteze TVA pentru livrări de bunuri materiale, în condiţiile în care cheltuielile înr avea obligatia să colecteze TVA pentru livrări de bunuri materiale, în condiţiile în care cheltuielile înregistrate de societate se referă la cheltuieli materiale efectuate pe teritoriul României cu achiziţia unor bunuri materiale care nu au părăsit teritoriul tării
1
Show details for avea obligaţia sa colecteze taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciilor de instrumentare daune în cazul p avea obligaţia sa colecteze taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciilor de instrumentare daune în cazul polițelor de tip RCA Carte Verde (clasa 10) si serviciilor de instrumentare dosare daune în cazul politelor de asigurări voluntară aferente cheltuielilor medicale pentru pesoane care călătoresc în străinătate (clasa de asigurări 18), facturate de parteneri externi în condițiile în care locul prestarii serviciilor este in Romania si, mai mult, aceste servicii nu se incadreaza in scutirile de taxa prevazute de legea fiscala
1
Show details for baza de impozitare privind TVA pentru produsele accizabile baza de impozitare privind TVA pentru produsele accizabile
1
Show details for calculul accesoriilor aferente TVA suspendata de la plata in vama calculul accesoriilor aferente TVA suspendata de la plata in vama
1
Show details for calculul accesoriilor TVA adaugata dupa termenul de 30 de zile de la depunerea cererii de rambursare - compen calculul accesoriilor TVA adaugata dupa termenul de 30 de zile de la depunerea cererii de rambursare - compensare
1
Show details for calculul de majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care nu rezultă calculul de majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care nu rezultă motivele pentru care organele de inspecţie fiscală au încadrat achiziţiile efectuate de societate în categoria stocurilor la dispoziţia clientului
1
Show details for cauza supusa solutionarii este daca pentru sumele platite francizorilor ca urmare a rezilierii contractelor i cauza supusa solutionarii este daca pentru sumele platite francizorilor ca urmare a rezilierii contractelor incheiate cu acestia, contestatoarea are dreptul sa deduca TVA inscrisa in facturile primite de la acestia in conditiile in care nu rezulta daca francizorii au colectat TVA
1
Show details for cauza supusa solutionarii este daca ”Federatia” avea drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferent cauza supusa solutionarii este daca ”Federatia” avea drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta tichetelor Premium in conditiile in care achitiztionarea a avut loc in perioada in care nu era inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
1
Show details for cauza supusa solutionarii este legalitatea deductibilitatii la calculul impozitului pe profit si a taxei pe v cauza supusa solutionarii este legalitatea deductibilitatii la calculul impozitului pe profit si a taxei pe valoarea adaugata a pierderilor tehnologice de 30% din cheresteaua introdusa in procesul tehnic pentru obtinerea de produse finite in conditiile in care din acelasi proces tehnologic a mai rezultat 35% deseuri de lemn si rumegus , 10% contragere prin uscare (diminuare volum in procesul de uscare prin reducerea umiditatii cherestelei aprovizionate) si numai 25 % produs finit.
1
Show details for cheltuieli pentru care s-a efectuat reîncadrarea tranzacţiilor cheltuieli pentru care s-a efectuat reîncadrarea tranzacţiilor
1
Hide details for colectare TVA aferenta obiectivelor finantate din credite acordatede organizatiile internationale colectare TVA aferenta obiectivelor finantate din credite acordatede organizatiile internationale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A16
LG414/02A7L1
LG571/03A21
OG92R/03A83
OG92R/03A184
HG1050/04PT107.1
1
Show details for colectare TVA aferentă mortalităţilor înregistrate şi documentate de societate anterior confirmării epiz colectare TVA aferentă mortalităţilor înregistrate şi documentate de societate anterior confirmării epizootiei de pestă porcină
1
Show details for colectare tva si accesorii aferente pentru bunuri care au facut obiectul unor contracte de leasing reziliate colectare tva si accesorii aferente pentru bunuri care au facut obiectul unor contracte de leasing reziliate si nereposedate, reprezentand bunuri lipsa in gestiune
2
Show details for colectarea diferentei TVA aferenta descarcarii de gestiune a marfurilor degradate si casate pentru valoarea n colectarea diferentei TVA aferenta descarcarii de gestiune a marfurilor degradate si casate pentru valoarea neimputabila si nerecuperata de la furnizorii externi
2
Show details for colectarea taxei pe valoarea adaugata aferenta productiei obtinute la cultura de grau in conditiile in care e colectarea taxei pe valoarea adaugata aferenta productiei obtinute la cultura de grau in conditiile in care exista contradictii intre constatarile organelor de inspectie fiscala si temeiul de drept invocat de catre acestea
1
Show details for colectarea taxei pe valoarea adăugată aferentă diferenţei între preţul de piaţă şi preţul de comerci colectarea taxei pe valoarea adăugată aferentă diferenţei între preţul de piaţă şi preţul de comercializare practicat de societate în condiţiile în care din dosarul cauzei nu rezultă care au fost documentele analizate de organele de inspecţie fiscală
4
Show details for colectarea tva aferenta bunurilor constatate lipsa in gestiune colectarea tva aferenta bunurilor constatate lipsa in gestiune
1
Show details for colectarea tva aferenta contravalorii marfurilor incasate prin banca in conditiile in care societatea nu a in colectarea tva aferenta contravalorii marfurilor incasate prin banca in conditiile in care societatea nu a intocmit facturi in termen de 3 zile de la incasarea sumelor
3
Show details for colectarea TVA aferenta diferentei de venituri impozabile nefacturata colectarea TVA aferenta diferentei de venituri impozabile nefacturata
1
Show details for colectarea tva aferenta estimarilor veniturilor din chirii, in baza relatiei de afiliere colectarea tva aferenta estimarilor veniturilor din chirii, in baza relatiei de afiliere
1
Show details for colectarea tva aferenta facturilor neinregistrate in contabilitate si care nu au fost anulate colectarea tva aferenta facturilor neinregistrate in contabilitate si care nu au fost anulate
1
Show details for colectarea tva aferenta formularelor cu regim special neidentificate sau neinregistrate in jurnalele de taxa colectarea tva aferenta formularelor cu regim special neidentificate sau neinregistrate in jurnalele de taxa pe valoarea adaugata
1
Show details for colectarea tva aferenta lipsurilor in gestiune colectarea tva aferenta lipsurilor in gestiune
4
Show details for colectarea TVA aferenta livrarii de autovehicule second -hand achizitionate din interiorul Comunitatii Europe colectarea TVA aferenta livrarii de autovehicule second -hand achizitionate din interiorul Comunitatii Europene pentru care societatea a aplicat regimul normal de taxa pe valoarea adaugata, respectiv a aplicat taxarea inversa la achizitiile intracomunitare iar la livrarile in Romania a aplicat regimul special
1
Show details for colectarea tva aferenta predarii substantelor fertilizatoare catre arendas fara a se analiza daca se incadrea colectarea tva aferenta predarii substantelor fertilizatoare catre arendas fara a se analiza daca se incadreaza in operatiuni asimilate livrarilor
1
Show details for colectarea TVA aferenta unor bunuri facturate in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate colectarea TVA aferenta unor bunuri facturate in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate
1
Show details for colectarea tva aferenta unor mijloace de transport constatate lipsa din gestiune colectarea tva aferenta unor mijloace de transport constatate lipsa din gestiune
1
Show details for colectarea TVA aferenta vanzarilor cu amanuntul colectarea TVA aferenta vanzarilor cu amanuntul
1
Show details for colectarea TVA aferenta veniturilor din cedarea de imobilizari corporale colectarea TVA aferenta veniturilor din cedarea de imobilizari corporale
1
Show details for colectarea TVA aferenta veniturilor din comisionul antreprenorului colectarea TVA aferenta veniturilor din comisionul antreprenorului
1
Show details for colectarea tva aferenta veniturilor neevidentiate colectarea tva aferenta veniturilor neevidentiate
1
Show details for colectarea TVA aferentă achiziţiilor de uniforme de serviciu, date în consum propriu, în condiţiile în car colectarea TVA aferentă achiziţiilor de uniforme de serviciu, date în consum propriu, în condiţiile în care contribuabilul nu şi-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată
1
Show details for colectarea TVA aferentă operaţiunilor pentru care nu se justifica scutirea colectarea TVA aferentă operaţiunilor pentru care nu se justifica scutirea