MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for avea obligaţia sa colecteze taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciilor de instrumentare daune în cazul p avea obligaţia sa colecteze taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciilor de instrumentare daune în cazul polițelor de tip RCA Carte Verde (clasa 10) si serviciilor de instrumentare dosare daune în cazul politelor de asigurări voluntară aferente cheltuielilor medicale pentru pesoane care călătoresc în străinătate (clasa de asigurări 18), facturate de parteneri externi în condițiile în care locul prestarii serviciilor este in Romania si, mai mult, aceste servicii nu se incadreaza in scutirile de taxa prevazute de legea fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
OPANAF3741/15PT11.1lb
LG571/03A141L2ld)
HG44/04PT35
LG571/03A133L1
LG207/15A268
LG207/15A272L1
1
Show details for baza de impozitare privind TVA pentru produsele accizabile baza de impozitare privind TVA pentru produsele accizabile
1
Show details for calculul accesoriilor aferente TVA suspendata de la plata in vama calculul accesoriilor aferente TVA suspendata de la plata in vama
1
Show details for calculul accesoriilor TVA adaugata dupa termenul de 30 de zile de la depunerea cererii de rambursare - compen calculul accesoriilor TVA adaugata dupa termenul de 30 de zile de la depunerea cererii de rambursare - compensare
1
Show details for calculul de majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care nu rezultă calculul de majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care nu rezultă motivele pentru care organele de inspecţie fiscală au încadrat achiziţiile efectuate de societate în categoria stocurilor la dispoziţia clientului
1
Show details for cauza supusa solutionarii este daca pentru sumele platite francizorilor ca urmare a rezilierii contractelor i cauza supusa solutionarii este daca pentru sumele platite francizorilor ca urmare a rezilierii contractelor incheiate cu acestia, contestatoarea are dreptul sa deduca TVA inscrisa in facturile primite de la acestia in conditiile in care nu rezulta daca francizorii au colectat TVA
1
Show details for cauza supusa solutionarii este daca ”Federatia” avea drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferent cauza supusa solutionarii este daca ”Federatia” avea drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta tichetelor Premium in conditiile in care achitiztionarea a avut loc in perioada in care nu era inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
1
Show details for cauza supusa solutionarii este legalitatea deductibilitatii la calculul impozitului pe profit si a taxei pe v cauza supusa solutionarii este legalitatea deductibilitatii la calculul impozitului pe profit si a taxei pe valoarea adaugata a pierderilor tehnologice de 30% din cheresteaua introdusa in procesul tehnic pentru obtinerea de produse finite in conditiile in care din acelasi proces tehnologic a mai rezultat 35% deseuri de lemn si rumegus , 10% contragere prin uscare (diminuare volum in procesul de uscare prin reducerea umiditatii cherestelei aprovizionate) si numai 25 % produs finit.
1
Show details for cheltuieli pentru care s-a efectuat reîncadrarea tranzacţiilor cheltuieli pentru care s-a efectuat reîncadrarea tranzacţiilor
1
Show details for colectare TVA aferenta obiectivelor finantate din credite acordatede organizatiile internationale colectare TVA aferenta obiectivelor finantate din credite acordatede organizatiile internationale
1
Show details for colectare TVA aferentă mortalităţilor înregistrate şi documentate de societate anterior confirmării epiz colectare TVA aferentă mortalităţilor înregistrate şi documentate de societate anterior confirmării epizootiei de pestă porcină
1
Show details for colectare tva si accesorii aferente pentru bunuri care au facut obiectul unor contracte de leasing reziliate colectare tva si accesorii aferente pentru bunuri care au facut obiectul unor contracte de leasing reziliate si nereposedate, reprezentand bunuri lipsa in gestiune
2
Show details for colectarea diferentei TVA aferenta descarcarii de gestiune a marfurilor degradate si casate pentru valoarea n colectarea diferentei TVA aferenta descarcarii de gestiune a marfurilor degradate si casate pentru valoarea neimputabila si nerecuperata de la furnizorii externi
2
Show details for colectarea taxei pe valoarea adaugata aferenta productiei obtinute la cultura de grau in conditiile in care e colectarea taxei pe valoarea adaugata aferenta productiei obtinute la cultura de grau in conditiile in care exista contradictii intre constatarile organelor de inspectie fiscala si temeiul de drept invocat de catre acestea
1
Show details for colectarea taxei pe valoarea adăugată aferentă diferenţei între preţul de piaţă şi preţul de comerci colectarea taxei pe valoarea adăugată aferentă diferenţei între preţul de piaţă şi preţul de comercializare practicat de societate în condiţiile în care din dosarul cauzei nu rezultă care au fost documentele analizate de organele de inspecţie fiscală
4
Show details for colectarea tva aferenta bunurilor constatate lipsa in gestiune colectarea tva aferenta bunurilor constatate lipsa in gestiune
1
Show details for colectarea tva aferenta contravalorii marfurilor incasate prin banca in conditiile in care societatea nu a in colectarea tva aferenta contravalorii marfurilor incasate prin banca in conditiile in care societatea nu a intocmit facturi in termen de 3 zile de la incasarea sumelor
3
Show details for colectarea TVA aferenta diferentei de venituri impozabile nefacturata colectarea TVA aferenta diferentei de venituri impozabile nefacturata
1
Show details for colectarea tva aferenta estimarilor veniturilor din chirii, in baza relatiei de afiliere colectarea tva aferenta estimarilor veniturilor din chirii, in baza relatiei de afiliere
1
Show details for colectarea tva aferenta facturilor neinregistrate in contabilitate si care nu au fost anulate colectarea tva aferenta facturilor neinregistrate in contabilitate si care nu au fost anulate
1
Show details for colectarea tva aferenta formularelor cu regim special neidentificate sau neinregistrate in jurnalele de taxa colectarea tva aferenta formularelor cu regim special neidentificate sau neinregistrate in jurnalele de taxa pe valoarea adaugata
1
Show details for colectarea tva aferenta lipsurilor in gestiune colectarea tva aferenta lipsurilor in gestiune
4
Show details for colectarea TVA aferenta livrarii de autovehicule second -hand achizitionate din interiorul Comunitatii Europe colectarea TVA aferenta livrarii de autovehicule second -hand achizitionate din interiorul Comunitatii Europene pentru care societatea a aplicat regimul normal de taxa pe valoarea adaugata, respectiv a aplicat taxarea inversa la achizitiile intracomunitare iar la livrarile in Romania a aplicat regimul special
1
Show details for colectarea tva aferenta predarii substantelor fertilizatoare catre arendas fara a se analiza daca se incadrea colectarea tva aferenta predarii substantelor fertilizatoare catre arendas fara a se analiza daca se incadreaza in operatiuni asimilate livrarilor
1
Show details for colectarea TVA aferenta unor bunuri facturate in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate colectarea TVA aferenta unor bunuri facturate in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate
1
Show details for colectarea tva aferenta unor mijloace de transport constatate lipsa din gestiune colectarea tva aferenta unor mijloace de transport constatate lipsa din gestiune
1
Show details for colectarea TVA aferenta vanzarilor cu amanuntul colectarea TVA aferenta vanzarilor cu amanuntul
1
Show details for colectarea TVA aferenta veniturilor din cedarea de imobilizari corporale colectarea TVA aferenta veniturilor din cedarea de imobilizari corporale
1
Show details for colectarea TVA aferenta veniturilor din comisionul antreprenorului colectarea TVA aferenta veniturilor din comisionul antreprenorului
1
Show details for colectarea tva aferenta veniturilor neevidentiate colectarea tva aferenta veniturilor neevidentiate
1
Show details for colectarea TVA aferentă achiziţiilor de uniforme de serviciu, date în consum propriu, în condiţiile în car colectarea TVA aferentă achiziţiilor de uniforme de serviciu, date în consum propriu, în condiţiile în care contribuabilul nu şi-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată
1
Show details for colectarea TVA aferentă operaţiunilor pentru care nu se justifica scutirea colectarea TVA aferentă operaţiunilor pentru care nu se justifica scutirea
1
Show details for colectarea TVA aferentă serviciilor de administrare a pădurilor aflate în proprietatea altor persoane fizic colectarea TVA aferentă serviciilor de administrare a pădurilor aflate în proprietatea altor persoane fizice şi juridice
1
Show details for colectarea TVA aferentă sponsorizărilor ce au depăşit limita legală colectarea TVA aferentă sponsorizărilor ce au depăşit limita legală
2
Show details for colectarea TVA aferentă tranzacţiilor comerciale cu un operator intracomunitar, în condiţiile în care aces colectarea TVA aferentă tranzacţiilor comerciale cu un operator intracomunitar, în condiţiile în care acesta detinea un cod valabil de identificare în scopuri de TVA, dar nu deţinea un cod valabil de identificare în scopuri de TVA
1
Show details for colectarea TVA aferentă veniturilor din cesiune colectarea TVA aferentă veniturilor din cesiune
1
Show details for colectarea TVA aferentă veniturilor nefacturate colectarea TVA aferentă veniturilor nefacturate
1
Show details for colectarea TVA cu cota de 19 % pentru operatiuni ce au regim de taxare cu cota de 9 % sau scutit colectarea TVA cu cota de 19 % pentru operatiuni ce au regim de taxare cu cota de 9 % sau scutit
1
Show details for colectarea TVA de catre o societate din Italia, prin reprezentant fiscal in Romania, pentru livrari de bunuri colectarea TVA de catre o societate din Italia, prin reprezentant fiscal in Romania, pentru livrari de bunuri efectuate catre o alta societate din Romania, in conditiile in care bunurile se aflau pe teritoriul Romaniei
1
Show details for colectarea tva de pe facturi de reamenajare a unui spatiu inchiriat, emise catre proprietarul cladirii colectarea tva de pe facturi de reamenajare a unui spatiu inchiriat, emise catre proprietarul cladirii
1
Show details for colectarea TVA din facturi de stornare si de anulare a documentelor initiale colectarea TVA din facturi de stornare si de anulare a documentelor initiale
1
Show details for colectarea TVA la momentul emiterii facturii colectarea TVA la momentul emiterii facturii
1
Show details for colectarea TVA pentru avansuri ce nu reprezintă subvenţii pentru investiţii scutite de TVA în condiţiile colectarea TVA pentru avansuri ce nu reprezintă subvenţii pentru investiţii scutite de TVA în condiţiile în care societatea s-a comportat ca un cumpărător-revânzător de servicii
1
Show details for colectarea TVA pentru operatiuni ce nu au loc pe teritoriul Romaniei colectarea TVA pentru operatiuni ce nu au loc pe teritoriul Romaniei