MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for colectarea TVA aferentă achiziţiilor de uniforme de serviciu, date în consum propriu, în condiţiile în car colectarea TVA aferentă achiziţiilor de uniforme de serviciu, date în consum propriu, în condiţiile în care contribuabilul nu şi-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A7L1
LG414/02A9L1
HG909/97PT7
LG15/94A4ld)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L3ld)
LG571/03A24L11
LG571/03A19L1
HG44/04PT12
LG571/03A21L3lg)
LG571/03A22L1lc)
HG44/04PT53.5
HG44/04PT22
HG44/04PT82L9
HG44/04PT44
HG44/04PT48
LG571/03A21L1
LG571/03A160
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A24L3
LG571/03A22
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A137L1la)
HG859/02PT9.14
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Show details for colectarea TVA aferentă operaţiunilor pentru care nu se justifica scutirea colectarea TVA aferentă operaţiunilor pentru care nu se justifica scutirea
1
Show details for colectarea TVA aferentă serviciilor de administrare a pădurilor aflate în proprietatea altor persoane fizic colectarea TVA aferentă serviciilor de administrare a pădurilor aflate în proprietatea altor persoane fizice şi juridice
1
Show details for colectarea TVA aferentă sponsorizărilor ce au depăşit limita legală colectarea TVA aferentă sponsorizărilor ce au depăşit limita legală
2
Show details for colectarea TVA aferentă tranzacţiilor comerciale cu un operator intracomunitar, în condiţiile în care aces colectarea TVA aferentă tranzacţiilor comerciale cu un operator intracomunitar, în condiţiile în care acesta detinea un cod valabil de identificare în scopuri de TVA, dar nu deţinea un cod valabil de identificare în scopuri de TVA
1
Show details for colectarea TVA aferentă veniturilor din cesiune colectarea TVA aferentă veniturilor din cesiune
1
Show details for colectarea TVA aferentă veniturilor nefacturate colectarea TVA aferentă veniturilor nefacturate
1
Show details for colectarea TVA cu cota de 19 % pentru operatiuni ce au regim de taxare cu cota de 9 % sau scutit colectarea TVA cu cota de 19 % pentru operatiuni ce au regim de taxare cu cota de 9 % sau scutit
1
Show details for colectarea TVA de catre o societate din Italia, prin reprezentant fiscal in Romania, pentru livrari de bunuri colectarea TVA de catre o societate din Italia, prin reprezentant fiscal in Romania, pentru livrari de bunuri efectuate catre o alta societate din Romania, in conditiile in care bunurile se aflau pe teritoriul Romaniei
1
Show details for colectarea tva de pe facturi de reamenajare a unui spatiu inchiriat, emise catre proprietarul cladirii colectarea tva de pe facturi de reamenajare a unui spatiu inchiriat, emise catre proprietarul cladirii
1
Show details for colectarea TVA din facturi de stornare si de anulare a documentelor initiale colectarea TVA din facturi de stornare si de anulare a documentelor initiale
1
Show details for colectarea TVA la momentul emiterii facturii colectarea TVA la momentul emiterii facturii
1
Show details for colectarea TVA pentru avansuri ce nu reprezintă subvenţii pentru investiţii scutite de TVA în condiţiile colectarea TVA pentru avansuri ce nu reprezintă subvenţii pentru investiţii scutite de TVA în condiţiile în care societatea s-a comportat ca un cumpărător-revânzător de servicii
1
Show details for colectarea TVA pentru operatiuni ce nu au loc pe teritoriul Romaniei colectarea TVA pentru operatiuni ce nu au loc pe teritoriul Romaniei
2
Show details for colectarea TVA pentru operatiuni pentru care nu se face dovada ca sunt scutite colectarea TVA pentru operatiuni pentru care nu se face dovada ca sunt scutite
1
Show details for colectarea TVA pentru pierderi din transport considerate ca fiind bunuri lipsă în gestiune fără a se anali colectarea TVA pentru pierderi din transport considerate ca fiind bunuri lipsă în gestiune fără a se analiza dacă acestea se încadrează în categoria perisabilităţilor
1
Show details for colectarea TVA pentru produse accizabile colectarea TVA pentru produse accizabile
2
Show details for colectarea TVA pentru refuzuri calitative şi cantitative şi alte stornări pentru care nu se face dovada de colectarea TVA pentru refuzuri calitative şi cantitative şi alte stornări pentru care nu se face dovada destinaţiei ulterioare
1
Show details for colectarea TVA pentru veniturile neevidenţiate din asocierea în participaţiune colectarea TVA pentru veniturile neevidenţiate din asocierea în participaţiune
1
Show details for colectarea TVA pentru veniturile obtinute de societate din comercializarea marfurilor catre reprezentante in colectarea TVA pentru veniturile obtinute de societate din comercializarea marfurilor catre reprezentante in conditiile in care societatea nu face dovada ca define comenzile emise de misiuni diplomatice si bonurile de la casa de marcat care sa ateste ca vanzarea s-a facut catre diplomati
1
Show details for colectarea TVA pentru veniturile obtinute de societate din vanzarea marfurilor prin magazinul duty-paid, in c colectarea TVA pentru veniturile obtinute de societate din vanzarea marfurilor prin magazinul duty-paid, in conditiile in care societatea nu a prezentat declarable vamale de export pentru cumparatorii din state terte
1
Show details for colectarea tva si calculul impozitului pe profit aferent unor facturi in conditiile in care ulterior controlu colectarea tva si calculul impozitului pe profit aferent unor facturi in conditiile in care ulterior controlului societatea depune documente
2
Show details for colectata aferenta reducerilor de pret care nu au fost evidentiate in facturile fiscale emise colectata aferenta reducerilor de pret care nu au fost evidentiate in facturile fiscale emise
1
Show details for colectata aferenta sumelor inregistrate in contul 708 "Venituri din activitati diverse" in conditiile in care colectata aferenta sumelor inregistrate in contul 708 "Venituri din activitati diverse" in conditiile in care din constatarile organelor de inspectie fiscala nu rezulta daca aceste sume sunt aferente unor operatiuni ce intra in sfera de aplicare a TVA si pentru care societatea contestatoare avea obligatia sa colecteze TVA
1
Show details for colectata aferenta unor lucrari de investitii finantate din fonduri publice colectata aferenta unor lucrari de investitii finantate din fonduri publice
1
Show details for colectata la facturile emise de executorii judecatoresti colectata la facturile emise de executorii judecatoresti
2
Show details for colectata pentru marfuri constatate lipsa in gestiune faptic dar existente scriptic in evidenta contabila a s colectata pentru marfuri constatate lipsa in gestiune faptic dar existente scriptic in evidenta contabila a societatii
1
Show details for colectată aferentă unor operaţiuni de export în condiţiile în care societatea a prezentat ulterior inspec colectată aferentă unor operaţiuni de export în condiţiile în care societatea a prezentat ulterior inspecţiei fiscale documente din care rezultă o altă situaţie de fapt decât cea constatată de organele de inspecţie fiscală
1
Show details for competenta de solutionare a dispozitiei privind masurile ce nu se refera la stabilirea de obligatii fiscale p competenta de solutionare a dispozitiei privind masurile ce nu se refera la stabilirea de obligatii fiscale precum si accesorii ale acestora, ci la masuri in sarcina contribuabilului, neavand caracterul unui titlu de creanta fiscala
1
Show details for conditii pentru recalcularea TVA dedusa la achizitionarea de marfuri conditii pentru recalcularea TVA dedusa la achizitionarea de marfuri
1
Show details for conditii restrictive a excluderii din sfera de aplicare a TVA a unor operatiuni impozabile conditii restrictive a excluderii din sfera de aplicare a TVA a unor operatiuni impozabile
1
Show details for constatari incomplete care necesita reverificare constatari incomplete care necesita reverificare
2
Show details for contestatarul nu aduce nicio motivaţie în susţinerea cauzei contestatarul nu aduce nicio motivaţie în susţinerea cauzei
1
Show details for contestatie la executare contestatie la executare
2
Show details for contestaţia poate fi respinsă ca neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept preze contestaţia poate fi respinsă ca neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezente în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat
1
Show details for cota de TVA aplicata pentru servicii turistice cota de TVA aplicata pentru servicii turistice
1
Show details for cota de TVA pentru livrari de bunuri catre societati din zona libera cota de TVA pentru livrari de bunuri catre societati din zona libera
1
Show details for cu ocazia formulării contestației, persoana fizică a depus documente suplimentare, neprezentate în timpul cu ocazia formulării contestației, persoana fizică a depus documente suplimentare, neprezentate în timpul inspecției fiscale, iar organul de soluționare trebuie să stabilească dacă influențează starea de fapt fiscală stabilită inițial.
1
Show details for cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de echipamente de ma cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de echipamente de masură și control în condiţiile în care la contestaţie deși se prezinta NIR care face dovada intrării în gestiune a bunurilor, societatea nu face dovada că achiziția acestora a fost efectuată în scopul operațiunilor sale taxabile
1
Show details for cuantumul TVA ca urmare a depasirii limitelor prevazute de lege pentru cheltuielile de protocol si sponsoriza cuantumul TVA ca urmare a depasirii limitelor prevazute de lege pentru cheltuielile de protocol si sponsorizare in conditiile in care aceste cheltuieli au influentat impozitul pe profit
1
Show details for dacã achizionarea aeronavei în baza Contractului de leasing financiar intrã în sfera de aplicarea a operaţiu dacã achizionarea aeronavei în baza Contractului de leasing financiar intrã în sfera de aplicarea a operaţiunilor taxabile în condiţiile în care din instrumentarea speţei de cãtre organele de inspecţie fiscalã nu rezultã cu claritate situaţia de fapt, dacã şi din ce motive societatea a intrat sau nu în posesia aeronavei şi dacã a avut loc transferul dreptului de proprietate de a dispune de bun ca şi proprietar
1
Show details for daca Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală de Soluționare a Contesta daca Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, se mai poate învesti cu solutionarea pe fond a contestatiei, in conditiile in care prin Decizia nr.000/2020 s-a pronuntat cu privire la TVA in cuantumul de xxxx, în sensul ca X nu beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă.
1
Show details for daca aportul in natura la capitalul social al unei societati intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea a daca aportul in natura la capitalul social al unei societati intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata in conditiile in care organele de inspectie fiscala nu au analizat daca acestea au fost sau nu investite in activitatea economica a societatii aportatoare.
4
Show details for daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele anexate la dosarul cauzei rezulta ca acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile