MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă societatea datorează accize şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, în condiţiile în care aceasta dacă societatea datorează accize şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, în condiţiile în care aceasta nu a putut dovedi că produsul accizabil achiziţionat provine de la un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau neînregistrat sau din import, respectiv dacă acesta a fost introdus în sistemul de accizare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A178L1
1
Show details for dacă societatea datorează accize, taxă pe valoarea adăugată şi fond special pentru produse petroliere a dacă societatea datorează accize, taxă pe valoarea adăugată şi fond special pentru produse petroliere aferent livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor pentru operaţiunile de export în comision în condiţiile în care în realitate mărfurile nu au fost exportate, documentele prezentate de societate atestând situaţii nereale
2
Show details for dacă societatea datorează taxa pe valoarea adăugată aferentă accizelor la alcool etilic stabilite de org dacă societatea datorează taxa pe valoarea adăugată aferentă accizelor la alcool etilic stabilite de organele de inspecţie fiscală având în vedere că societatea nu a respectat concentraţiile substanţelor admise pentru denaturarea alcoolului etilic prevăzute de legiuitor şi în sarcina sa s-a reţinut ca datorat debitul reprezentând accize, iar în baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată se includ şi accizele
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de exceptarea de la plata accizelor aferentă utilizării de produse energet dacă societatea poate beneficia de exceptarea de la plata accizelor aferentă utilizării de produse energetice în centrala termoelectrică şi în instalaţiile de amoniac şi uree, în condiţiile în care din documentele existente la dosarul cauzei nu rezultă utilizarea duală a întregii cantităţi de gaze naturale
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de exceptarea de la plata accizelor aferentă utilizării energiei electrice dacă societatea poate beneficia de exceptarea de la plata accizelor aferentă utilizării energiei electrice în principal în procesele electrolitice, în condiţiile în care societatea nu a depus la autoritatea vamală teritorială notificarea prevăzută de normele legale pentru exceptarea de la plata accizelor şi nu a transmis furnizorulului de energie electrică o copie a notificării conform legii
2
Show details for dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat achiziţionat dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat achiziţionat în regim de scutire indirectă de la antrepozitari autorizaţi în condiţiile în care cererile de restituire a accizelor au fost depuse în afara termenului legal stabilit expres de legiuitor
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat folosit în pro dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat folosit în producţia proprie în condiţiile în care organele vamale au constatat că materia primă utilizată a fost un alcool etilic nedenaturat
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente bioediselului utilizat pentru obţinerea m dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente bioediselului utilizat pentru obţinerea motorinei în condiţiile în care această situaţie nu se încadrează în niciuna din cele prevăzute de legislaţia fiscală pentru restituirea de accize
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de restituirea de accize în condiţiile în care documentele prezentate de co dacă societatea poate beneficia de restituirea de accize în condiţiile în care documentele prezentate de contestatoare pentru a justifica solicitarea restituirii de accize nu poartă viza autorităţii vamale teritoriale conform prevederilor legale
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de restituirea de accize în condiţiile în care produsul energetic returnat dacă societatea poate beneficia de restituirea de accize în condiţiile în care produsul energetic returnat în antrepozitul fiscal pentru reciclare nu se încadrează în categoria ˝produse energetice contaminate sau combinate în mod accidental˝, acesta fiind depreciat calitativ ca urmare a depozitării îndelungate
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de scutirea directă de la plata accizelor pentru alcoolul etilic supus dena dacă societatea poate beneficia de scutirea directă de la plata accizelor pentru alcoolul etilic supus denaturării în condiţiile în care în cadrul operaţiunii de denaturare a alcoolului societatea nu a respectat concentraţiile substanţelor admise pentru denaturarea alcoolului etilic prevăzute de legiuitor
1
Show details for dacă societatea putea beneficia de scutire de la plata accizelor pentru produsele energetice plasate în loca dacă societatea putea beneficia de scutire de la plata accizelor pentru produsele energetice plasate în locaţiile autorizate ca antrepozit fiscal ale X şi dacă putea livra în regim suspensiv respectivele produse energetice către alte antrepozite fiscale sau într-un scop scutit, în condiţiile în care nu deţinea ea însăşi autorizaţie de antrepozit fiscal
1
Show details for dacă societatea putea beneficia de scutirea directă de la plata accizelor pentru alcoolul etilic denaturat dacă societatea putea beneficia de scutirea directă de la plata accizelor pentru alcoolul etilic denaturat în condiţiile în care în cadrul operaţiunii de denaturare a alcoolului nu s-au respectat specificaţiile tehnice conform prevederilor legale
2
Show details for deductibilitatea accizei inscrisa in facturi care nu corespund prevederilor legale deductibilitatea accizei inscrisa in facturi care nu corespund prevederilor legale
1
Show details for este dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor pentru alcoolului etilic livrat în scopuri far este dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor pentru alcoolului etilic livrat în scopuri farmaceutice în condiţiile în care contestatara nu a respectat termenul de depunere la organul fiscal teritorial a cererii de restituire a accizelor, respectiv data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care solicită restituirea de accize
2
Show details for estimarea bazei de calcul pentru accize estimarea bazei de calcul pentru accize
2
Show details for exigibilitatea accizei pentru alcool etilic, in conditiile revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal exigibilitatea accizei pentru alcool etilic, in conditiile revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal
3
Show details for exigibilitatea accizei pentru alcoolul etilic, in conditiile revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal exigibilitatea accizei pentru alcoolul etilic, in conditiile revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal
1
Show details for exigibilitatea accizei pentru livrarile de alcool, in conditiile in care autorizatia de antrepozit fiscal a f exigibilitatea accizei pentru livrarile de alcool, in conditiile in care autorizatia de antrepozit fiscal a fost suspendata
1
Show details for exigibilitatea accizelor exigibilitatea accizelor
1
Show details for exigibilitatea accizelor aferente stocurilor de produse alcoolice existente in antrepozitele fiscale pentru c exigibilitatea accizelor aferente stocurilor de produse alcoolice existente in antrepozitele fiscale pentru care antrepozitarului i-au fost revocate autorizatiile de antrepozit fiscal
1
Show details for exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta accizelor suspendate de plata pentru bunurile importate d exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta accizelor suspendate de plata pentru bunurile importate deplasate intre un birou vamal de intrare in tara si un antrepozitul fiscal
1
Show details for legalitatea obligării contestatoarei la plata accizelor privind vânzarea cantităţii de produse finite legalitatea obligării contestatoarei la plata accizelor privind vânzarea cantităţii de produse finite
1
Show details for legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente gazului natural utilizat în procesul tehnolog legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente gazului natural utilizat în procesul tehnologic
1
Show details for legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente gazului natural utilizat în procesul tehnolog legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente gazului natural utilizat în procesul tehnologic, în condiţiile în care societatea contestatoare nu a depus la autoritatea vamală teritorială notificarea prevăzută de normele legale pentru exceptarea de la plata accizelor şi nu a transmis furnizorulului de gaz o copie a notificării conform legii
1
Show details for legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente livrărilor de produse accizabile în regim su legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor în condiţiile în care societatea nu a prezentat exemplarul 3 al documentului administrativ de însoţire în original, respectiv documentele administrative de însoţire prezentate nu erau certificate în mod corespunzător, însă până la soluţionarea contestaţiei a depus o serie de documente care ar putea dovedi încheierea regimului suspensiv
1
Show details for legalitatea obligării societăţii la plata accizelor pentru alcoolul tehnic denaturat în condiţiile în car legalitatea obligării societăţii la plata accizelor pentru alcoolul tehnic denaturat în condiţiile în care acest produs nu a fost achiziţionat cu plata accizelor de la furnizor, iar contestatoarea nu a declarat accize pentru acest alcool aprovizionat
1
Show details for legalitatea obligării societăţii la plata de accize aferente pierderilor de bere la îmbuteliere, în condi legalitatea obligării societăţii la plata de accize aferente pierderilor de bere la îmbuteliere, în condiţiile în care aceasta nu deţine procese verbale privind înregistrarea pierderilor sau lipsurilor
1
Show details for legalitatea obligării societăţii la plata obligaţiilor vamale aferente ţigaretelor constatate lipsă din legalitatea obligării societăţii la plata obligaţiilor vamale aferente ţigaretelor constatate lipsă din depozit
1
Show details for legalitatea respingerii accizelor la restituire din cuantumul solicitat de contestatoare în condiţiile în ca legalitatea respingerii accizelor la restituire din cuantumul solicitat de contestatoare în condiţiile în care nu toată cantitatea de motorina achiziţionată de la antrepozitul fiscal de producţie a fost utilizată în activitatea de dragaj
1
Show details for legalitatea respingerii la restituire a accizelor în sumă de .X. lei aferente cantităţii de .X. kg combust legalitatea respingerii la restituire a accizelor în sumă de .X. lei aferente cantităţii de .X. kg combustibil lichid uşor şi respectiv accizelor în sumă de .X. lei aferente cantităţii de .X. litri motorină .X. pe motiv că situaţia de fapt este neconcludentă, în condiţiile în care această constatare nu este motivată, iar din instrumentarea speţei de către organele vamale nu rezultă criteriile care nu au fost îndeplinite de contestatoare pentru restituirea de accize
1
Show details for legalităţii obligării societăţii la plata diferenţelor de accize, corespunzătoare încadrării de cătr legalităţii obligării societăţii la plata diferenţelor de accize, corespunzătoare încadrării de către organul de control vamal a produselor obţinute în categoria spirtoase
1
Show details for neacordarea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic utilizat la obtinerea alcoolului sanitar in neacordarea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic utilizat la obtinerea alcoolului sanitar in conditiile in care nu s-au respectat parametrii de denaturare
2
Show details for nerespectarea retetelor de fabricatie prezentate Ministerului Economiei si Finantelor la momentul solicitari nerespectarea retetelor de fabricatie prezentate Ministerului Economiei si Finantelor la momentul solicitarii autorizatiei de antrepozit fiscal
1
Show details for obligării societăţii la plata diferenţelor de accize aferente alcoolului etilic achiziţionat obligării societăţii la plata diferenţelor de accize aferente alcoolului etilic achiziţionat
1
Show details for organele de inspecţie fiscală nu au avut în vedere prevederile legale incidente bunurilor achiziţionate ş organele de inspecţie fiscală nu au avut în vedere prevederile legale incidente bunurilor achiziţionate şi acordate gratuit în scop de reclamă, în scopul stimulării vânzărilor sau în scopuri legate de desfăşurarea activităţii economice din Normele metodologice de explicitare a articolului de lege invocat în actul administrativ fiscal.
1
Show details for plata accizei in conditiile in care nu s-a primit de la beneficiar in termen de 30 de zile exemplarul nr.3 al plata accizei in conditiile in care nu s-a primit de la beneficiar in termen de 30 de zile exemplarul nr.3 al Documentului administrativ de insotire (DAI)
1
Show details for plata accizei in conditiile in care s-a aprobat si s-a efectuat valorificarea produselor accizabile aflate in plata accizei in conditiile in care s-a aprobat si s-a efectuat valorificarea produselor accizabile aflate in stoc la data opririi activitatii de catre antrepozitar
1
Show details for produse accizabile introduse in tara de o societate comerciala din UE si plasata in antrepozitul fiscal de de produse accizabile introduse in tara de o societate comerciala din UE si plasata in antrepozitul fiscal de depozitare
1
Show details for produse accizabile introduse in tara de o societate comerciala si plasata in antrepozitul fiscal de depozitar produse accizabile introduse in tara de o societate comerciala si plasata in antrepozitul fiscal de depozitare
2
Show details for produse energetice plasate in regim de antrepozit de TVA produse energetice plasate in regim de antrepozit de TVA
1
Show details for reconstituirea documentului administrativ de insotire a marfii reconstituirea documentului administrativ de insotire a marfii
1
Show details for respingere la restituirea accizelor aferente combustibilului utilizat pentru revizii-reparaţii aeronave în c respingere la restituirea accizelor aferente combustibilului utilizat pentru revizii-reparaţii aeronave în condiţiile în care organele vamale au constatat că societatea nu justifică depăşirile de consumuri normate
1
Show details for respingerea la restituire a accizelor aferente motorinei consumată de navele aflate în proprietatea şantier respingerea la restituire a accizelor aferente motorinei consumată de navele aflate în proprietatea şantierului naval în condiţiile în care pe aceste nave nu au avut loc operaţiuni de testare sau de mentenanţă a echipamentelor.