MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for accize aferente pierderilor ce dapasesc nota de consum accize aferente pierderilor ce dapasesc nota de consum
Alte organeLG571/03A192L3
LG571/03A163
HG44/04PT16
HG44/04PT22
HG44/04PT2.2
OG92R/03A105L3
1
Show details for accize aferente pierderilor de bere accize aferente pierderilor de bere
1
Show details for accize aferente produselor intermendiare accize aferente produselor intermendiare
1
Show details for accize aferente solventilor in conditiile in care organele de inspectie fiscala nu au solicitat organelor abi accize aferente solventilor in conditiile in care organele de inspectie fiscala nu au solicitat organelor abilitate o incadrare tarifara a produselor obtinute
1
Show details for accize aferente unor produse obtinute de societate in conditiile in care acestea au fost incadrate de Autorit accize aferente unor produse obtinute de societate in conditiile in care acestea au fost incadrate de Autoritatea Nationala a Vamilor in categoria produselor enegetice ce pot fi produse numai in antrepozite fiscale
1
Show details for accize aferente unui produs energetic care conform parametrilor fizico-chimici se încadrează în categoria pr accize aferente unui produs energetic care conform parametrilor fizico-chimici se încadrează în categoria produselor accizabile
1
Show details for accize aferente unui stoc de produse accizabile, pentru care a fost revocata autorizatia de antrepozit fiscal accize aferente unui stoc de produse accizabile, pentru care a fost revocata autorizatia de antrepozit fiscal
1
Show details for accize datorate in cazul miscarii produselor accizabile din antrepozitul fiscal accize datorate in cazul miscarii produselor accizabile din antrepozitul fiscal
1
Show details for accize datorate in cazul transferului de produse accizabile de la o societate care se divizeaza catre societa accize datorate in cazul transferului de produse accizabile de la o societate care se divizeaza catre societatea infiintata in urma divizarii in conditiile in care societatea nou infiintata nu detine autorizatie de utilizator final
1
Show details for accize datorate în condiţiile în care decizia de impunere a fost anulată prin decizie pronunţată de Înalt accize datorate în condiţiile în care decizia de impunere a fost anulată prin decizie pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
2
Show details for accize datorate pentru diferente constatate in minus la receptionarea produselor livrate catre beneficiar accize datorate pentru diferente constatate in minus la receptionarea produselor livrate catre beneficiar
1
Show details for Accize evidentiate si declarate in cuantum mai mic decat cel evidentiat in facturi fiscale emise Accize evidentiate si declarate in cuantum mai mic decat cel evidentiat in facturi fiscale emise
2
Show details for accize la motorina accize la motorina
2
Show details for accize la nivelul benzinei cu plumb aferente unor produse energetice supuse accizarii accize la nivelul benzinei cu plumb aferente unor produse energetice supuse accizarii
1
Show details for accize neplatite accize neplatite
1
Show details for Accize produse energetice Accize produse energetice
4
Show details for aferente alcool etilic aferente alcool etilic
2
Show details for aferente armelor cu glont aferente armelor cu glont
1
Show details for aferente bauturilor alcoolice in conditiile in care organele de control nu au tinut seama de autorizatia deti aferente bauturilor alcoolice in conditiile in care organele de control nu au tinut seama de autorizatia detinuta de societate
1
Show details for aferente benzinei aditivate aferente benzinei aditivate
2
Show details for aferente combustibilului lichid usor tip III, folosit in scop tehnologic aferente combustibilului lichid usor tip III, folosit in scop tehnologic
1
Show details for aferente importului de aditivi aferente importului de aditivi
1
Show details for aferente pierderilor de bere aferente pierderilor de bere
1
Show details for aferente produselor accizabile identificate la inventarierea efectuata de societate aferente produselor accizabile identificate la inventarierea efectuata de societate
1
Show details for aferente produselor energetice de natura combustibililor auto aferente produselor energetice de natura combustibililor auto
1
Show details for aferente tutunului brut/partial prelucrat aferente tutunului brut/partial prelucrat
1
Show details for aferente tutunului stabilite ca urmare a nerespectării regimului de comercializare a tutunului brut aferente tutunului stabilite ca urmare a nerespectării regimului de comercializare a tutunului brut
1
Show details for aferente uleiului de creozot aferente uleiului de creozot
5
Show details for aferente uleiurilor minerale neaccizate, comercializate prin pompe ale statiei PECO catre persoane fizice aferente uleiurilor minerale neaccizate, comercializate prin pompe ale statiei PECO catre persoane fizice
1
Show details for aferente unor produse energetice conform incadrarii tarifare aferente unor produse energetice conform incadrarii tarifare
1
Show details for alcool etilic denaturat, societatea nu avea calitatea de utilizator final alcool etilic denaturat, societatea nu avea calitatea de utilizator final
1
Show details for beneficierea de scutirea directă de la plata accizelor în situaţia în care nu au fost îndeplinite cumulativ beneficierea de scutirea directă de la plata accizelor în situaţia în care nu au fost îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de această scutire
2
Show details for beneficierea de scutirea indirectă de la plata accizelor în situaţia în care nu au fost îndeplinite cumulat beneficierea de scutirea indirectă de la plata accizelor în situaţia în care nu au fost îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de aceasta scutire
1
Show details for coeficientul de acciză aplicabil energiei electrice produsă şi utilizată pentru nevoi personale coeficientul de acciză aplicabil energiei electrice produsă şi utilizată pentru nevoi personale
1
Show details for comercializarea cocsului de catre operatorii economici care nu au depus la autoritatea fiscala teritoriala de comercializarea cocsului de catre operatorii economici care nu au depus la autoritatea fiscala teritoriala declaratie pe proprie raspundere privind scopul in care urmeaza a fi achizitional produsul respectiv
1
Show details for contestarea legalităţii Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.420/2007 privind aprobarea Procedu contestarea legalităţii Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.420/2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă
1
Show details for daca documentele prezentate de societate organului de control în vederea acordării scutirii de la plata acci daca documentele prezentate de societate organului de control în vederea acordării scutirii de la plata accizelor aferente cantităţii de .... kg motorină utilizată de ...... în lucrările de dragare efectuate în perioada ............,întrunesc conditiile prevazute de lege pentru a face dovada utilizării cantitatii de motorina in scopul pentru care se acorda scutirea
1
Show details for daca pentru livrarile de alcool etilic denaturat sunt aplicabile prevederile actelor normative in vigoare la daca pentru livrarile de alcool etilic denaturat sunt aplicabile prevederile actelor normative in vigoare la momentul efectuarii operatiunilor de decontare sau dispozitiile in vigoare la momentul obtinerii autorizatiei de utilizator final
1
Show details for daca pentru livrarile de cocs de petrol sulfuros efectuate, contestatoarea datoreaza accize in conditiile in daca pentru livrarile de cocs de petrol sulfuros efectuate, contestatoarea datoreaza accize in conditiile in care cocsul de petrol sulfuros, incadrat la codul NC 27131100 este un produs neaccizabil, iar organele de control nu au constatat utilizarea acestui produs in scopurile expres prevazute de lege pentru care se datoreaza accize
2
Show details for daca pentru produsele finite obtinute din procesarea produselor energetice achizitionate in regim de scutire daca pentru produsele finite obtinute din procesarea produselor energetice achizitionate in regim de scutire de la plata accizelor pe baza autorizatiilor de utilizator final societatea datoreaza accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb in conditiile in care din cercetarile efectuate de organele penale ulterior intocmirii actului de control contestat nu a rezultat ca administratorul societatii ar fi distribuit si valorificat catre alte societati comerciale, cu care a derulat activitati de comert, uleiuri minerale neaccizabile, drept carburant auto
1
Show details for daca societatea datoreaza accize ca urmare a nerespectarii prevederilor legale referitoare la deplasarea prod daca societatea datoreaza accize ca urmare a nerespectarii prevederilor legale referitoare la deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv
1
Show details for daca societatea datoreaza accize in conditiile in care organele de inspectie fiscale nu au analizat daca prod daca societatea datoreaza accize in conditiile in care organele de inspectie fiscale nu au analizat daca produsele finite obtinute de societate au fosit destinate a fi utilizate, puse in vanzare drept combustibil sau carburant
2
Show details for daca societatea putea beneficia de scutire directa de la plata accizelor pentru cantitatile de produse energe daca societatea putea beneficia de scutire directa de la plata accizelor pentru cantitatile de produse energetice destinate aprovizionării navelor, provenind din import, in condiţiile in care importurile au fost efectuate in calitate de distribuitor si nu pentru a fi utilizate pentru aprovizionarea propriilor nave
1
Show details for daca un producator de bere poate beneficia de statut de mic producator pentru intregul an 2008, in conditiile daca un producator de bere poate beneficia de statut de mic producator pentru intregul an 2008, in conditiile in care diminuarea capacitatilor de productie s-a efectuat in cursul lunii iunie 2008