MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for aferente bauturilor alcoolice in conditiile in care organele de control nu au tinut seama de autorizatia deti aferente bauturilor alcoolice in conditiile in care organele de control nu au tinut seama de autorizatia detinuta de societate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1579/07
OMFP416/07A7
1
Show details for aferente benzinei aditivate aferente benzinei aditivate
2
Show details for aferente combustibilului lichid usor tip III, folosit in scop tehnologic aferente combustibilului lichid usor tip III, folosit in scop tehnologic
1
Show details for aferente importului de aditivi aferente importului de aditivi
1
Show details for aferente pierderilor de bere aferente pierderilor de bere
1
Show details for aferente produselor accizabile identificate la inventarierea efectuata de societate aferente produselor accizabile identificate la inventarierea efectuata de societate
1
Show details for aferente produselor energetice de natura combustibililor auto aferente produselor energetice de natura combustibililor auto
1
Show details for aferente tutunului brut/partial prelucrat aferente tutunului brut/partial prelucrat
1
Show details for aferente tutunului stabilite ca urmare a nerespectării regimului de comercializare a tutunului brut aferente tutunului stabilite ca urmare a nerespectării regimului de comercializare a tutunului brut
1
Show details for aferente uleiului de creozot aferente uleiului de creozot
5
Show details for aferente uleiurilor minerale neaccizate, comercializate prin pompe ale statiei PECO catre persoane fizice aferente uleiurilor minerale neaccizate, comercializate prin pompe ale statiei PECO catre persoane fizice
1
Show details for aferente unor produse energetice conform incadrarii tarifare aferente unor produse energetice conform incadrarii tarifare
1
Show details for alcool etilic denaturat, societatea nu avea calitatea de utilizator final alcool etilic denaturat, societatea nu avea calitatea de utilizator final
1
Show details for beneficierea de scutirea directă de la plata accizelor în situaţia în care nu au fost îndeplinite cumulativ beneficierea de scutirea directă de la plata accizelor în situaţia în care nu au fost îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de această scutire
2
Show details for beneficierea de scutirea indirectă de la plata accizelor în situaţia în care nu au fost îndeplinite cumulat beneficierea de scutirea indirectă de la plata accizelor în situaţia în care nu au fost îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de aceasta scutire
1
Show details for coeficientul de acciză aplicabil energiei electrice produsă şi utilizată pentru nevoi personale coeficientul de acciză aplicabil energiei electrice produsă şi utilizată pentru nevoi personale
1
Show details for comercializarea cocsului de catre operatorii economici care nu au depus la autoritatea fiscala teritoriala de comercializarea cocsului de catre operatorii economici care nu au depus la autoritatea fiscala teritoriala declaratie pe proprie raspundere privind scopul in care urmeaza a fi achizitional produsul respectiv
1
Show details for contestarea legalităţii Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.420/2007 privind aprobarea Procedu contestarea legalităţii Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.420/2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă
1
Show details for daca documentele prezentate de societate organului de control în vederea acordării scutirii de la plata acci daca documentele prezentate de societate organului de control în vederea acordării scutirii de la plata accizelor aferente cantităţii de .... kg motorină utilizată de ...... în lucrările de dragare efectuate în perioada ............,întrunesc conditiile prevazute de lege pentru a face dovada utilizării cantitatii de motorina in scopul pentru care se acorda scutirea
1
Show details for daca pentru livrarile de alcool etilic denaturat sunt aplicabile prevederile actelor normative in vigoare la daca pentru livrarile de alcool etilic denaturat sunt aplicabile prevederile actelor normative in vigoare la momentul efectuarii operatiunilor de decontare sau dispozitiile in vigoare la momentul obtinerii autorizatiei de utilizator final
1
Show details for daca pentru livrarile de cocs de petrol sulfuros efectuate, contestatoarea datoreaza accize in conditiile in daca pentru livrarile de cocs de petrol sulfuros efectuate, contestatoarea datoreaza accize in conditiile in care cocsul de petrol sulfuros, incadrat la codul NC 27131100 este un produs neaccizabil, iar organele de control nu au constatat utilizarea acestui produs in scopurile expres prevazute de lege pentru care se datoreaza accize
2
Show details for daca pentru produsele finite obtinute din procesarea produselor energetice achizitionate in regim de scutire daca pentru produsele finite obtinute din procesarea produselor energetice achizitionate in regim de scutire de la plata accizelor pe baza autorizatiilor de utilizator final societatea datoreaza accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb in conditiile in care din cercetarile efectuate de organele penale ulterior intocmirii actului de control contestat nu a rezultat ca administratorul societatii ar fi distribuit si valorificat catre alte societati comerciale, cu care a derulat activitati de comert, uleiuri minerale neaccizabile, drept carburant auto
1
Show details for daca societatea datoreaza accize ca urmare a nerespectarii prevederilor legale referitoare la deplasarea prod daca societatea datoreaza accize ca urmare a nerespectarii prevederilor legale referitoare la deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv
1
Show details for daca societatea datoreaza accize in conditiile in care organele de inspectie fiscale nu au analizat daca prod daca societatea datoreaza accize in conditiile in care organele de inspectie fiscale nu au analizat daca produsele finite obtinute de societate au fosit destinate a fi utilizate, puse in vanzare drept combustibil sau carburant
2
Show details for daca societatea putea beneficia de scutire directa de la plata accizelor pentru cantitatile de produse energe daca societatea putea beneficia de scutire directa de la plata accizelor pentru cantitatile de produse energetice destinate aprovizionării navelor, provenind din import, in condiţiile in care importurile au fost efectuate in calitate de distribuitor si nu pentru a fi utilizate pentru aprovizionarea propriilor nave
1
Show details for daca un producator de bere poate beneficia de statut de mic producator pentru intregul an 2008, in conditiile daca un producator de bere poate beneficia de statut de mic producator pentru intregul an 2008, in conditiile in care diminuarea capacitatilor de productie s-a efectuat in cursul lunii iunie 2008
2
Show details for daca, societatea contestatoare, pentru a putea beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei utilizat daca, societatea contestatoare, pentru a putea beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei utilizata pentru testarea motoarelor navelor avea obligatia sa respecte cumulativ conditiiile prevazute de legiuitor in vederea acordarii acestei scutiri indirecte
1
Show details for dacă cererile de restituire accize aferente consumurilor interne de gaze combustibile de rafinărie şi păc dacă cererile de restituire accize aferente consumurilor interne de gaze combustibile de rafinărie şi păcură 40/42S şi livrărilor de gaze combustibile de rafinărie către ..... puteau fi soluţionate în conformitate cu procedura de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.420/2007, în condiţiile în care operaţiunile derulate nu se încadrează în situaţiile de scutire indirectă
1
Show details for dacă contestatoarea datorează accize pentru diferenţele cantitative în minus alcool etilic-bioetanol const dacă contestatoarea datorează accize pentru diferenţele cantitative în minus alcool etilic-bioetanol constatate lipsă de destinatari la recepţia produselor
1
Show details for dacă datorează obligaţiile fiscale stabilite prin decizia de impunere contestată, în condiţiile în care dacă datorează obligaţiile fiscale stabilite prin decizia de impunere contestată, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au analizat toate condiţiile prevăzute de legislaţia în materie
1
Show details for dacă datorează taxa pe valoarea adăugată colectată suplimentar de organele de inspecţie fiscală în con dacă datorează taxa pe valoarea adăugată colectată suplimentar de organele de inspecţie fiscală în condiţiile în care baza de calcul a acesteia o reprezintă acciza
1
Show details for dacă depozitelor farmaceutice care nu sunt autorizate ca antrepozite fiscale le pot fi aplicate condiţiile dacă depozitelor farmaceutice care nu sunt autorizate ca antrepozite fiscale le pot fi aplicate condiţiile de livrare prevăzute de Codul fiscal pentru circulaţia produselor accizabile în regim suspensiv în condiţiile în care aceste depozite achiziţionează alcoolul la preţuri cu accize
1
Show details for dacă dreptul de stabilire de către organele de inspecţie fiscală a creanţelor fiscale constând în accize dacă dreptul de stabilire de către organele de inspecţie fiscală a creanţelor fiscale constând în accize aferente era prescris la data începerii inspecţiei fiscale
1
Show details for dacă dreptul organului vamal de a stabili accize aferente unor livrări de produse accizabile efectuate de s dacă dreptul organului vamal de a stabili accize aferente unor livrări de produse accizabile efectuate de societate este prescris în condiţiile în care din actele aflate la dosarul cauzei nu rezultă dacă anterior începerii inspecţiei fiscale au existat cauze care să întrerupă sau să suspende prescripţia
1
Show details for dacă în raport de data inscrierii începerii inspecţiei fiscale în registrul unic de control dreptul organul dacă în raport de data inscrierii începerii inspecţiei fiscale în registrul unic de control dreptul organului de inspecţie fiscală de a stabili obligaţiile fiscale suplimentare este prescris, precum şi dacă deficienţele invocate de contestatoare privind desfăşurarea inspecţiei fiscale sunt de natură să atragă nulitatea actului atacat
1
Show details for dacă la stabilirea diferenţei de acciză organele de inspecţie fiscală au analizat toate documentele prez dacă la stabilirea diferenţei de acciză organele de inspecţie fiscală au analizat toate documentele prezentate
1
Show details for dacă la stabilirea pierderilor neimpozabile de alcool etilic diferentele constatate la inventarierile lunare dacă la stabilirea pierderilor neimpozabile de alcool etilic diferentele constatate la inventarierile lunare se raporteaza la cantitatile existente in rezervoarele la care au fost constatate sau pe total gestiune de alcool etilic
1
Show details for dacă organele vamale aveau dreptul să stabilească debitul în condiţiile în care a fost investită numai a dacă organele vamale aveau dreptul să stabilească debitul în condiţiile în care a fost investită numai asupra reanalizării calculului de accesorii aferente accizelor
1
Show details for dacă pentru achiziţiile intracomunitare de cărbune efectuate în perioada ..... utilizat pentru producerea dacă pentru achiziţiile intracomunitare de cărbune efectuate în perioada ..... utilizat pentru producerea combinată de energie termică şi electrică societatea poate beneficia de scutirea directă de la plata accizelor în condiţiile în care nu deţinea autorizaţie de utilizator final valabilă pentru perioada respectivă în condiţiile legii
1
Show details for dacă pentru alcoolul etilic denaturat cu 1,2 propandiol folosit la producerea de odorizante pentru încăperi dacă pentru alcoolul etilic denaturat cu 1,2 propandiol folosit la producerea de odorizante pentru încăperi şi produse de curaţat societatea poate beneficia de scutire de la plata accizelor în condiţiile în care denaturantul propandiol se utilizează pentru produse cosmetice conform prevederilor legale
9
Show details for dacă pentru alcoolul etilic denaturat cu 1,2 propandiol şi terţabutanol folosit la producerea de produse d dacă pentru alcoolul etilic denaturat cu 1,2 propandiol şi terţabutanol folosit la producerea de produse de curăţenie societatea poate beneficia de scutire de la plata accizelor în condiţiile în care denaturantul 1,2 propandiol se utilizează numai pentru denaturarea alcoolului etilic utilizat pentru producţia de produse cosmetice conform prevederilor legale
2
Show details for dacă pentru alcoolul etilic utilizat in vederea obţinerii de alcool sanitar societatea poate beneficia de s dacă pentru alcoolul etilic utilizat in vederea obţinerii de alcool sanitar societatea poate beneficia de scutirea directă de la plata accizelor în condiţiile în care în cadrul operaţiunii de denaturare a alcoolului nu s-au respectat specificaţiile tehnice conform prevederilor legale
1
Show details for dacă pentru cantitatea de huilă energetică aprovizionată din operaţiuni proprii de import şi eliberată dacă pentru cantitatea de huilă energetică aprovizionată din operaţiuni proprii de import şi eliberată în consum contestatoarea poate beneficia de scutirea la plata accizelor în condiţiile în care nu deţinea autorizaţie de utilizator final valabilă pentru perioada respectivă în condiţiile legii
1
Show details for dacă pentru energia electrică produsă în centrala electrică de termoficare proprie, utilizată în procesu dacă pentru energia electrică produsă în centrala electrică de termoficare proprie, utilizată în procesul propriu de producţie a hârtiei şi cartonului în aceleaşi condiţii ca şi energia electrică achiziţionată din sistemul energetic naţional, contestatoarea avea obligaţia de a calcula, declara şi vira la bugetul general consolidat acciza aferentă