MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for aferente produselor energetice de natura combustibililor auto aferente produselor energetice de natura combustibililor auto
Alte organeLG571/03A178L4
HG44/04PT57L4
1
Hide details for aferente tutunului brut/partial prelucrat aferente tutunului brut/partial prelucrat
Alte organeLG571/03A206^69L10la)
LG571/03A206^69L11
1
Hide details for aferente tutunului stabilite ca urmare a nerespectării regimului de comercializare a tutunului brut aferente tutunului stabilite ca urmare a nerespectării regimului de comercializare a tutunului brut
Alte organeLG571/03A206^69L10la)
LG571/03A206^69L10lb)
LG571/03A206^69L11
LG571/03A206^2lb)
1
Hide details for aferente uleiului de creozot aferente uleiului de creozot
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU158/01A26
OG11/96A13
5
Hide details for aferente uleiurilor minerale neaccizate, comercializate prin pompe ale statiei PECO catre persoane fizice aferente uleiurilor minerale neaccizate, comercializate prin pompe ale statiei PECO catre persoane fizice
Organe de inspectie fiscala din cadrul Garzii FinanciareOU158/01A26
HG163/02A15
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU158/01A26
HG163/02A15
LG345/02A18
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU158/01A26
HG163/02A15
LG345/02A18
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A192
LG571/03A137
LG571/03A240L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG158/01A26L4
HG163/02A15
LG571/03A240L1
OG92R/03A186
OG92R/03A177
1
Hide details for aferente unor produse energetice conform incadrarii tarifare aferente unor produse energetice conform incadrarii tarifare
Alte organeLG571/03A175
1
Hide details for alcool etilic denaturat, societatea nu avea calitatea de utilizator final alcool etilic denaturat, societatea nu avea calitatea de utilizator final
Alte organeLG571/03A201L1lb)
LG571/03A206^58L1
HG44/04PT22L4
HG44/04PT111L37
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for beneficierea de scutirea directă de la plata accizelor în situaţia în care nu au fost îndeplinite cumulativ beneficierea de scutirea directă de la plata accizelor în situaţia în care nu au fost îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de această scutire
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A206^7L1lc)
LG571/03A206^42L1
LG571/03A206^45
LG571/03A206^44L1
LG571/03A206^58L1la)
LG571/03A206^58L1lb)
LG571/03A206^58L1lc)
LG571/03A206^58L1ld)
LG571/03A206^58L1le)
HG44/04PT101L1
HG44/04PT101L2
HG44/04PT101L3
HG44/04A110L1
HG44/04PT111L13
HG44/04PT111L14
HG44/04PT111L16lb)
HG44/04PT111L17
HG44/04PT111L37
HG44/04PT111L38
2
Hide details for beneficierea de scutirea indirectă de la plata accizelor în situaţia în care nu au fost îndeplinite cumulat beneficierea de scutirea indirectă de la plata accizelor în situaţia în care nu au fost îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de aceasta scutire
Alte organeLG571/03A206^60L1lf)
LG571/03A206^60L2
LG571/03A201L1lf)
LG571/03A201L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A206^7L1lc)
LG571/03A206^42L1
LG571/03A206^45
LG571/03A206^44L1
LG571/03A206^58L1la)
LG571/03A206^58L1lb)
LG571/03A206^58L1lc)
LG571/03A206^58L1ld)
LG571/03A206^58L1le)
HG44/04PT101L1
HG44/04PT101L2
HG44/04PT101L3
HG44/04A110L1
HG44/04PT111L13
HG44/04PT111L14
HG44/04PT111L16lb)
HG44/04PT111L17
HG44/04PT111L37
HG44/04PT111L38
1
Hide details for coeficientul de acciză aplicabil energiei electrice produsă şi utilizată pentru nevoi personale coeficientul de acciză aplicabil energiei electrice produsă şi utilizată pentru nevoi personale
Alte organeLG571/03A206^2
LG571/03A206^19
HG44/04PT5^1.4
1
Hide details for comercializarea cocsului de catre operatorii economici care nu au depus la autoritatea fiscala teritoriala de comercializarea cocsului de catre operatorii economici care nu au depus la autoritatea fiscala teritoriala declaratie pe proprie raspundere privind scopul in care urmeaza a fi achizitional produsul respectiv
Alte organeHG44/04PT5^1.1
HG44/04PT5^1.3L3
LG571/03A175L3
LG571/03A175L4
1
Hide details for contestarea legalităţii Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.420/2007 privind aprobarea Procedu contestarea legalităţii Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.420/2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă
Alte organeOG92R/03A210L2
OG92R/03A218L2
1
Hide details for daca documentele prezentate de societate organului de control în vederea acordării scutirii de la plata acci daca documentele prezentate de societate organului de control în vederea acordării scutirii de la plata accizelor aferente cantităţii de .... kg motorină utilizată de ...... în lucrările de dragare efectuate în perioada ............,întrunesc conditiile prevazute de lege pentru a face dovada utilizării cantitatii de motorina in scopul pentru care se acorda scutirea
Alte organeLG571/03A206^60L
1
Hide details for daca pentru livrarile de alcool etilic denaturat sunt aplicabile prevederile actelor normative in vigoare la daca pentru livrarile de alcool etilic denaturat sunt aplicabile prevederile actelor normative in vigoare la momentul efectuarii operatiunilor de decontare sau dispozitiile in vigoare la momentul obtinerii autorizatiei de utilizator final
Alte organeLG571/03A192L3
LG571/03A163
HG44/04PT16
HG44/04PT22
HG44/04PT2.2
OG92R/03A105L3
1
Hide details for daca pentru livrarile de cocs de petrol sulfuros efectuate, contestatoarea datoreaza accize in conditiile in daca pentru livrarile de cocs de petrol sulfuros efectuate, contestatoarea datoreaza accize in conditiile in care cocsul de petrol sulfuros, incadrat la codul NC 27131100 este un produs neaccizabil, iar organele de control nu au constatat utilizarea acestui produs in scopurile expres prevazute de lege pentru care se datoreaza accize
Alte organeLG571/03A175
LG571/03A165
LG571/03A166
OG92R/03A215L1L2
2
Hide details for daca pentru produsele finite obtinute din procesarea produselor energetice achizitionate in regim de scutire daca pentru produsele finite obtinute din procesarea produselor energetice achizitionate in regim de scutire de la plata accizelor pe baza autorizatiilor de utilizator final societatea datoreaza accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb in conditiile in care din cercetarile efectuate de organele penale ulterior intocmirii actului de control contestat nu a rezultat ca administratorul societatii ar fi distribuit si valorificat catre alte societati comerciale, cu care a derulat activitati de comert, uleiuri minerale neaccizabile, drept carburant auto
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A175L1
LG571/03A175L4
Alte organeLG571/03A175L1
LG571/03A175L4
1
Hide details for daca societatea datoreaza accize ca urmare a nerespectarii prevederilor legale referitoare la deplasarea prod daca societatea datoreaza accize ca urmare a nerespectarii prevederilor legale referitoare la deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv
Alte organeLG571/03A165
LG571/03A166
HG44/04PT14
1
Hide details for daca societatea datoreaza accize in conditiile in care organele de inspectie fiscale nu au analizat daca prod daca societatea datoreaza accize in conditiile in care organele de inspectie fiscale nu au analizat daca produsele finite obtinute de societate au fosit destinate a fi utilizate, puse in vanzare drept combustibil sau carburant
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A175
LG571/03A201
HG44/04PT23
HG44/04PT5
HG44/04PT5^1.3
2
Hide details for daca societatea putea beneficia de scutire directa de la plata accizelor pentru cantitatile de produse energe daca societatea putea beneficia de scutire directa de la plata accizelor pentru cantitatile de produse energetice destinate aprovizionării navelor, provenind din import, in condiţiile in care importurile au fost efectuate in calitate de distribuitor si nu pentru a fi utilizate pentru aprovizionarea propriilor nave
Alte organeLG571/03A206^60
Alte organeLG571/03A206^60L1lb)