MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for dacă pentru alcoolul etilic utilizat in vederea obţinerii de alcool sanitar societatea poate beneficia de s dacă pentru alcoolul etilic utilizat in vederea obţinerii de alcool sanitar societatea poate beneficia de scutirea directă de la plata accizelor în condiţiile în care în cadrul operaţiunii de denaturare a alcoolului nu s-au respectat specificaţiile tehnice conform prevederilor legale
Alte organeLG571/03A206^5la)
LG571/03A206^6
LG571/03A206^7
HG44/04PT111
Alte organeLG571/03A137L1
LG571/03A137L2
LG571/03A206^2
LG571/03A206^5
LG571/03A206^6
HG44/04PT111
OG92R/03A105L9
HG1050/04PT102.7
LG207/15A269L1
1
Hide details for dacă pentru cantitatea de huilă energetică aprovizionată din operaţiuni proprii de import şi eliberată dacă pentru cantitatea de huilă energetică aprovizionată din operaţiuni proprii de import şi eliberată în consum contestatoarea poate beneficia de scutirea la plata accizelor în condiţiile în care nu deţinea autorizaţie de utilizator final valabilă pentru perioada respectivă în condiţiile legii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A108L3
HG1050/04PT107.1
LG571/03A162
HG44/04PT23.2
1
Hide details for dacă pentru energia electrică produsă în centrala electrică de termoficare proprie, utilizată în procesu dacă pentru energia electrică produsă în centrala electrică de termoficare proprie, utilizată în procesul propriu de producţie a hârtiei şi cartonului în aceleaşi condiţii ca şi energia electrică achiziţionată din sistemul energetic naţional, contestatoarea avea obligaţia de a calcula, declara şi vira la bugetul general consolidat acciza aferentă
Alte organeLG571/03A162lh)
LG571/03A164
LG571/03A206^5la)
LG571/03A206^7
OG92R/03A205L1
OG92R/03A205L3
OG92R/03A205L4
1
Hide details for dacă pentru livrarile de uleiuri minerale societatea contestatara poate beneficia de exceptare de la plata a dacă pentru livrarile de uleiuri minerale societatea contestatara poate beneficia de exceptare de la plata accizelor, în condiţiile în care exceptarea se acordă doar dacă produsele energetice sunt utilizate sau puse în vânzare în alte scopuri decât în calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire şi societatea nu face dovada acestei utilizări pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a utilizatorului
Alte organeLG571/03A175L1
6
Hide details for dacă pentru produsele importate de societate şi încadate de Laboratorul Vamal Central la codul tarifar NC 2 dacă pentru produsele importate de societate şi încadate de Laboratorul Vamal Central la codul tarifar NC 27101946 “Motorină - - - - - Cu un conţinut de sulf de peste 0,001% dar de maximum 0,002%” societatea datorează accize şi pe cale de consecinţă, taxă pe valoarea adăugată
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A206^16L3lc)
LG571/03A206^20
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A206^16L3lc)
LG571/03A206^20
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A206^16L3lc)
LG571/03A206^20
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A206^16L3lc)
LG571/03A206^20
HG44/04PT82L1
HG44/04PT82L2
HG44/04PT82L3
HG44/04PT82L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A206^16L3lc)
LG571/03A206^20
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A206^16L3lc)
LG571/03A206^20
1
Hide details for dacă pentru produsele obţinute sub denumirea de “grastex”, “desovit” si “selvoxil” societatea datorea dacă pentru produsele obţinute sub denumirea de “grastex”, “desovit” si “selvoxil” societatea datorează accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb în condiţiile în care aceasta nu a putut să facă dovada că produsele energetice au fost comercializate către utilizatori finali care folosesc aceste produse în scop industrial
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A175L2
LG571/03A175L3
LG571/03A137L2la)
LG571/03A240
HG44/04PT7L1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for dacă pierderile de produse accizabile pot fi admise ca neimpozabile în condiţiile în care nu sunt îndeplini dacă pierderile de produse accizabile pot fi admise ca neimpozabile în condiţiile în care nu sunt îndeplinite prevederile legale care reglementează cazul de forţă majoră invocat de contestatoare
Alte organeLG571/03A206^7
1
Hide details for dacă societatea beneficiază de scutire de la plata accizelor pentru alcoolul etilic utilizat în sistem inte dacă societatea beneficiază de scutire de la plata accizelor pentru alcoolul etilic utilizat în sistem integrat pentru realizarea de produse finite care nu sunt destinate consumului uman, în condiţiile în care nu deţinea autorizaţie de utilizator final valabilă pentru perioada respectivă în condiţiile legii
Alte organeLG571/03A200L1
HG44/04PT22
1
Hide details for dacă societatea beneficiază de scutire directă de accize pentru gazul livrat gospodăriilor şi/sau organi dacă societatea beneficiază de scutire directă de accize pentru gazul livrat gospodăriilor şi/sau organizaţiilor de caritate în condiţiile în care societatea nu este înregistrată la Autoritatea fiscală centrală în calitate de furnizor de produse energetice
Alte organeLG571/03A175L1
OG92R/03A205
1
Hide details for dacă societatea contestatară are dreptul la restituirea sumei în condiţiile în care suma solicitată la re dacă societatea contestatară are dreptul la restituirea sumei în condiţiile în care suma solicitată la restituire a fost distribuită conform Notei de compensare iar contestaţia formulată împotriva respectivei Note de compensare a fost respinsă
Alte organeOG92R/03A116
OG92R/03A117
1
Hide details for dacă societatea contestatară datorează accize aferente deşeurilor vegetale tutun frunză brut deteriorate dacă societatea contestatară datorează accize aferente deşeurilor vegetale tutun frunză brut deteriorate achiziţionate de la alţi operatori economici în condiţiile în care nu a deţinut autorizaţie eliberată de către autoritatea competentă pentru desfăşurarea activităţii de comercializare a tutunului brut sau parţial prelucrat
Alte organeLG571/03A206^69L11
LG571/03A206^69L10la)
HG44/04PT4^2.1
1
Hide details for dacă societatea contestatară datorează accize aferente materiei prime importate-fracţie amestec propan-pr dacă societatea contestatară datorează accize aferente materiei prime importate-fracţie amestec propan-propilenă în scopul supunerii unui tratament specific de separare, în condiţiile în care a folosit aceste mărfuri aflate sub supraveghere vamală, puse în liberă circulaţie cu taxe vamale zero pentru o destinaţie declarată în alt mod decât cel prevăzut în autorizaţie şi fără acordul autorităţii vamale
Alte organeREG CEE 2913/92A21
REG CEE 2913/92A204
1
Hide details for dacă societatea contestatară, pentru a putea beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei utilizat dacă societatea contestatară, pentru a putea beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei utilizată pentru testarea motoarelor navelor, avea obligaţia să respecte cumulativ condiţiile prevăzute de legiuitor în vederea acordării acestei scutiri indirecte
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A200L1lf)
HG44/04PT23.4
2
Hide details for dacă societatea contestatoare poate beneficia de restituirea accizelor aferente cafelei solubilă utilizată dacă societatea contestatoare poate beneficia de restituirea accizelor aferente cafelei solubilă utilizată pentru obţinerea produsului ... 3 în 1 exportat sau livrat în alt stat membru în condiţiile în care materia primă nu a fost supusă unor operaţiuni proprii de prelucrare
Alte organeLG571/03A210L2
HG44/04PT31L1
HG44/04PT31L2
Alte organeLG571/03A207L2
LG571/03A210L2
HG44/04PT31L1
HG44/04PT31L2
2
Hide details for dacă societatea contestatoare poate beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei consumată de nave dacă societatea contestatoare poate beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei consumată de navele aflate în proprietatea sa, utilizate în activitatea specifică a şantierului naval în condiţiile în care pe aceste nave nu au avut loc operaţiuni de testare sau de mentenanţă a echipamentelor
Alte organeLG571/03A206^60L1lf)
HG44/04PT113.4
Alte organeLG571/03A206^60L1lf)
HG44/04PT113.4
1
Hide details for dacă societatea contestatoare putea beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat dacă societatea contestatoare putea beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat achiziţionat în regim de scutire indirectă de la antrepozitari autorizaţi în condiţiile în care cererea de restituire a accizelor a fost depusă în afara termenului legal stabilit expres de legiuitor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A206^58L1lb)
LG571/03A206^58L2
HG44/04PT111
1
Hide details for dacă societatea contestatoare putea factura energia furnizată către consumatori finali din categoria autor dacă societatea contestatoare putea factura energia furnizată către consumatori finali din categoria autorităţilor guvernamentale şi locale precum şi alte instituţii publice cu cotele prevăzute pentru accizarea electricităţii utilizate în scop comercial în condiţiile în care nu face dovada că beneficiarii au utilizat această energie electrică în activităţi comerciale
Alte organeLG571/03A176
HG44/04PT5^1.4
1
Hide details for dacă societatea contestatoare putea livra în regim de exceptare de la plata accizelor gaze naturale, în cond dacă societatea contestatoare putea livra în regim de exceptare de la plata accizelor gaze naturale, în condiţiile în care exceptarea se acordă doar dacă se face dovada pe baza declaraţiei pe propria răspundere a utilizatorului
Alte organeLG571/03A175L3lf)
HG44/04PT5^1.3L3
HG44/04PT5^1
HG44/04PT175^4
1
Show details for dacă societatea datorează accize aferente lipsurilor de combustibil de tip M din gestiune, în condiţiile î dacă societatea datorează accize aferente lipsurilor de combustibil de tip M din gestiune, în condiţiile în care aceasta nu a îndeplinit obligaţiile de antrepozitar autorizat prevăzute de legislaţia fiscală.