MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for daca se poate investi cu solutionarea capatului de cerere privind cuantumul facilitatii de care a beneficiat daca se poate investi cu solutionarea capatului de cerere privind cuantumul facilitatii de care a beneficiat societatea in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 in conditiile in care societatea nu se indreapta impotriva unor diferente de impozite, taxe, contributii si accesorii ale acestora stabilite suplimentar de plata prin decizia de impunere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG83/98A12
OG92/03A176
OG92/03A21
OG92/03A179
OG70/97A21
OU17/00A13
LG345/02A29
OU17/00A19
LG571/03A145
OU17/00A2
LG571/03A128
OU17/00A14
LG345/02A18
LG571/03A137
LG345/02A24
OU17/00A18
LG345/02A22
1
Show details for daca societatea datoreaza Contributia la fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap daca societatea datoreaza Contributia la fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap pentru perioada anterioara intrarii in vigoare a obligatiei platii acestei contributii
2
Show details for daca societatea datoreaza diferența de impozit pe veniturile din salarii si contributii sociale aferente su daca societatea datoreaza diferența de impozit pe veniturile din salarii si contributii sociale aferente sumelor platite persoanelor detasate internațional, precum si cu privire la influenta asupra impozitului pe profit a cheltuielilor cu salariile si contributiile sociale ale acestor persoane, in condițiile in care din analiza documentelor prezentate, a informatiilor obtinute din strainatate si a actelor normative incidente nu a rezultat o alta stare de fapt decat cea constatata de organele de inspectie fiscala.
1
Show details for daca societatea datoreaza impozit pe venitul din salarii si contributii sociale aferente sumelor platite sala daca societatea datoreaza impozit pe venitul din salarii si contributii sociale aferente sumelor platite salariatilor trimisi in Spania sub denumirea de diurnă in conditiile in care aceste sume au fost achitate salariatilor pentru munca desfasurata in strainatate și pentru care au fost angajaţi.
1
Show details for daca societatea datoreaza impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si contributii sociale af daca societatea datoreaza impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si contributii sociale aferente sumelor acordate angajatilor trimisi sa isi desfasoare activitatea in strainatate, sub denumirea de indemnizatii de delegare (diurna), in conditiile in care sumele au fost achitate pentru activitatile desfasurate in functie de numărul de zile lucrate efectiv, conform atributiilor de serviciu pentru care salariatul a fost angajat.
1
Show details for daca societatea datoreaza impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si contributii sociale af daca societatea datoreaza impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si contributii sociale aferente sumelor acordate cu titlu de diurne, in conditiile in care acestea au fost acordate angajatilor cu contract de munca temporara pentru munca prestata in strainatate, in functie de numarul de zile lucrate ca urmare a punerii la dispozitia utilizatorilor straini.
1
Show details for daca societatea datoreaza impozit pe veniturile din salarii si contributii sociale aferente sumelor platite s daca societatea datoreaza impozit pe veniturile din salarii si contributii sociale aferente sumelor platite salariatilor care au fost trimisi sa lucreze in X, in conditiile in care din instrumentarea spetei rezulta ca sumele achitate sub denumirea de indemnizatii de delegare sunt venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.
1
Show details for daca societatea datoreaza impozit pe veniturile din salarii şi contributii sociale aferente sumelor platite daca societatea datoreaza impozit pe veniturile din salarii şi contributii sociale aferente sumelor platite salariatilor trimisi sa isi desfasoare activitatea in Germania, sub denumirea de indemnizatii de delagare/detasare in conditiile in care sumele au fost achitate salariaţilor pentru munca prestata in funcţie de timpul de munca.
1
Show details for daca societatea datoreaza varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, sta daca societatea datoreaza varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, stabilite de organele de inspectie fiscală pe considerentul ca societatea avea incadrat personal, un numar mai mare de 50 de salariati si avea obligatia, conform legii, de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numărul total de angajați, in condițiile in care din documentele anexate la dosarul cauzei rezulta ca societatea a angajat persoane cu handicap intr-un procent mai mic de 4%.
1
Show details for daca societatea datorează impozit pe venit din salarii si contributii aferente, in conditille in care nu le- daca societatea datorează impozit pe venit din salarii si contributii aferente, in conditille in care nu le-a constituit si declarat la organul fiscal pentru toti salariatii inregistrati in aplicația Revisal si pentru toata perioada in care acestia au fost incadrati la societate.
1
Show details for dacă datorează, în condiţiile în care a acordat şi plătit din fondurile proprii corespunzător contractu dacă datorează, în condiţiile în care a acordat şi plătit din fondurile proprii corespunzător contractului colectiv de muncă salarii medii nete pe unitate la salariaţii disponibilizaţi, fără a calcula, înregistra şi declara contribuţiile datorate de asiguraţi şi angajator pentru aceste compensaţii
1
Show details for dacă este investită asupra legalităţii obligării societăţii la plata fondului pentru protecţia specia dacă este investită asupra legalităţii obligării societăţii la plata fondului pentru protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap conform art.42 şi art.43 din O.U.G. nr.102/1999 privind protecţia socială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
3
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au încadrat aceste venituri în categoria veniturilor de na dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au încadrat aceste venituri în categoria veniturilor de natură salarială în condiţiile în care raporturile dintre societate şi beneficiarii de venituri întrunesc trasăturile unor activităţi dependente
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au încadrat veniturile obţinute de jucătorii de fotbal î dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au încadrat veniturile obţinute de jucătorii de fotbal în baza convenţiilor civile în categoria veniturilor de natură salarială în condiţiile în care raporturile dintre societate şi beneficiarii de venituri întrunesc trasăturile unor activităţi dependente
1
Show details for dacă la data depunerii cererii de restituire a sumelor rezultate în urma depunerii declaraţiilor rectificat dacă la data depunerii cererii de restituire a sumelor rezultate în urma depunerii declaraţiilor rectificative prin care au fost diminuate obligaţiile fiscale principale era împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a solicita restituirea sumelor
1
Show details for dacă organele de inspecţie fiscală au stabilit corect impozit pe salarii şi contribuţii salariale aferen dacă organele de inspecţie fiscală au stabilit corect impozit pe salarii şi contribuţii salariale aferente sumelor plătite angajaţilor cu titlu de ,,drepturi speciale pentru refacerea capacităţii de muncă’’ şi ,,contravaloarea unei mese calde pe zi lucrătoare
1
Show details for dacă pentru sumele acordate ca al 13-lea salariu şi indemnizaţii de pensionare persoanelor care nu mai ave dacă pentru sumele acordate ca al 13-lea salariu şi indemnizaţii de pensionare persoanelor care nu mai aveau calitatea de angajat contestatoarea avea obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţia fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale
1
Show details for dacă pentru sumele acordate salariaţilor disponibilizaţi societatea datorează contribuţii sociale, în co dacă pentru sumele acordate salariaţilor disponibilizaţi societatea datorează contribuţii sociale, în condiţiile în care sursa fondurilor pentru acordarea acestor drepturi băneşti o constituie fondul de salarii
1
Show details for dacă pentru sumele acordate sub forma de ajutoare sociale pentru deces, al 13-lea salariu şi indemnizaţii dacă pentru sumele acordate sub forma de ajutoare sociale pentru deces, al 13-lea salariu şi indemnizaţii de pensionare acordate persoanelor care nu mai au calitatea de angajat contestatoarea avea obligaţia să reţină şi să vireze contribuţia de asigurări sociale datorate de asiguraţi aferente
1
Show details for dacă pentru sumele acordate sub forma de ajutoare sociale pentru deces, al 13-lea salariu şi indemnizaţii dacă pentru sumele acordate sub forma de ajutoare sociale pentru deces, al 13-lea salariu şi indemnizaţii de pensionare acordate persoanelor care nu mai au calitatea de angajat, contestatoarea avea obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţia de asigurări sociale aferente
3
Show details for dacă pentru sumele acordate sub forma de ajutoare sociale pentru deces, al 13-lea salariu şi indemnizaţii dacă pentru sumele acordate sub forma de ajutoare sociale pentru deces, al 13-lea salariu şi indemnizaţii de pensionare contestatoarea avea obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţiile sociale aferente
1
Show details for dacă pentru sumele acordate sub forma de al 13-lea salariu contestatoarea avea obligaţia să calculeze şi dacă pentru sumele acordate sub forma de al 13-lea salariu contestatoarea avea obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţiile de asigurări sociale de sănătate aferente
1
Show details for dacă pentru sumele acordate sub forma de prime anuale (al 13-lea salariu) acordate persoanelor care nu mai a dacă pentru sumele acordate sub forma de prime anuale (al 13-lea salariu) acordate persoanelor care nu mai au calitatea de angajat, contestatoarea avea obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţia de asigurări de şomaj aferentă
1
Show details for dacă se datorează în mod legal debitele cu titlu de impozit pe venituri din salarii și contribuții soci dacă se datorează în mod legal debitele cu titlu de impozit pe venituri din salarii și contribuții sociale aferente sumelor plătite salariaților în Germania sub denumirea de indemnizații de detașare/diurnă în condițiile în care aceste sume achitate salariaţilor se includ în categoria veniturilor de natură salarială
1
Show details for dacă sociectatea datorează în mod legal debitele cu titlu de contribuții sociale aferente sumelor plătit dacă sociectatea datorează în mod legal debitele cu titlu de contribuții sociale aferente sumelor plătite salariaților în....sub denumirea de indemnizații de detașare în condițiile în care aceste sume achitate salariaţilor se includ în categoria veniturilor de natură salarială
1
Show details for dacă societatea avea obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţia pentru asigurări sociale de săn dacă societatea avea obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator şi asupra veniturilor din participarea salariaţilor la profit şi cota de profit manageri, în condiţiile în care în baza de calcul a acestei contribuţii se cuprind şi alte drepturi şi indemnizaţii de natură salarială, acordate în bani şi în natură de ătre angajator
1
Show details for dacă societatea contestatoare are dreptul la restituirea sumei în condiţiile în care aceasta a rezultat în dacă societatea contestatoare are dreptul la restituirea sumei în condiţiile în care aceasta a rezultat în urma depunerii declaraţiilor rectificative aferente unei perioade care a făcut obiectul inspecţiei fiscale
1
Show details for dacă societatea datorează contributii, în condiţiile în care la stabilirea bazei de calcul a contribuţiil dacă societatea datorează contributii, în condiţiile în care la stabilirea bazei de calcul a contribuţiilor, societatea nu a ţinut cont de veniturile impozabile reprezentând contravaloarea autorizaţiilor de călătorie în interes personal pe căile ferate române acordate de x salariaţilor săi, permiselor de călătorie acordate membrilor de familie ai acestora, precum şi contravaloarea serviciilor turistice interne sau externe de care au beneficiat salariaţii proprii cât şi membrii de familie ai acestora
2
Show details for dacă societatea datorează contribuţii în condiţiile în care nu a calculat, constituit, reţinut şi decla dacă societatea datorează contribuţii în condiţiile în care nu a calculat, constituit, reţinut şi declarat corect contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională altele decât cele de natură salarială
1
Show details for dacă societatea datorează contribuţiile stabilite în sarcina acesteia, în condiţiile în care, în perioada dacă societatea datorează contribuţiile stabilite în sarcina acesteia, în condiţiile în care, în perioada verificată, nu a declarat contribuţiile datorate, iar argumentele prezentate nu sunt de natură să infirme constatările organelor de inspecţie fiscală
1
Show details for dacă societatea datorează contribuţii, în condiţiile în care a depus la organul fiscal declaraţii rectif dacă societatea datorează contribuţii, în condiţiile în care a depus la organul fiscal declaraţii rectificative prin care a diminuat obligaţiile înregistrate iniţial, în baza unor hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor prin care a fost aprobată modificarea bilanţurilor contabile
1
Show details for dacă societatea datorează contribuții sociale pentru sumele acordate angajaților trimişi să desfăşo dacă societatea datorează contribuții sociale pentru sumele acordate angajaților trimişi să desfăşoare activitate în x, în condiţiile în care pentru aceşti salariați societatea a obţinut formularul A1 în baza căruia se datoarează contribuţiile sociale în România
1
Show details for dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuţii sociale in condiţiile in care dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuţii sociale in condiţiile in care nu a evidenţiat, nu a calculat şi nu achitat aceste obligaţii fiscale datorate.
1
Show details for dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor plă dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor plătite salariaților care au fost trimişi să lucreze in Italia, in condițiile in care din instrumentarea speţei rezultă că sumele achitate sub denumirea de indemnizaţii de delegare sunt venituri de natură salarială/asimilate salariilor.
1
Show details for dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor plă dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor plătite salariaților care au fost trimişi să lucreze în strainatate, in condițiile in care din instrumentarea speţei rezultă că sumele achitate salariaților detașați cu titlu de diurnă sunt venituri de natură salarială/asimilate salariilor.
1
Show details for dacă societatea datorează obligatii în condiţiile în care societatea nu a calculat, constituit, reţinut dacă societatea datorează obligatii în condiţiile în care societatea nu a calculat, constituit, reţinut şi declarat corect aceste contribuţii, conform dispoziţiilor legale aplicabile
1
Show details for dacă societatea datorează obligațiile, în condițiile în care tichetele cadou acordate tuturor angajaț dacă societatea datorează obligațiile, în condițiile în care tichetele cadou acordate tuturor angajațiilor nu se încadrează în categoria cheltuielilor sociale
1
Show details for dacă societatea datorează suma aferentă reîncadrării sumelor acordate angajaţilor săi pentru lucrări e dacă societatea datorează suma aferentă reîncadrării sumelor acordate angajaţilor săi pentru lucrări efectuate pe teritoriul.... în venituri de natură salarială în condiţiile în care din documentele existente la dosarul cauzei rezultă că acestea au fost acordate în funcţie de productivitatea muncii
1
Show details for dacă societatea X datorează obligaţii, în condiţiile în care .X. şi .X. nu au calculat, constituit, reţ dacă societatea X datorează obligaţii, în condiţiile în care .X. şi .X. nu au calculat, constituit, reţinut şi declarat contributii conform dispoziţiilor legale
2
Show details for dacă sumele acordate sportivilor, antrenorilor şi tehnicienilor în perioada X cu titlu de avans spre decont dacă sumele acordate sportivilor, antrenorilor şi tehnicienilor în perioada X cu titlu de avans spre decontare sau împrumuturi au fost legal încadrate de organele de inspecţie fiscală ca venituri de natură salarială în condiţiile în care aceste sume nu au fost nici justificate şi nici restituite
1
Show details for data de la care entitatile fara scop patrimonial au obligatia de a calcula si vira contributii sociale data de la care entitatile fara scop patrimonial au obligatia de a calcula si vira contributii sociale
1
Show details for debit nestins prin compensare in termenul legal de plata debit nestins prin compensare in termenul legal de plata
2
Show details for debite achitate si declarate de sucursala in conditiile in care trebuiau achitate si declarate la sediu debite achitate si declarate de sucursala in conditiile in care trebuiau achitate si declarate la sediu
1
Show details for legalitatea constituirii contribuţiei trimestriale datorată pentru medicamentele suportate din Fondul naţi legalitatea constituirii contribuţiei trimestriale datorată pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţi, aflate în sold, la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate (taxa claw-back), în sarcina contestatoarei, in condiţiile in care din documentele aflate la dosarul cauzei rezultă că aceasta nu este subiect al impunerii