MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for controlul ulterior al declaratiilor in conditile pentru efectuarea unui nou control ulterior controlul ulterior al declaratiilor in conditile pentru efectuarea unui nou control ulterior
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A35
LG86/06A100
REG CEE 2913/92A78
1
Show details for cota de tva aplicabila la importul produselor medicamentoase pentru care s-a eliberat autorizatii de punere p cota de tva aplicabila la importul produselor medicamentoase pentru care s-a eliberat autorizatii de punere pe piata
3
Show details for cursul de schimb valutar pe baza caruia se stabilesc drepturile vamale de import la valoarea reziduala in caz cursul de schimb valutar pe baza caruia se stabilesc drepturile vamale de import la valoarea reziduala in cazul finalizariiunei operatiuni de leasing cu finantator din strainatate
12
Show details for cursul valutar utilizat la stabilirea drepturilor datorate la incheierea operatiunilor suspensive incepute in cursul valutar utilizat la stabilirea drepturilor datorate la incheierea operatiunilor suspensive incepute inainte de data aderarii
1
Show details for daca calculul taxei antidumping se face la pretul produsului sau la costul produsului la care se adauga chelt daca calculul taxei antidumping se face la pretul produsului sau la costul produsului la care se adauga cheltuielile de transport si asigurarea marfii pe parcurs extern
1
Show details for daca deplasarea produselor accizabile de la un antrepozit fiscal catre alt antrepozit fiscal se considera eli daca deplasarea produselor accizabile de la un antrepozit fiscal catre alt antrepozit fiscal se considera eliberare pentru consum, in conditiile transferarii dreptului de proprietate asupra respectivelor produse accizabile
1
Show details for daca in antrepozitul fiscal pot fi primite produse accizate anteror eliberate in consum daca in antrepozitul fiscal pot fi primite produse accizate anteror eliberate in consum
1
Show details for daca la finalizarea de catre o societate de leasing a operatiunilor initiate in regim de import definitiv cu daca la finalizarea de catre o societate de leasing a operatiunilor initiate in regim de import definitiv cu exceptare de la plata drepturilor vamale se utilizeaza cursul de schimb valutar in vigoare la data initierii operatiunii sau cursul de schimb in vigoare la momentul depunerii documentelor pentru incheierea regimului vamal de import definitiv cu exceptare de la plata drepturilor vamale
1
Show details for daca la stabilirea valorii in vama a marfurilor importate de contestatoare aceasta poate scadea pierderile ca daca la stabilirea valorii in vama a marfurilor importate de contestatoare aceasta poate scadea pierderile cantitative prevazute de Hotararea Guvernului nr. 111/2002 si pentru care nu s-a efectuat regularizarea cu furnizorul, in conditiile in care marfa a fost livrata sub conditia de livrare CIF X si a fost achitata furnizorului pentru toata cantitatea incarcata in portul de livrare, fara ca partenerii contractuali sa tina seama de cantitatile efectiv ajunse in portul de destinatie
1
Show details for daca obligatiile stabilite in sarcina societatii de organele de control vamal sunt prescrise in raport de mom daca obligatiile stabilite in sarcina societatii de organele de control vamal sunt prescrise in raport de momentul nasterii datoriei vamale pentru neincheierea regimului suspensiv in termenul acordat de autoritatea vamala
1
Show details for daca organele vamale aveau dreptul sa stabileasca aceste sume prin decizia de impunere de reverificare in con daca organele vamale aveau dreptul sa stabileasca aceste sume prin decizia de impunere de reverificare in conditiile in care a depasit limitele investirii
1
Show details for daca organele vamale aveau dreptul sa stabileasca In sarcina societatii diferente de TVA In vama, in conditii daca organele vamale aveau dreptul sa stabileasca In sarcina societatii diferente de TVA In vama, in conditiile in care societatea detinea certificat de amanare de la plata TVA In vama, valabil In perioada derularii importurilor
3
Show details for daca organele vamale aveau dreptul sa stabileasca la controlul ulterior al operatiunilor derulate in perioada daca organele vamale aveau dreptul sa stabileasca la controlul ulterior al operatiunilor derulate in perioada 01.01-15.04.2007 diferenta de TVA ca obligatie suplimentara de plata sau aceasta diferenta putea fi inregistrata in decontul deTVA
2
Show details for daca organele vamale puteau incheia un al doilea document pentru regularizarea situatiei in situatia in care daca organele vamale puteau incheia un al doilea document pentru regularizarea situatiei in situatia in care din instrumentarea spetei nu rezulta ca acestea au avut la dispozitie elemente noi, necunoscute la momenul emiterii primului titlu de creanta
1
Show details for daca organul de solutionare se poate pronunta asupra legalitatii reverificarii declaratiilor vamale de import daca organul de solutionare se poate pronunta asupra legalitatii reverificarii declaratiilor vamale de import in conditiile in care din actele aflate la dosarul cauzei nu rezulta elementele noi, existente la data intocmirii actelor de control contestate prin care au fost anulate actele de control ulterior intocmite
1
Show details for daca pe baza instrumentarii spetei de catre organele de control vamal, organele de solutionare se pot pronunt daca pe baza instrumentarii spetei de catre organele de control vamal, organele de solutionare se pot pronunta asupra datorarii de catre societate a obligatiilor stabilite in sarcina sa in conditiile in care prin decizia de impunere atacata nu s-au intrprins demersurile dispuse prin decizia de desfiintare in baza careia s-a efectuat verificarea
1
Show details for daca pentru achizitiile intracomunitare poate beneficia de exceptare de la plata accizelor in conditiile in c daca pentru achizitiile intracomunitare poate beneficia de exceptare de la plata accizelor in conditiile in care nu s-a inregistrat la autoritatea fiscala centrala in calitate de operator economic
1
Show details for daca pentru deplasarea alcoolului etilic in cadrul aceluiasi antrepozit fiscal, de la unitatea de productie a daca pentru deplasarea alcoolului etilic in cadrul aceluiasi antrepozit fiscal, de la unitatea de productie a alcoolului etilic la unitatea de prelucrare a acestuia era necesara intocmirea documentului administrativ de insotire
1
Show details for daca pentru marfurile importate societatea poate beneficia de scutire de taxe vamale si TVA in conditiile in daca pentru marfurile importate societatea poate beneficia de scutire de taxe vamale si TVA in conditiile in care nu probeaza indeplinirea cerintelor prevazute de actele normative incidente in materie referitoare la scutirile solicitate
1
Show details for daca pentru tutunul importat de societate se datorau accize in vama , in conditiile In care din instrumentare daca pentru tutunul importat de societate se datorau accize in vama , in conditiile In care din instrumentarea spetei de catre organele vamale nu rezulta destinatia tutunului importat , respectiv daca acesta a fost introdus intr-un antrepozit fiscal sau daca a fost comercializat ca atare, in starea in care a fost importat
1
Show details for daca pretinsele deficiente privind desfasurarea controlului vamal si forma deciziei pentru regularizarea situ daca pretinsele deficiente privind desfasurarea controlului vamal si forma deciziei pentru regularizarea situatiei sunt de natura sa atraga nulitatea actului atacat
1
Show details for daca pretinsele deficiente privind desfasurarea controlului vamal sunt de natura sa atraga nulitatea actului daca pretinsele deficiente privind desfasurarea controlului vamal sunt de natura sa atraga nulitatea actului atacat
1
Show details for daca produsul importat, se incadreaza in tariful vamal de import al Romaniei la codul tarifar declarat de con daca produsul importat, se incadreaza in tariful vamal de import al Romaniei la codul tarifar declarat de contestatoare sau la cel constatat de organele vamale
1
Show details for daca redeventele si bonusurile platite de societatea importatoare catre furnizor trimestrial in perioada 2004 daca redeventele si bonusurile platite de societatea importatoare catre furnizor trimestrial in perioada 2004-2008 se includ in valoarea in vama
1
Show details for daca regimul vamal de admitere temporara pentru o serie de bunuri introduse in tara in baza unor contracte de daca regimul vamal de admitere temporara pentru o serie de bunuri introduse in tara in baza unor contracte de leasing mai poate fi mentinut in conditiile in care operatiunea temporara a fost incheiata in afara termenului maxim
1
Show details for daca regimul vamal de admitere temporara pentru o serie de bunuri introduse in tara in baza unui contract de daca regimul vamal de admitere temporara pentru o serie de bunuri introduse in tara in baza unui contract de leasing incheiat cu finantator extern mai poate fi mentinut in conditiile in care operatiunea temporara nu a fost incheiata in termenul aprobat
1
Show details for daca se acorda scutire de tva pentru importurile de marfuri care urmeaza sa fie plasate in regim de antrepozi daca se acorda scutire de tva pentru importurile de marfuri care urmeaza sa fie plasate in regim de antrepozit de tva
1
Show details for daca se poate acorda scutire directa pentru livrarea direct din antrepozit fiscal a alcoolului etilic denatur daca se poate acorda scutire directa pentru livrarea direct din antrepozit fiscal a alcoolului etilic denaturat, imbuteliat pentru comercializare cu amanuntul
1
Show details for daca se poate mentine incheierea din oficiu a regimului de admitere temporara pe numele societatii fn conditi daca se poate mentine incheierea din oficiu a regimului de admitere temporara pe numele societatii fn conditiile in care titulari ai regimului sunt utilizatori, iar din instrumentarea spetei de catre organele vamale nu rezulta motivele pentru care documentele de regularizare nu au fost emise pe numele titularului regimului
1
Show details for daca societatea contestatoare putea livra in regim de scutire de la plata accizelor carbunele incadrat la poz daca societatea contestatoare putea livra in regim de scutire de la plata accizelor carbunele incadrat la pozitiile NC 2701 si 2702 catre o centrala de productie a energiei electrice si termice in conditiile in care in perioada in care s-a efectuat livrarea societatea nu detinea autorizatie de operator economic cu produse accizabile, iar beneficiarul nu a detinut autorizatia de utilizator final valabila pentru toata perioada in care i-a fost livrat carbunele
1
Show details for daca societatea datoreaza accize aferente pierderilor ce depasesc pierderile normate stabilite prin Hotararil daca societatea datoreaza accize aferente pierderilor ce depasesc pierderile normate stabilite prin Hotararile Consiliului de Administratie
1
Show details for daca societatea datoreaza accize in conditiile in care din actele depuse la dosarul cauzei nu rezulta ca acea daca societatea datoreaza accize in conditiile in care din actele depuse la dosarul cauzei nu rezulta ca aceasta a comercializat diluanti obisnuiti prin amestecarea uleiurilor minerale cu destinatia combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor
1
Show details for daca societatea datoreaza accize pentru cantitatea de alcool tehnic constatata lipsa in gestiune in conditiil daca societatea datoreaza accize pentru cantitatea de alcool tehnic constatata lipsa in gestiune in conditiile fn care aceasta a fost sustrasa de autori necunoscuti
1
Show details for daca societatea datoreaza majorari de intarziere calculate de la data depunerii declaratiei vamale pentru ope daca societatea datoreaza majorari de intarziere calculate de la data depunerii declaratiei vamale pentru operatiuni temporare sau de la data cand societatea trebuia sa inchida operatiunea temporara, in conditiile in care modul de derulare a contractului de leasing nu respecta forma si trasaturile acestui tip de contract, asa cum este acesta definit in Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, in baza careia a fost acordat regimul vamal
1
Show details for daca societatea datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente unei datorii vamale ce daca societatea datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente unei datorii vamale ce ia nastere ca urmare a rezilierii unui contract de leasing in baza caruia bunul a fost introdus in tara
1
Show details for daca societatea poate beneficia de amanare la plata in vama a TVA aferenta importurilor derulate intr-o perio daca societatea poate beneficia de amanare la plata in vama a TVA aferenta importurilor derulate intr-o perioada, in conditiile in care pentru aceasta perioada nu detinea certificat de amanarea platii TVA in vama
1
Show details for daca societatea poate beneficia de regimul de admitere temporara cu exonerarea totala de la plata drepturilor daca societatea poate beneficia de regimul de admitere temporara cu exonerarea totala de la plata drepturilor vamale de import, in conditiile in care acest regim a fost acordat in baza unor contracte de leasing incheiat intre contestatoare, in calitate de sucursala si societatea mama din strainatate
1
Show details for daca societatea poate beneficia de regimul de transformare sub regim vamal in conditiile in care marfurile nu daca societatea poate beneficia de regimul de transformare sub regim vamal in conditiile in care marfurile nu indeplinesc criteriile necesare
1
Show details for daca societatea poate beneficia de scutirea parţială de drepturi de import prin luarea în considerare a cos daca societatea poate beneficia de scutirea parţială de drepturi de import prin luarea în considerare a costului operaţiei de transformare ca bază a valorii drepturilor, prevazuta la art. 591 din Regulamentul (CEE) nr.2454/1993 a Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispoziţii de aplicare a reglementării (CEE) nr. 2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal Comunitar, in conditiile in care din actele aflate la dosar nu rezulta ca in perioada verificata societatea ar fi formulat la organul vamal cereri in acest sens sau ar fi solicitat modificarea pozitiei 16 din autorizatiile de perfectionare pasiva
1
Show details for daca valoarea in vama se cuprind si cheltuielile de transport pana la punctul de vamuire de pe teritoriul com daca valoarea in vama se cuprind si cheltuielile de transport pana la punctul de vamuire de pe teritoriul comunitar in conditiile in care marfurile au fost livrate sub conditia de livrare INCOTERMS- Franco fabrica EXW.
1
Show details for dacă aferent regimului vamal de admitere temporară cu exonerare parțială de drepturi de import se datore dacă aferent regimului vamal de admitere temporară cu exonerare parțială de drepturi de import se datorează la data depunerii declarației vamale aferente regimului, taxa pe valoarea adaugată
1
Show details for dacă cheltuielile de întârziere în portul de încărcare intră în valoarea în vamă iar cheltuielile de intâ dacă cheltuielile de întârziere în portul de încărcare intră în valoarea în vamă iar cheltuielile de intârziere în portul de descărcare intră în baza de impozitare a TVA în condițiile în care nu sunt suportate de societate, fiind refacturate către vânzătorul mărfurilor respectiv către operatorul portuar
2
Show details for dacă cheltuielile de întârziere în portul de încărcare intră în valoarea în vamă în condițiile în care dacă cheltuielile de întârziere în portul de încărcare intră în valoarea în vamă în condițiile în care sunt suportate de societatea importatoare potrivit contractului de transport și sunt refacturate vânzătorului potrivit contractului de vânzare – cumpărare
1
Show details for dacă depozitelor farmaceutice care nu sunt autorizate ca antrepozite fiscale le pot fi aplicate condiţiile dacă depozitelor farmaceutice care nu sunt autorizate ca antrepozite fiscale le pot fi aplicate condiţiile de livrare prevăzute de Codul fiscal pentru circulaţia produselor accizabile în regim suspensiv în condiţiile în care aceste depozite achiziţionează alcoolul la preţuri cu accize