MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilo dacă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor se poate pronunţa asupra legalităţii reîncadrării sumelor plătite angajaților în functia de soferi autocamion cu titlu de indemnizație de delegare/detaşare (diurna) cu data de 00.00.2015, ca venituri de natura salarială, în condiţiile în care din instrumentarea speței, în ceea ce privește legalitatea reîncadrării sumelor plătite angajaților în functia de soferi cu titlu de diurne, ca venituri de natura salarială, nu rezultă situația de fapt.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A4
1
Hide details for dacă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilo dacă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor se poate pronunţa asupra legalităţii reîncadrării sumelor plătite angajaților, încadraţi în functia de şofer maşină de mare tonaj, cu titlu de indemnizație de delegare/detaşare (diurna), ca venituri de natura salarială, în condiţiile în care din instrumentarea speței rezultă ca organele de inspecție fiscală nu au analizat activitatea de transport internațional rutier de marfuri din prisma excepției de la institutia detasarii trasnationale coroborat cu legislatia natională a muncii si a directivelor Uniunii Europene.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A4
LG571/03A7L1PT26
1
Hide details for dacă Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală de Soluționare a Contesta dacă Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, este investită să se pronunțe dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor de bani acordate salariatilor angajati pentru a lucra in strainatate, in conditiile in care, din punct de vedere fiscal, aceste sume nu reprezinta indemnizatii de delegare/detasare, fiind in conformitate cu legislatia fiscala din Romania si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene, drepturi salariale.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A55L1
1
Hide details for dacă autorizaţiile de călătorie pe căile ferate române acordate de x salariaţilor săi, permisele de c dacă autorizaţiile de călătorie pe căile ferate române acordate de x salariaţilor săi, permisele de călătorie acordate membrilor de familie ai acestora, precum şi contravaloarea serviciilor turistice interne sau externe de care au beneficiat salariaţii proprii cât şi membrii de familie ai acestora reprezintă pentru aceştia venituri impozabile, respectiv avantaje de natură salarială, pentru care societatea avea obligaţia să reţină impozitul la sursă
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A56
LG571/03A141L2lk)
LG571/03A141L2le)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L3
LG571/03A145L3la)
LG571/03A145L8la)
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A137L1la)
LG571/03A140L1
LG571/03A138
LG571/03A160L2
LG571/03A141L2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
HG44/04PT84
HG44/04PT12
HG44/04PT13
HG44/04PT22
HG44/04PT42L3
HG44/04PT23
HG44/04PT38L1
HG44/04PT38L3
LG571/03A129L1
LG571/03A129L3lb)
OG92R/03A206L1lc)ld)
LG346/02A101L1
LG19/00A23L1la)
LG19/00A24L1
OU150/02A51
OU150/02A52L1
OU150/02A52L2
OU158/05A6L2
OMFP306/02PT2.4
OMFP425/98
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
1
Hide details for dacă Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor se poate pronunța cu privire la cuantumul chelt dacă Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor se poate pronunța cu privire la cuantumul cheltuielilor/impozitului pe veniturile obținute de persoane nerezidente din România nereținut la sursă de societate, în condițiile în care, la contestație, societatea a depus Certificate de rezidență fiscală, neanalizate de organele de inspecție fiscală, care pot influența cuantumul impozitului pe veniturile obținute de persoane nerezidente din România nereținut la sursă de societate și al cheltuielilor cu impozitul pe veniturile obtinute din România de persoane juridice nerezidente, nedeductibile la calculul impozitului pe profit, iar organul de soluționare a contestației nu se poate substitui organelor de inspecție fiscală cu privire la calculul sumelor datorate.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A347
LG571/03A19L1
LG227/15A2
LG571/03A113
1
Hide details for dacă dreptul de stabilire de către organele de inspecţie fiscală a creanţelor fiscale era prescris la da dacă dreptul de stabilire de către organele de inspecţie fiscală a creanţelor fiscale era prescris la data începerii inspecţiei fiscale
Alte organeLG207/15A374
LG207/15A46L2le)
LG207/15A46L2lf)
LG571/03A55L1
LG571/03A55L2lk)
HG44/04PT106
HG44/04PT67
HG44/04PT68la)
HG44/04PT55
1
Hide details for dacă in mod corect organele de verificare fiscala au stabilit obligatii suplimentare aferente perioadei 01.0 dacă in mod corect organele de verificare fiscala au stabilit obligatii suplimentare aferente perioadei 01.01.2014-31.12.2016, in condiţiile in care nici in timpul verificării fiscale şi nici cu ocazia exercitării căii administrative de atac persoana fizică nu a probat sursa fondurilor utilizate.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L9
1
Hide details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au calculat obligații fiscale în cuantumul stabilit pri dacă în mod corect organele de verificare fiscală au calculat obligații fiscale în cuantumul stabilit prin actul administrativ fiscal contestat, în condițiile în care din documentele aflate la dosarul cauzei și raportat la argumentele contestatarei nu rezultă o altă stare de fapt fiscală decât cea constatată de organele de verificare fiscală.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277L3
1
Hide details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei 01 dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei 01.01.2011-31.12.2011, în condiţiile în care, pe de o parte organul de soluționare a contestației trebuie să se pronunțe și în raport de reținerile organelor de urmărire penală, iar pe de altă parte constatările organelor de verificare fiscală nu au format convingerea organului de soluționare a contestației că persoana fizică verificată datorează impozit pe venit în cuantumul stabilit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277L3
4
Hide details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei 01 dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei 01.01.2011-31.12.2012, în condiţiile în care nici în timpul verificării fiscale şi nici cu ocazia exercitării căii administrative de atac persoana fizică X nu a probat sursa fondurilor utilizate.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG571/03A79^1
OPANAF3733/15A1
OPANAF3733/15A34
OPANAF3733/15A35
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG207/15A73L1
LG571/03A79^1
LG571/03A63
OPANAF3733/15A1
OPANAF3733/15A34
OPANAF3733/15A35
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG571/03A79^1
LG287/09A1204
LG287/09A1270L1
LG287/09A1166
LG287/09A1240L1
OPANAF3741/15PT10.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG571/03A79^1
OPANAF3733/15A1
OPANAF3733/15A34
OPANAF3733/15A35
OPANAF3741/15PT10.5
3
Hide details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei 01 dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei 01.01.2012- 31.12.2012, în condiţiile în care argumentele invocate de contestatar, raportate la reţinerile din raportul de verificare fiscală, conduc la o altă situaţie de fapt decât cea stabilită de organele de verificare fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A146L3
LG207/15A146L1
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG571/03A79^1
OPANAF3733/15A1
OPANAF3733/15A34
OPANAF3733/15A35
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG571/03A79^1
OPANAF3733/15A1
OPANAF3733/15A34
OPANAF3733/15A35
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L3
LG571/03A79^1
HG248/11A1
HG248/11A5la)
HG248/11A6L1
HG248/11A6L3
HG248/11A7L1
HG248/11A7L2
HG248/11A7L3
HG248/11A50
OG92/03A109^1L6la)
OG92/03A109^4
OPANAF3741/15PT11.4
6
Hide details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei 01 dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei 01.01.2014-31.12.2014, în condiţiile în care nici în timpul verificării fiscale şi nici cu ocazia exercitării căii administrative de atac persoana fizică X nu a probat sursa fondurilor utilizate.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L12
LG207/15A138L11
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG207/15A73L1
OPANAF675/18A1
OPANAF675/18A21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG571/03A79^1
OPANAF3733/15A1
OPANAF3733/15A34
OPANAF3733/15A35
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF3733/15A1
OPANAF3733/15A34
OPANAF3733/15A35
LG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG571/03A79^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF3733/15A1
OPANAF3733/15A34
OPANAF3733/15A35
LG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG571/03A79^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L1
LG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG571/03A79^1
OPANAF3733/15A35
OPANAF3733/15A34
OPANAF3733/15A1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG571/03A79^1
OPANAF675/18A1
OPANAF675/18A21
1
Hide details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei 01 dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei 01.01.2016-31.12.2016, în condiţiile în care organele de verificare fiscală au preluat o valoare eronată a soldului final la data de 31.12.2016 a contului de depozit nr. ..., deținut de persoana fizică verificată la banca A, actul administrativ fiscal fiind afectat de o evidentă și gravă eroare.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG207/15A279L1
LG207/15A279L2
6
Hide details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei 20 dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei 2014-2015, în condiţiile în care persoana fizică contestatară nu a probat sursa fondurilor utilizate, nici in timpul verificarii fiscale si nici cu ocazia exercitarii caii administrative de atac.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A79^1
LG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
OPANAF675/18A1
OPANAF675/18A21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG571/03A79^1
OPANAF675/18A1
OPANAF675/18A21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG571/03A79^1
OPANAF3733/15A1
OPANAF3733/15A34
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
LG571/03A79^1
OPANAF3733/15A1
OPANAF3733/15A34
OPANAF3733/15A35
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L11
LG207/15A138L12
LG207/15A145L1
LG207/15A145L2
LG207/15A146L1
LG207/15A146L3
OPANAF3733/15A1
OPANAF3733/15A34
OPANAF3733/15A35
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
LG207/15A138L1
LG207/15A138L4
LG207/15A138L9
LG207/15A138L17
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A175L1lb)
LG207/15A176L1
OG92/03A119
OG92/03A120
1
Hide details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei xx dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei xxx, în condiţiile în care din documentele aflate la dosarul cauzei coroborate cu constatarile organelor de verificare fiscala și argumentele din contestatie, reiese o alta situație de fapt decât cea stabilită inițial.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A46L1
LG207/15A138L9