MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă societatea datorează impozitul pe veniturile din salarii in cuantumul menționat aferent sumelor plă dacă societatea datorează impozitul pe veniturile din salarii in cuantumul menționat aferent sumelor plătite salariaților angajați sub denumirea de diurne in condițiile in care aceste sume au fost achitate salariaţilor pentru munca desfăşurată, în mod diferenţiat de la o lună la alta pentru acelaşi salariat şi de la un salariat la altul în cadrul aceleiaşi luni.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A4
LG207/15A269L1lc
1
Show details for dacă societatea datorează impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale stabilite suplimen dacă societatea datorează impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar
4
Show details for dacă societatea datorează în mod legal impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și con dacă societatea datorează în mod legal impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și contribuții sociale aferente sumelor plătite salariaților în Germania cu titlu de indemnizație de detașare în condițiile în care aceste sume achitate salariaţilor se includ în categoria veniturilor de natură salarială
3
Show details for dacă societatea poate acorda salariaţilor deducerea personală la calculul impozitului pe venit, în condiţ dacă societatea poate acorda salariaţilor deducerea personală la calculul impozitului pe venit, în condiţiile în care aceştia nu au prezentat documentele justificative în conformitate cu legislaţia în vigoare
2
Show details for dacă societatea poate acorda salariaţilor deducerea personală la calculul impozitului pe venit, în condiţ dacă societatea poate acorda salariaţilor deducerea personală la calculul impozitului pe venit, în condiţiile în care aceştia nu au prezentat documentele justificative în conformitate cu legislaţia în vigoare.
1
Show details for dacă sumele plătite salariaților în străinătate sub denumirea de diurnă se includ în categoria venitur dacă sumele plătite salariaților în străinătate sub denumirea de diurnă se includ în categoria veniturilor de natură salarială
4
Show details for dacă sumele plătite salariaților în străinătate sub denumirea de indemnizație de delegare/detașare dacă sumele plătite salariaților în străinătate sub denumirea de indemnizație de delegare/detașare se includ în categoria veniturilor de natură salarială
1
Show details for dacă urmare emiterii facturii x reprezentând recuperarea contravaloarii unui mijloc fix lipsă în gestiune, dacă urmare emiterii facturii x reprezentând recuperarea contravaloarii unui mijloc fix lipsă în gestiune, x avea obligaţia reîntregirii veniturilor impozabile aferente x cu această sumă, în condiţiile în care nu a înregistrat ca şi cheltuială nedeductibilă valoarea rămasă neamortizată a acestui mijloc fix
2
Show details for dacă veniturile realizate de jucătorii de fotbal şi alte categorii de personal în baza convenţiilor civil dacă veniturile realizate de jucătorii de fotbal şi alte categorii de personal în baza convenţiilor civile încheiate cu societatea pot fi încadrate în categoria venituri din activităţi independente aşa cum a procedat contestatoarea sau reprezintă venituri realizate din activităţi dependente în condiţiile în care raporturile dintre personal şi clubul sportiv întrunesc trăsăturile unei activităţi dependente
1
Show details for dacă verificarea fiscală nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul perioadei prevăzute la ar dacă verificarea fiscală nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul perioadei prevăzute la art.140 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, verificarea fiscală încetează, fără a se emite raport de verificare fiscală şi decizie de impunere.
1
Show details for dacă, în mod legal, organele de inspecţie fiscală au constatat ca fiind nedeductibile la calculul profitul dacă, în mod legal, organele de inspecţie fiscală au constatat ca fiind nedeductibile la calculul profitului impozabil aceste cheltuieli, în condiţiile în care societatea din România nu a prezentat un contract de prestări servicii încheiat între cele două societăţi afiliate şi nici documente pentru justificarea acestor cheltuieli cu salariile (rapoarte de activitate, procese verbale de recepţie a lucrărilor, situaţii de lucrări, state de plată).
1
Show details for determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor
1
Show details for din salarii aferent avantajelor in natura primite de salariati constand in permise, autorizatii si abonamente din salarii aferent avantajelor in natura primite de salariati constand in permise, autorizatii si abonamente de calatorie pe calea ferata
1
Show details for Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor este investită să se pronunțe asupra temeiniciei Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor este investită să se pronunțe asupra temeiniciei cuantumului obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar de organele fiscale, în condiţiile în care din documentele aflate la dosarul contestaţiei nu reiese cu claritate situaţia de fapt fiscală
1
Show details for dividende distribuite in perioada 2001-2005 unei persoane juridice, cota de impozitare dividende distribuite in perioada 2001-2005 unei persoane juridice, cota de impozitare
2
Show details for documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile d documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile din raportul de inspectie fiscala
1
Show details for Impozit pe venituri din dobanzi obtinute in strainatate Impozit pe venituri din dobanzi obtinute in strainatate
2
Show details for impozit pe venituri din salarii, contributii aferente-obligatia societatii de a declara la organele fiscale, impozit pe venituri din salarii, contributii aferente-obligatia societatii de a declara la organele fiscale, in termenele legale impozitele si contributiile inregistrate in evidenta contabila
4
Show details for Impozit pe venituri din surse neidentificate Impozit pe venituri din surse neidentificate
3
Show details for impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi contribuţii sociale impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi contribuţii sociale
3
Show details for impozit pe veniturile obtinute din inchirierea de active ale agentilor economici la care statul este actionar impozit pe veniturile obtinute din inchirierea de active ale agentilor economici la care statul este actionar majoritar
1
Show details for Impozit venit din alte surse (din cesiune de creanta) pe care societatea nu l-a calculat, retinut, declarat s Impozit venit din alte surse (din cesiune de creanta) pe care societatea nu l-a calculat, retinut, declarat si virat la bugetul de stat
2
Show details for Impozit venit din surse neidentificate Impozit venit din surse neidentificate
1
Show details for Impozit venit din surse neidentificate 2011-2013 Impozit venit din surse neidentificate 2011-2013
1
Show details for impozitare la sursa a veniturilor realizate de persoane fizice din vanzarea de deseuri catre persoane juridic impozitare la sursa a veniturilor realizate de persoane fizice din vanzarea de deseuri catre persoane juridice
1
Show details for impozitarea avantajelor in natura acordate salariatilor impozitarea avantajelor in natura acordate salariatilor
1
Show details for impozitarea cu impozit pe salarii a avantajelor de natura salariala reprezentand contravalorea unei mese cald impozitarea cu impozit pe salarii a avantajelor de natura salariala reprezentand contravalorea unei mese calde acordate zilnic salariatiilor, in conditiile in care societatea nu face dovada faptului ca locurile de munca in care isi desfasoara activitatea acestia impun acordarea unei alimentatii de protectie.
10
Show details for impozitarea indemnizatiilor, primelor si altor venituri acordate sportivilor si tehnicienilor impozitarea indemnizatiilor, primelor si altor venituri acordate sportivilor si tehnicienilor
1
Show details for impozitarea sumelor acordate cu titlu de ajutoare impozitarea sumelor acordate cu titlu de ajutoare
1
Show details for impozitarea veniturilor de natura primelor salariale impozitarea veniturilor de natura primelor salariale
2
Show details for impozitarea veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor civile impozitarea veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor civile
1
Show details for impozitarea veniturilor din activitati desfasurate in baza contractului de mandat încheiat pentru func?ia de impozitarea veniturilor din activitati desfasurate in baza contractului de mandat încheiat pentru func?ia de director general al regiei autonome
1
Show details for impozitarea veniturilor din dobanzi impozitarea veniturilor din dobanzi
1
Show details for impozitarea veniturilor din premii impozitarea veniturilor din premii
1
Show details for impozitarea veniturilor din premii si jocuri de noroc impozitarea veniturilor din premii si jocuri de noroc
1
Show details for impozitarea veniturilor din prime de asigurare de viata achitate de angajator in numele angajatilor impozitarea veniturilor din prime de asigurare de viata achitate de angajator in numele angajatilor
1
Show details for impozitarea veniturilor obtinute de jucatori in baza conventiilor civile impozitarea veniturilor obtinute de jucatori in baza conventiilor civile
1
Show details for impozitarea veniturilor realizate in afara zonelor defavorizate impozitarea veniturilor realizate in afara zonelor defavorizate
1
Show details for impozitul pe venitul din salarii nu a fost declarat de societate la organul fiscal in raza caruia punctul de impozitul pe venitul din salarii nu a fost declarat de societate la organul fiscal in raza caruia punctul de lucru a fost infiintat
1
Show details for impozitul pe venitul microintreprinderilor (mod de calcul) impozitul pe venitul microintreprinderilor (mod de calcul)
2
Show details for impozitul pe veniturile de natura salariala obtinute in urma hotararii judecatoresti impozitul pe veniturile de natura salariala obtinute in urma hotararii judecatoresti
1
Show details for impunerea sumei care excede valorii bunurilor din activul net al societatii cuvenite unui asociat la retrager impunerea sumei care excede valorii bunurilor din activul net al societatii cuvenite unui asociat la retragerea din societate
2
Show details for incadrare venituri in categoria veniturilor de natura salariala, in conditiile in care raporturile dintre soc incadrare venituri in categoria veniturilor de natura salariala, in conditiile in care raporturile dintre societate si beneficiarii de venituri intrunesc trasaturile unor activitati dependente
1
Show details for incadrarea chiriilor şi utilităţilor aferente locuitelor utilizate de salariati rezidenţi, suportate de s incadrarea chiriilor şi utilităţilor aferente locuitelor utilizate de salariati rezidenţi, suportate de societatea contestatoare, în categoria avantajelor de natură salarială, in conditiile in care organele de inspecţie fiscală nu au procedat la analizarea documentelor suplimentare prezentate de contestatoare la discutia finala