MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă verificarea fiscală nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul perioadei prevăzute la ar dacă verificarea fiscală nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul perioadei prevăzute la art.140 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, verificarea fiscală încetează, fără a se emite raport de verificare fiscală şi decizie de impunere.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A140L6
LG207/15A140L7
LG207/15A126L2
LG207/15A130L4
LG207/15A75
LG207/15A49L1lc)
LG207/15A49L2
1
Show details for dacă, în mod legal, organele de inspecţie fiscală au constatat ca fiind nedeductibile la calculul profitul dacă, în mod legal, organele de inspecţie fiscală au constatat ca fiind nedeductibile la calculul profitului impozabil aceste cheltuieli, în condiţiile în care societatea din România nu a prezentat un contract de prestări servicii încheiat între cele două societăţi afiliate şi nici documente pentru justificarea acestor cheltuieli cu salariile (rapoarte de activitate, procese verbale de recepţie a lucrărilor, situaţii de lucrări, state de plată).
1
Show details for determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor
1
Show details for din salarii aferent avantajelor in natura primite de salariati constand in permise, autorizatii si abonamente din salarii aferent avantajelor in natura primite de salariati constand in permise, autorizatii si abonamente de calatorie pe calea ferata
1
Show details for Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor este investită să se pronunțe asupra temeiniciei Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor este investită să se pronunțe asupra temeiniciei cuantumului obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar de organele fiscale, în condiţiile în care din documentele aflate la dosarul contestaţiei nu reiese cu claritate situaţia de fapt fiscală
1
Show details for dividende distribuite in perioada 2001-2005 unei persoane juridice, cota de impozitare dividende distribuite in perioada 2001-2005 unei persoane juridice, cota de impozitare
2
Show details for documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile d documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile din raportul de inspectie fiscala
1
Show details for Impozit pe venituri din dobanzi obtinute in strainatate Impozit pe venituri din dobanzi obtinute in strainatate
2
Show details for impozit pe venituri din salarii, contributii aferente-obligatia societatii de a declara la organele fiscale, impozit pe venituri din salarii, contributii aferente-obligatia societatii de a declara la organele fiscale, in termenele legale impozitele si contributiile inregistrate in evidenta contabila
4
Show details for Impozit pe venituri din surse neidentificate Impozit pe venituri din surse neidentificate
3
Show details for impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi contribuţii sociale impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi contribuţii sociale
3
Show details for impozit pe veniturile obtinute din inchirierea de active ale agentilor economici la care statul este actionar impozit pe veniturile obtinute din inchirierea de active ale agentilor economici la care statul este actionar majoritar
1
Show details for Impozit venit din alte surse (din cesiune de creanta) pe care societatea nu l-a calculat, retinut, declarat s Impozit venit din alte surse (din cesiune de creanta) pe care societatea nu l-a calculat, retinut, declarat si virat la bugetul de stat
2
Show details for Impozit venit din surse neidentificate Impozit venit din surse neidentificate
1
Show details for Impozit venit din surse neidentificate 2011-2013 Impozit venit din surse neidentificate 2011-2013
1
Show details for impozitare la sursa a veniturilor realizate de persoane fizice din vanzarea de deseuri catre persoane juridic impozitare la sursa a veniturilor realizate de persoane fizice din vanzarea de deseuri catre persoane juridice
1
Show details for impozitarea avantajelor in natura acordate salariatilor impozitarea avantajelor in natura acordate salariatilor
1
Show details for impozitarea cu impozit pe salarii a avantajelor de natura salariala reprezentand contravalorea unei mese cald impozitarea cu impozit pe salarii a avantajelor de natura salariala reprezentand contravalorea unei mese calde acordate zilnic salariatiilor, in conditiile in care societatea nu face dovada faptului ca locurile de munca in care isi desfasoara activitatea acestia impun acordarea unei alimentatii de protectie.
10
Show details for impozitarea indemnizatiilor, primelor si altor venituri acordate sportivilor si tehnicienilor impozitarea indemnizatiilor, primelor si altor venituri acordate sportivilor si tehnicienilor
1
Show details for impozitarea sumelor acordate cu titlu de ajutoare impozitarea sumelor acordate cu titlu de ajutoare
1
Show details for impozitarea veniturilor de natura primelor salariale impozitarea veniturilor de natura primelor salariale
2
Show details for impozitarea veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor civile impozitarea veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor civile
1
Show details for impozitarea veniturilor din activitati desfasurate in baza contractului de mandat încheiat pentru func?ia de impozitarea veniturilor din activitati desfasurate in baza contractului de mandat încheiat pentru func?ia de director general al regiei autonome
1
Show details for impozitarea veniturilor din dobanzi impozitarea veniturilor din dobanzi
1
Show details for impozitarea veniturilor din premii impozitarea veniturilor din premii
1
Show details for impozitarea veniturilor din premii si jocuri de noroc impozitarea veniturilor din premii si jocuri de noroc
1
Show details for impozitarea veniturilor din prime de asigurare de viata achitate de angajator in numele angajatilor impozitarea veniturilor din prime de asigurare de viata achitate de angajator in numele angajatilor
1
Show details for impozitarea veniturilor obtinute de jucatori in baza conventiilor civile impozitarea veniturilor obtinute de jucatori in baza conventiilor civile
1
Show details for impozitarea veniturilor realizate in afara zonelor defavorizate impozitarea veniturilor realizate in afara zonelor defavorizate
1
Show details for impozitul pe venitul din salarii nu a fost declarat de societate la organul fiscal in raza caruia punctul de impozitul pe venitul din salarii nu a fost declarat de societate la organul fiscal in raza caruia punctul de lucru a fost infiintat
1
Show details for impozitul pe venitul microintreprinderilor (mod de calcul) impozitul pe venitul microintreprinderilor (mod de calcul)
2
Show details for impozitul pe veniturile de natura salariala obtinute in urma hotararii judecatoresti impozitul pe veniturile de natura salariala obtinute in urma hotararii judecatoresti
1
Show details for impunerea sumei care excede valorii bunurilor din activul net al societatii cuvenite unui asociat la retrager impunerea sumei care excede valorii bunurilor din activul net al societatii cuvenite unui asociat la retragerea din societate
2
Show details for incadrare venituri in categoria veniturilor de natura salariala, in conditiile in care raporturile dintre soc incadrare venituri in categoria veniturilor de natura salariala, in conditiile in care raporturile dintre societate si beneficiarii de venituri intrunesc trasaturile unor activitati dependente
1
Show details for incadrarea chiriilor şi utilităţilor aferente locuitelor utilizate de salariati rezidenţi, suportate de s incadrarea chiriilor şi utilităţilor aferente locuitelor utilizate de salariati rezidenţi, suportate de societatea contestatoare, în categoria avantajelor de natură salarială, in conditiile in care organele de inspecţie fiscală nu au procedat la analizarea documentelor suplimentare prezentate de contestatoare la discutia finala
1
Show details for legalitatea calculării de accesorii aferente impozitului pe venituri din salarii legalitatea calculării de accesorii aferente impozitului pe venituri din salarii
1
Show details for legalitatea reconsiderării de către organele de inspecţie fiscală a achiziţiilor de fier vechi efectuate legalitatea reconsiderării de către organele de inspecţie fiscală a achiziţiilor de fier vechi efectuate de către x ca fiind de la persoane fizice, în condiţiile în care din instrumentarea speţei nu rezultă că au fost identificate persoanele fizice despre care organele de inspecţie fiscală au stabilit că au vândut societăţii fierul vechi înscris în facturile de achiziţie prezentate de aceasta la inspecţia fiscală
3
Show details for mod de calcul mod de calcul
1
Show details for modul de impunere a primelor de vacanta acordate salariatilor in conditiile in care acestea nu au fost prevaz modul de impunere a primelor de vacanta acordate salariatilor in conditiile in care acestea nu au fost prevazute in contractul colectiv de munca sau in cuprinsul unor legi speciale
2
Show details for natura veniturilor din plati compensatorii catre salariatii disponibilizati voluntar natura veniturilor din plati compensatorii catre salariatii disponibilizati voluntar
1
Show details for obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile din salarii si contributiilor sociale af obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile din salarii si contributiilor sociale aferente revine persoanelor juridice care au calitate de angajator
1
Show details for obligatia restituirii retributiilor membrilor comisiei de cenzori in conditiile in care acestea au fost acord obligatia restituirii retributiilor membrilor comisiei de cenzori in conditiile in care acestea au fost acordate dupa expirarea mandatului.
2
Show details for obligatia societatii de a solicita trimestrial repartizarea de persoane cu handicap obligatia societatii de a solicita trimestrial repartizarea de persoane cu handicap
1
Show details for obligatia unei societati sa efectueze varsaminte pentru persoanele cu handicap neincadrate in conditiile in c obligatia unei societati sa efectueze varsaminte pentru persoanele cu handicap neincadrate in conditiile in care nu face dovada ca a solicitat la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca repartizarea de persoane cu handicap