MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Hide details for impozit pe veniturile obtinute din inchirierea de active ale agentilor economici la care statul este actionar impozit pe veniturile obtinute din inchirierea de active ale agentilor economici la care statul este actionar majoritar
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG213/98A16
LG213/98
LG133/99A38
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG19/00A23L1
LG133/99A38
LG345/02A24
LG414/02A9L7
LG571/03
LG571/03A145
OG68/97A1
OU217/99A1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG133/99A38
1
Show details for Impozit venit din alte surse (din cesiune de creanta) pe care societatea nu l-a calculat, retinut, declarat s Impozit venit din alte surse (din cesiune de creanta) pe care societatea nu l-a calculat, retinut, declarat si virat la bugetul de stat
2
Show details for Impozit venit din surse neidentificate Impozit venit din surse neidentificate
1
Show details for Impozit venit din surse neidentificate 2011-2013 Impozit venit din surse neidentificate 2011-2013
1
Show details for impozitare la sursa a veniturilor realizate de persoane fizice din vanzarea de deseuri catre persoane juridic impozitare la sursa a veniturilor realizate de persoane fizice din vanzarea de deseuri catre persoane juridice
1
Show details for impozitarea avantajelor in natura acordate salariatilor impozitarea avantajelor in natura acordate salariatilor
1
Show details for impozitarea cu impozit pe salarii a avantajelor de natura salariala reprezentand contravalorea unei mese cald impozitarea cu impozit pe salarii a avantajelor de natura salariala reprezentand contravalorea unei mese calde acordate zilnic salariatiilor, in conditiile in care societatea nu face dovada faptului ca locurile de munca in care isi desfasoara activitatea acestia impun acordarea unei alimentatii de protectie.
10
Show details for impozitarea indemnizatiilor, primelor si altor venituri acordate sportivilor si tehnicienilor impozitarea indemnizatiilor, primelor si altor venituri acordate sportivilor si tehnicienilor
1
Show details for impozitarea sumelor acordate cu titlu de ajutoare impozitarea sumelor acordate cu titlu de ajutoare
1
Show details for impozitarea veniturilor de natura primelor salariale impozitarea veniturilor de natura primelor salariale
2
Show details for impozitarea veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor civile impozitarea veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor civile
1
Show details for impozitarea veniturilor din activitati desfasurate in baza contractului de mandat încheiat pentru func?ia de impozitarea veniturilor din activitati desfasurate in baza contractului de mandat încheiat pentru func?ia de director general al regiei autonome
1
Show details for impozitarea veniturilor din dobanzi impozitarea veniturilor din dobanzi
1
Show details for impozitarea veniturilor din premii impozitarea veniturilor din premii
1
Show details for impozitarea veniturilor din premii si jocuri de noroc impozitarea veniturilor din premii si jocuri de noroc
1
Show details for impozitarea veniturilor din prime de asigurare de viata achitate de angajator in numele angajatilor impozitarea veniturilor din prime de asigurare de viata achitate de angajator in numele angajatilor
1
Show details for impozitarea veniturilor obtinute de jucatori in baza conventiilor civile impozitarea veniturilor obtinute de jucatori in baza conventiilor civile
1
Show details for impozitarea veniturilor realizate in afara zonelor defavorizate impozitarea veniturilor realizate in afara zonelor defavorizate
1
Show details for impozitul pe venitul din salarii nu a fost declarat de societate la organul fiscal in raza caruia punctul de impozitul pe venitul din salarii nu a fost declarat de societate la organul fiscal in raza caruia punctul de lucru a fost infiintat
1
Show details for impozitul pe venitul microintreprinderilor (mod de calcul) impozitul pe venitul microintreprinderilor (mod de calcul)
2
Show details for impozitul pe veniturile de natura salariala obtinute in urma hotararii judecatoresti impozitul pe veniturile de natura salariala obtinute in urma hotararii judecatoresti
1
Show details for impunerea sumei care excede valorii bunurilor din activul net al societatii cuvenite unui asociat la retrager impunerea sumei care excede valorii bunurilor din activul net al societatii cuvenite unui asociat la retragerea din societate
2
Show details for incadrare venituri in categoria veniturilor de natura salariala, in conditiile in care raporturile dintre soc incadrare venituri in categoria veniturilor de natura salariala, in conditiile in care raporturile dintre societate si beneficiarii de venituri intrunesc trasaturile unor activitati dependente
1
Show details for incadrarea chiriilor şi utilităţilor aferente locuitelor utilizate de salariati rezidenţi, suportate de s incadrarea chiriilor şi utilităţilor aferente locuitelor utilizate de salariati rezidenţi, suportate de societatea contestatoare, în categoria avantajelor de natură salarială, in conditiile in care organele de inspecţie fiscală nu au procedat la analizarea documentelor suplimentare prezentate de contestatoare la discutia finala
1
Show details for legalitatea calculării de accesorii aferente impozitului pe venituri din salarii legalitatea calculării de accesorii aferente impozitului pe venituri din salarii
1
Show details for legalitatea reconsiderării de către organele de inspecţie fiscală a achiziţiilor de fier vechi efectuate legalitatea reconsiderării de către organele de inspecţie fiscală a achiziţiilor de fier vechi efectuate de către x ca fiind de la persoane fizice, în condiţiile în care din instrumentarea speţei nu rezultă că au fost identificate persoanele fizice despre care organele de inspecţie fiscală au stabilit că au vândut societăţii fierul vechi înscris în facturile de achiziţie prezentate de aceasta la inspecţia fiscală
3
Show details for mod de calcul mod de calcul
1
Show details for modul de impunere a primelor de vacanta acordate salariatilor in conditiile in care acestea nu au fost prevaz modul de impunere a primelor de vacanta acordate salariatilor in conditiile in care acestea nu au fost prevazute in contractul colectiv de munca sau in cuprinsul unor legi speciale
2
Show details for natura veniturilor din plati compensatorii catre salariatii disponibilizati voluntar natura veniturilor din plati compensatorii catre salariatii disponibilizati voluntar
1
Show details for obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile din salarii si contributiilor sociale af obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile din salarii si contributiilor sociale aferente revine persoanelor juridice care au calitate de angajator
1
Show details for obligatia restituirii retributiilor membrilor comisiei de cenzori in conditiile in care acestea au fost acord obligatia restituirii retributiilor membrilor comisiei de cenzori in conditiile in care acestea au fost acordate dupa expirarea mandatului.
2
Show details for obligatia societatii de a solicita trimestrial repartizarea de persoane cu handicap obligatia societatii de a solicita trimestrial repartizarea de persoane cu handicap
1
Show details for obligatia unei societati sa efectueze varsaminte pentru persoanele cu handicap neincadrate in conditiile in c obligatia unei societati sa efectueze varsaminte pentru persoanele cu handicap neincadrate in conditiile in care nu face dovada ca a solicitat la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca repartizarea de persoane cu handicap
1
Show details for obligativitatea de a retine si vira impozitul aferen tranzactiei din contractul de cesiune de parti sociale i obligativitatea de a retine si vira impozitul aferen tranzactiei din contractul de cesiune de parti sociale in urma caruia se dobandesc parti sociale, in conditiile in care cedentii nu sunt persoane fizice inregistrate fiscal pe teritoriul Romaniei.
1
Show details for persoana fizică nu face dovada deţinerii numerarului la începutul perioadei verificate persoana fizică nu face dovada deţinerii numerarului la începutul perioadei verificate
1
Show details for persoana fizică verificată nu face dovada remiterii numerarului către o altă persoană fizică persoana fizică verificată nu face dovada remiterii numerarului către o altă persoană fizică
2
Show details for reincadrarea veniturilor obtinute de persoanele fizice in baza contractelor de cesiune de drepturi de autor reincadrarea veniturilor obtinute de persoanele fizice in baza contractelor de cesiune de drepturi de autor
1
Show details for societatea nu a calculat şi nu a reţinut la sursă impozitul pe salarii şi contribuţiile datorate de asig societatea nu a calculat şi nu a reţinut la sursă impozitul pe salarii şi contribuţiile datorate de asiguraţi pentru compensaţiile echivalente cu 11 salarii de bază brute din luna premergătoare concedierilor, acordate de societate salariaţilor concediaţi ca urmare a hotărârilor judecatoresti definitive şi irevocabile
1
Show details for stabilire din oficiu stabilire din oficiu
1
Show details for stabilirea bazei de calcul al acestor obligaţii fiscale s-au avut în vedere veniturile sub forma avantajelor stabilirea bazei de calcul al acestor obligaţii fiscale s-au avut în vedere veniturile sub forma avantajelor în natură realizate de salariaţii care au beneficiat de închirierea bunurilor imobile utilizate exclusiv ca destinaţie de locuinţă, venituri considerate de acestea sub valoarea de piaţă şi evaluate pe baza tarifelor lunare în euro care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
1
Show details for stabilirea bazei de impunere pentru castigul din transferul unor titluri de valoare determinat in baza unor c stabilirea bazei de impunere pentru castigul din transferul unor titluri de valoare determinat in baza unor contracte de cesiune actiuni incheiate cu doua persoane fizice in conditiile in care societatea a prevazut prin contract ca plateste vanzatorului un pret de vanzare net rezultat dupa scaderea impozitului
1
Show details for stabilirea datei plăţii obligaţiilor impozitului pe veniturile din salarii stabilirea datei plăţii obligaţiilor impozitului pe veniturile din salarii