MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for masuri stabilite de organele de control ce nu au la baza constatari proprii masuri stabilite de organele de control ce nu au la baza constatari proprii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A185
1
Hide details for obligaţia societăţii de a declara la organele fiscale la termenele legale impozitele şi contribuţiile în obligaţia societăţii de a declara la organele fiscale la termenele legale impozitele şi contribuţiile înregistrate în evidenţa contabilă
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
1
Hide details for prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A182
OG92R/03A185
LG345/02A16
7
Hide details for prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solutionare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
HG44/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206
OG92R/03A209
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206
OG92R/03A209
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206
OG92R/03A209
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OPANAF2137/11PT12.1
6
Hide details for renuntare la contestatie renuntare la contestatie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A178
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A208
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A208
OPANAF519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF2137/11PT6.2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A208
1
Hide details for societate radiata de la Oficiul Registrului Comertului anterior emiterii deciziei de solutionare a contestati societate radiata de la Oficiul Registrului Comertului anterior emiterii deciziei de solutionare a contestatiei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A17
OG92R/03A205
OG92R/03A213L3
LG26/90A1
LG26/90A5
5
Hide details for solutionarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul un solutionarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A183
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A184
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A183
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A184
OG92R/03A186
OG92R/03A199
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A183
4
Hide details for stabilirea calitatii de titlu de creanta stabilirea calitatii de titlu de creanta
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04
OG92R/03A80
OG92R/03A83
OG92R/03A84
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04
OG92R/03A80
OG92R/03A83
OG92R/03A84
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04
OG92R/03A80
OG92R/03A83
OG92R/03A84
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A80
OG92R/03A83
OG92R/03A84
2
Hide details for suma contestata nu a fost individualizata ca obligatie de plata prin titlul de creanta suma contestata nu a fost individualizata ca obligatie de plata prin titlul de creanta
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A176
OG92R/03A182
OG92R/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A176
OG92R/03A182
OG92R/03A186
3
Hide details for sume contestate care nu au fost individualizate ca obligatie de plata prin actul atacat sume contestate care nu au fost individualizate ca obligatie de plata prin actul atacat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG19/00
LG346/02
LG76/02
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOMFP519/05
OG92R/03A176
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A83
OG92R/03A107
OG92R/03A175
OG92R/03A176
OMFP519/05
17
Hide details for suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU24/98
OG92R/03A184
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG728/01A17
LG76/02
OG92R/03A184
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A9
LG345/02A24
LG571/03A21
OG92R/03A185
OG92R/03A184