MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
208
Hide details for TVA TVA
1
Hide details for aferenta cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal aferenta cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG571/03A128
LG571/03A137
1
Hide details for aferenta serviciilor de cazare, masa si tratamente prestate in statiuni balneoclimaterice aferenta serviciilor de cazare, masa si tratamente prestate in statiuni balneoclimaterice
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A140
1
Hide details for aferenta serviciilor de inchiriere aferenta serviciilor de inchiriere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A153
LG571/03A141
LG571/03A21
LG571/03A19
1
Hide details for Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata prin diminuarea TVA colectata, pentru bunurile liv Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata prin diminuarea TVA colectata, pentru bunurile livrate si neincasate ca urmare a falimentului beneficiarului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571/03A138
1
Hide details for ajustarea bazei de impozitare pentru TVA inscrisa in facturile emise de o societate aflata in procedura de re ajustarea bazei de impozitare pentru TVA inscrisa in facturile emise de o societate aflata in procedura de reorganizare judiciara si faliment
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A160
OG92R/03A216
1
Hide details for ajustarea TVA aferenta unei investitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de ajustarea TVA aferenta unei investitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de operatiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A149
1
Hide details for aplicarea eronata a scutirii de TVA aferenta achizitiilor de natura activelor amortizabile aplicarea eronata a scutirii de TVA aferenta achizitiilor de natura activelor amortizabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A143
LG571/03A144
1
Hide details for aplicarea masurii de simplificare a TVA aferenta facturilor emise de furnizor pentru prestarea de servicii cu aplicarea masurii de simplificare a TVA aferenta facturilor emise de furnizor pentru prestarea de servicii cu autoutilajele prin incadrarea acestora in clasa CAEN 4550 - Sectiunea F "constructii"
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A149
OPANAF519/05PT12.1
4
Hide details for aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A82
OG92R/03A85
LG571/03A160
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A160
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1861/06PT82
LG571/03A160
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A160
1
Hide details for ccolectarea tva aferenta lipsurilor in gestiune ccolectarea tva aferenta lipsurilor in gestiune
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A128
OG92R/03A206
1
Hide details for colectarea diferentei TVA aferenta descarcarii de gestiune a marfurilor degradate si casate pentru valoarea n colectarea diferentei TVA aferenta descarcarii de gestiune a marfurilor degradate si casate pentru valoarea neimputabila si nerecuperata de la furnizorii externi
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG15/94A17
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A137
1
Hide details for colectata la facturile emise de executorii judecatoresti colectata la facturile emise de executorii judecatoresti
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04
OG92R/03A105
1
Hide details for colectata pentru marfuri constatate lipsa in gestiune faptic dar existente scriptic in evidenta contabila a s colectata pentru marfuri constatate lipsa in gestiune faptic dar existente scriptic in evidenta contabila a societatii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
OG92R/03A206
1
Hide details for colectata pentru sume reprezentand avansuri de la clienti colectata pentru sume reprezentand avansuri de la clienti
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134
LG571/03A155
OG92R/03A119
OG92R/03A120
1
Hide details for conditii restrictive a excluderii din sfera de aplicare a TVA a unor operatiuni impozabile conditii restrictive a excluderii din sfera de aplicare a TVA a unor operatiuni impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A141
1
Hide details for daca societatea contestatoare datoreaza diferente de impozit pe profit stabilita de organelle de inspectie fi daca societatea contestatoare datoreaza diferente de impozit pe profit stabilita de organelle de inspectie fiscala in conditiile in care facturile nu indeplinesc calitatea de document justificativ
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A146
OPANAF519/05PT12.1
OG92R/03
LG554/04A14
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu achizitiile de marfuri pe baza de facturi fiscale ale caror numer deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu achizitiile de marfuri pe baza de facturi fiscale ale caror numere si serii sunt atribuite altor societati furnizoare decat cele inscrise in facturile in cauza
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG571/03A21
LG571/03A145
HG831/97
2
Hide details for deductibilitatea TVA cuprinsa in mai multe facturi legal intocmite dar care nu au fost inregistrate in eviden deductibilitatea TVA cuprinsa in mai multe facturi legal intocmite dar care nu au fost inregistrate in evidenta contabila a furnizorului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A66
LG571/03A137
LG571/03A145
LG571/03A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
OG24/01A1
1
Hide details for deductibilitatea tva in situatia in care societatea nu detine cod valid de tva deductibilitatea tva in situatia in care societatea nu detine cod valid de tva
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A118
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
1
Hide details for deductibilitatea TVA, in conditiile in care serviciile nu au fost efectuate in scopul realizarii de venituri deductibilitatea TVA, in conditiile in care serviciile nu au fost efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, iar societatea nu justifica cu documente faptul ca aceste servicii au fost efectiv prestate de catre prestator si in ce masura sunt aferente operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A145
OG92R/03A120