MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for deductibilitatea TVA, in conditiile in care serviciile nu au fost efectuate in scopul realizarii de venituri deductibilitatea TVA, in conditiile in care serviciile nu au fost efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, iar societatea nu justifica cu documente faptul ca aceste servicii au fost efectiv prestate de catre prestator si in ce masura sunt aferente operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A145
OG92R/03A120
1
Hide details for dreptul de aplicare a taxarii inverse pentru operatiunea de livrare a deseurilor dreptul de aplicare a taxarii inverse pentru operatiunea de livrare a deseurilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A160
HG44/04
1
Hide details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiei unui imobil, Tn conditiile Tn care socie dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiei unui imobil, Tn conditiile Tn care societatea nu a facut dovada ca imobilul a fost utilizat pentru realizarea de operatiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A141
LG571/03A145
LG571/03A146
1
Hide details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturi care nu indeplinesc calitatea de documen dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturi care nu indeplinesc calitatea de document justificativ intrucat nu sunt completate in mod corect cu elementele obligatorii prevazute de lege
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG598/02A62
LG82/91PT119
LG345/02A24
LG345/02A29
LG414/02A9
2
Hide details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care din dosarul cauzei rezultă o altă dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care din dosarul cauzei rezultă o altă situaţie de fapt decât cea constatată de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
2
Hide details for dreptul de deducere a TVA aferent bunurilor care nu sunt destinate realizarii de operatiuni impozabile dreptul de deducere a TVA aferent bunurilor care nu sunt destinate realizarii de operatiuni impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A145
LG571/03A149
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A22
LG571/03A7
OU40/02
2
Hide details for dreptul de deducere a TVA aferent unor prestari servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul oper dreptul de deducere a TVA aferent unor prestari servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT44
LG571/03A21
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A160
3
Hide details for dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni taxabile dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A9
LG571/03A21
LG345/02A22
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A145
1
Hide details for dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor destinate realizartii unor obiective de investitii finantate dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor destinate realizartii unor obiective de investitii finantate din fonduri nerambursabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG15/94A17
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A137
1
Hide details for dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor unor servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor unor servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A145
2
Hide details for dreptul de deducere a tva aferenta achizitionarii unor autoturisme, in conditiile in care din documentele ane dreptul de deducere a tva aferenta achizitionarii unor autoturisme, in conditiile in care din documentele anexate la dosarul cauzei rezulta ca acestea sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, au o greutate maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg pentru fiecare autoturism si nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
HG44/04PT45
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
1
Hide details for dreptul de deducere a TVA aferenta alocatiei bugetare acordate pentru investitii dreptul de deducere a TVA aferenta alocatiei bugetare acordate pentru investitii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A145
LG571/03A155
3
Hide details for dreptul de deducere a TVA aferenta avansurilor platite furnizorilor dreptul de deducere a TVA aferenta avansurilor platite furnizorilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134
HG44/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A108
OG61/02A12
LG82/91
LG87/94
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A105
5
Hide details for dreptul de deducere a TVA aferenta intrarilor referitoare la bunuri si / sau servicii achizitionate de contri dreptul de deducere a TVA aferenta intrarilor referitoare la bunuri si / sau servicii achizitionate de contribuabili care nu sunt inregistrati la organele fiscale ca platitori de TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A141
HG44/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A153
HG44/04PT56
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG598/02A67
OG92R/03A185
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146
LG571/03A153
LG571/03A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A146
LG571/03A155
OG92R/03A205
OPANAF2137/11PT12.1
1
Hide details for dreptul de deducere a TVA aferenta lucrarilor de constructie pentru care autorizatia este eliberata pe numele dreptul de deducere a TVA aferenta lucrarilor de constructie pentru care autorizatia este eliberata pe numele unei persoane fizice
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
1
Hide details for dreptul de deducere a TVA aferenta operatiunilor de leasing in conditiile in care au fost facturate sume mai dreptul de deducere a TVA aferenta operatiunilor de leasing in conditiile in care au fost facturate sume mai mari decat ratele de leasing
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A129
2
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta serviciilor de consultanta si asistenta tehnica, marketing, studii de piat dreptul de deducere a TVA aferenta serviciilor de consultanta si asistenta tehnica, marketing, studii de piata, servicii informatice