MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Show details for  venituri nedeclarate venituri nedeclarate
1
Show details for Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri)
531
Show details for Procedura Procedura
5
Show details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
363
Show details for TVA TVA
54
Show details for HRHR
1459
Hide details for HUNEDOARAHUNEDOARA
222
Show details for Accesorii Accesorii
2
Show details for Accize Accize
100
Show details for Alte Categorii Alte Categorii
14
Show details for Colectarea creantelor bugetare Colectarea creantelor bugetare
46
Show details for Contributii sociale Contributii sociale
82
Hide details for Datorie vamala Datorie vamala
26
Hide details for  accesorii aferente datoriei vamale accesorii aferente datoriei vamale
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03
OPANAF519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
LG86/06A55
LG86/06
OU192/01A32
OU192/01
OG92R/03
OPANAF519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
LG86/06A55
OU192/01A32
OG92R/03
OPANAF519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOU24/98
HG728/01A17
HG728/01
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
LG86/06
LG141/97A61
HG1114/01A40
HG1114/01A107
OG92/03
OG92/03A115
OG92/03A116
OG92/03A109
OPANAF519/05
OU192/01
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
LG141/97A61
HG1114/01A40
HG1114/01A107
OG92/03A115
OG92/03A116
OG92/03A109
OPANAF519/05
OU192/01
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A61
LG141/97A75
LG141/97A68
LG141/97A141
LG141/97A148
HG1114/01A40
HG1114/01A107
OU192/01
OU192/01A32
OG92R/03A115
OG92R/03A116
OG92R/03A109
OG92R/03
OPANAF519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A68
LG141/97A61
LG141/97A75
LG141/97A141
LG141/97A148
HG1114/01A40
HG1114/01A107
OU192/01A32
OPANAF519/05
OG92R/03A115
OG92R/03A116
OG92R/03A109
OG92R/03A216
OG92R/03A47
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A157
OPANAF519/05
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
LG86/06A223
OG92R/03A119
OPANAF519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
LG86/06A223
OG92R/03A119
OPANAF519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
LG86/06A223
OG92R/03A119
OPANAF519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU24/98A6
HG728/01A17
LG86/06A100
LG86/06A237
LG571/03A157
OPANAF519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOU13/01A4
OMFP2186/01PT3.3
CPCA101
OPANAF519/05
OG92/03A86
OG92/03A119
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A68
LG141/97A61
LG141/97A75
HG1114/01A40
HG1114/01A107
OU192/01A32
OPANAF519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A139
LG571/03A143
LG571/03A157
OG92R/03A43
OG92R/03A206
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
LG571/03A157
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
LG571/03A157
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A255
LG86/06A223
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VCPCA377
OG92R/03A47
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VCPCA377
CPCA311
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG51R/97A27
OG92R/03A206
OG92R/03A213L3
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92/03A120
OG92/03A119
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A119
OG92R/03A120
2
Show details for  anularea deciziei pentru regularizarea situatiei in conditiile in care din instrumentarea spetei nu rezulta c anularea deciziei pentru regularizarea situatiei in conditiile in care din instrumentarea spetei nu rezulta ca la momentul emiterii celui de al doilea titlu de creanta organul vamal a avut la dispozitie elemente noi, necunoscute la momentul emiterii primului titlu de creanta
1
Show details for  anularea scutirii de la plata datoriei vamale pentru bunurile importate in baza prevederilor art.69 lit.a), b anularea scutirii de la plata datoriei vamale pentru bunurile importate in baza prevederilor art.69 lit.a), b), c) si d) si ale art.82 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.59/2003
2
Show details for  cursul valutar utilizat la stabilirea drepturilor datorate la incheierea operatiunilor suspensive incepute in cursul valutar utilizat la stabilirea drepturilor datorate la incheierea operatiunilor suspensive incepute inainte de data aderarii
2
Show details for  daca organele vamale aveau dreptul sa stabileasca la controlul ulterior al operatiunilor derulate in perioada daca organele vamale aveau dreptul sa stabileasca la controlul ulterior al operatiunilor derulate in perioada 01.01-15.04.2007 diferenta de TVA ca obligatie suplimentara de plata sau aceasta diferenta putea fi inregistrata in decontul deTVA
1
Show details for  daca pretinsele deficiente privind desfasurarea controlului vamal si forma deciziei pentru regularizarea situ daca pretinsele deficiente privind desfasurarea controlului vamal si forma deciziei pentru regularizarea situatiei sunt de natura sa atraga nulitatea actului atacat