MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for competenta de stabilire competenta de stabilire
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG598/02A62
OG83/98A12
OMFP635/02
OMFP635/02PT2
OG92R/03A107
OMFP1109/04
8
Hide details for conform principiului "accesorium sequitur principale" conform principiului "accesorium sequitur principale"
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206
OG92R/03A213L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A103
LG571/03A107
LG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
HG44/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
1
Hide details for daca accesoriile aferente obligatiilor fiscale se calculeaza de la data scadentei debitului sau de la data in daca accesoriile aferente obligatiilor fiscale se calculeaza de la data scadentei debitului sau de la data inscrisa pe decizia de regularizarea situatiei care reprezinta in fapt data la care organul fiscal poate trece la executarea obligatiilor respective
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A111
LG86/06
LG86/06A223
1
Hide details for daca organul de solutionare se poate pronunta pe fondul cauzei in conditiile in care solutionarea cauzei depi daca organul de solutionare se poate pronunta pe fondul cauzei in conditiile in care solutionarea cauzei depinde de existenta sau inexistenta unui drept ce face obiectul unei alte judecati
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03214
1
Hide details for data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin deci data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin decizia de impunere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG7/01A67
OG7/01
1
Hide details for data de la care se datoreaza majorarile aferente debitelor stabilite de controlul vamal ulterior, respectiv d data de la care se datoreaza majorarile aferente debitelor stabilite de controlul vamal ulterior, respectiv de la data nasterii datoriei vamale sau dupa comunicarea deciziei de regularizare a situatiei prin care respectivele debite au fost individualizate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A111
OG92R/03A120
LG86/06A223
LG86/06
LG86/06A100
1
Hide details for legalitatea calcularii accesoriilor in conditiile in care la stingerea obligatiilor nu s-a tinut cont de sume legalitatea calcularii accesoriilor in conditiile in care la stingerea obligatiilor nu s-a tinut cont de sumele achitate in plus
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
3
Hide details for legalitatea calcularii de accesorii asupra unor debite in conditiile anularii prin hotarare irevocabila a ace legalitatea calcularii de accesorii asupra unor debite in conditiile anularii prin hotarare irevocabila a acestora
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03214
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A119
OG92R/03A120
1
Hide details for legalitatea calculării de accesorii prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii în condiţi legalitatea calculării de accesorii prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii în condiţiile în care societatea a achitat cu întârziere debitele constituite ca obligaţii de plată la bugetul general consolidat al statului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
11
Hide details for majorări de întârziere aferente impozitului pe profit majorări de întârziere aferente impozitului pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A121
OG92/03A83
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03
LG571/03A160L1L2lb)lc)L3
LG571/03A160
OG92R/03
HG44/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG44/04
LG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
15
Hide details for majorări de întârziere aferente TVA majorări de întârziere aferente TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A149
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A121
OG92/03A83
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
LG571/03A151
LG571/03A157
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03