MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for daca societatea datoreaza accesorii pentru o anumita perioada in conditiile in care poate fi asimilata unei c daca societatea datoreaza accesorii pentru o anumita perioada in conditiile in care poate fi asimilata unei cereri de compensare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
2
Hide details for dacă accesoriile stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii sunt legal datorate dacă accesoriile stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii sunt legal datorate în condiţiile în care obligaţiile declarate nu au fost achitate la scadenţă iar contestatoarea nu aduce în susţinere documente din care să rezulte că baza de calcul a accesoriilor ar fi fost stabilită eronat de organele fiscale.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A85
1
Hide details for dacă contribuabilul datorează accesorii în condiţiile în care debitul principal nu mai există. dacă contribuabilul datorează accesorii în condiţiile în care debitul principal nu mai există.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
1
Hide details for dacă obligaţiile stabilite prin deciziile de impunere contestate sunt legal datorate în condiţiile în care dacă obligaţiile stabilite prin deciziile de impunere contestate sunt legal datorate în condiţiile în care sunt consecinţa pierderii înlesnirii la plată, iar adresa prin care societăţii i s-a comunicat pierderea înlesnirilor a fost însuşită de aceasta prin necontestare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
1
Hide details for dacă societatea datorează dobânzile de întârziere aferente debitului reprezentând taxă pe valoarea adăuga dacă societatea datorează dobânzile de întârziere aferente debitului reprezentând taxă pe valoarea adăugată stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii în condiţiile în care organul fiscal nu a avut în vedere nota de compensare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A160
OG92R/03A43
OG92R/03A216
1
Hide details for data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin deci data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin decizia de impunere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA21
CFA145
OG92/03A115
OG92/03A120
3
Hide details for data platii obligatiei bugetare prin decontare bancara data platii obligatiei bugetare prin decontare bancara
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A114
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A110
OG92R/03A114
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A121
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92/03A114
2
Hide details for datorate pe perioada esalonarii datorate pe perioada esalonarii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
1
Hide details for legalitatea calculării de penalităţi de întârziere asupra debitelor care au făcut obiectul înlesnirii la legalitatea calculării de penalităţi de întârziere asupra debitelor care au făcut obiectul înlesnirii la plată în condiţiile în care societatea a pierdut înlesnirea la plată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A111
1
Hide details for majorari de intarziere aferente tva - daca societatea datoreaza aceste sume, in conditiile in care pentru imp majorari de intarziere aferente tva - daca societatea datoreaza aceste sume, in conditiile in care pentru importul de bunuri exigibilitatea tva intervine la data inregistrarii declaratiei vaamale la biroul vamal
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A119
OG92R/03A120
LG86/06A284
11
Hide details for mod de determinare a bazei de calcul mod de determinare a bazei de calcul
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92/03A102
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A178
OG92/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A109
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A7
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
3
Hide details for principiului de drept „accesorium sequitur principale principiului de drept „accesorium sequitur principale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A11
LG571/03A128
LG571/03A146
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A24
LG571/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
2
Hide details for temeinicia calcularii de accesorii in conditiile in care in urma aplicarii procedurii de simulare organul fis temeinicia calcularii de accesorii in conditiile in care in urma aplicarii procedurii de simulare organul fiscal stabileste un cuantum mai mic decat cel stabilit prin decizia de calcul accesorii contestata
Alte organeOG92R/03A205
OG92R/03A206
OG92R/03A213L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
8
Hide details for Accize Accize
1
Show details for accize aferente pierderilor ce dapasesc nota de consum accize aferente pierderilor ce dapasesc nota de consum