MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for daca pentru tutunul importat de societate se datorau accize in vama , in conditiile In care din instrumentare daca pentru tutunul importat de societate se datorau accize in vama , in conditiile In care din instrumentarea spetei de catre organele vamale nu rezulta destinatia tutunului importat , respectiv daca acesta a fost introdus intr-un antrepozit fiscal sau daca a fost comercializat ca atare, in starea in care a fost importat
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A223
1
Hide details for daca se poate mentine incheierea din oficiu a regimului de admitere temporara pe numele societatii fn conditi daca se poate mentine incheierea din oficiu a regimului de admitere temporara pe numele societatii fn conditiile in care titulari ai regimului sunt utilizatori, iar din instrumentarea spetei de catre organele vamale nu rezulta motivele pentru care documentele de regularizare nu au fost emise pe numele titularului regimului
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG51/97A27
LG86/06A284
3
Hide details for daca societatea poate beneficia de scutirea parţială de drepturi de import prin luarea în considerare a cos daca societatea poate beneficia de scutirea parţială de drepturi de import prin luarea în considerare a costului operaţiei de transformare ca bază a valorii drepturilor, prevazuta la art. 591 din Regulamentul (CEE) nr.2454/1993 a Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispoziţii de aplicare a reglementării (CEE) nr. 2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal Comunitar, in conditiile in care din actele aflate la dosar nu rezulta ca in perioada verificata societatea ar fi formulat la
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A237
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03207
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
REG CEE 2913/92A201
LG86/06A284
LG141/97A159
OG92R/03A119
OG92R/03A120
2
Hide details for daca societatea poate beneficia de scutirea parţială de drepturi de import prin luarea în considerare a cos daca societatea poate beneficia de scutirea parţială de drepturi de import prin luarea în considerare a costului operaţiei de transformare ca bază a valorii drepturilor, prevazuta la art. 591 din Regulamentul (CEE) nr.2454/1993 a Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispoziţii de aplicare a reglementării (CEE) nr. 2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal Comunitar, in conditiile in care din actele aflate la dosar nu rezulta ca in perioada verificata societatea ar fi formulat la organul vamal cereri in acest sens sau ar fi solicitat modificarea pozitiei 16 din autorizatiile de perfectionare pasiva
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG192/01A16
OG92/03A210
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
HG707/06A660
HG1114/01A107
LG86/06A284
3
Hide details for dacă obligaţiile vamale suplimentare stabilite în sarcina societăţii sunt legal datorate în condiţiile î dacă obligaţiile vamale suplimentare stabilite în sarcina societăţii sunt legal datorate în condiţiile în care în urma reanalizării probelor prelevate, autoritatea vamală a stabilit că încadrările declarate de societate la momentul punerii mărfurilor în liberă circulaţie sunt corecte
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG13/01A4
OG92/03A44
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VREG CEE 2913/92A79
REG CEE 2454/93A199
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A223
1
Hide details for dreptul organelor vamale de a stabili diferenta de tva in vama la controlul ulterior pentru declaratii vamale dreptul organelor vamale de a stabili diferenta de tva in vama la controlul ulterior pentru declaratii vamale de import inregistrate in perioada 01.01-14.04.2007
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
HG707/06A660
HG1114/01A107
LG86/06A284
2
Hide details for dublu control in materie vamala dublu control in materie vamala
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VREG CEE 2913/92A201
LG86/06A223
OG92/03A120
OG92/03A210
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A208
OG92/03A210
1
Hide details for incadrarea marfurilor importate in tariful vamal de import al Romaniei incadrarea marfurilor importate in tariful vamal de import al Romaniei
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06
LG571/03A140
3
Hide details for incheierea de catre organele vamale a regimului de admitere temporara aferent unor bunuri ce fac obiectul unu incheierea de catre organele vamale a regimului de admitere temporara aferent unor bunuri ce fac obiectul unui contract de leasing extern
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG51/97A27
OG1114/01
LG86/06A284
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG51/97A27
9
Hide details for incheierea din oficiu de catre organele vamale a regimului de tranzit incheierea din oficiu de catre organele vamale a regimului de tranzit
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A98
LG141/97A99
LG141/97A144
LG141/97A141
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG13/01A4
OG92R/03A213L3
OG92R/03217
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG13/01A4
OG92/03A177
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOU13/01A4
OG92/03A177
OG92R/03A213L5
OG92R/03217
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VREG CEE 2913/92A92
REG CEE 2913/92A96
REG CEE 2913/92A204
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92/03A107
OG92/03A43
OG92/03A210
OG92R/03A213L5
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A98
LG86/06A284
LG141/97A159
OG92/03A111
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A110
OG92R/03A216
OG92R/03217
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A98
LG141/97A99
LG141/97A144
LG141/97A81
HG428/04A11
HG428/04A12
OG92/03A210
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92/03A183
OG92/03A180
OG92/03A186
2
Hide details for legalitatea incheierii din oficiu a regimului de tranzit in conditiile in care in urma cercetarilor efectuate legalitatea incheierii din oficiu a regimului de tranzit in conditiile in care in urma cercetarilor efectuate de autoritatea vamală romana la biroul vamal de destinaţie a rezultat ca documentele aferente incheierii regimului de tranzit nu sunt inregistrate in evidentele biroului vamal de destinaţie
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A98
LG141/97A99
LG141/97A188
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A114
LG86/06A115
REG CEE 2913/92A84-90
OG92/03A119
OG92/03A120
2
Hide details for legalitatea întocmirii actului de control contestat în condiţiile în care societatea a mai fost supusă unui legalitatea întocmirii actului de control contestat în condiţiile în care societatea a mai fost supusă unui control vamal ulterior
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
OU192/01
REG CEE 2913/92A201
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG13/01A4
OG92/03A177
1
Hide details for legalitatea si temeinicia retragerii regimului tarifar preferential acordat pentru importul de marfuri efectu legalitatea si temeinicia retragerii regimului tarifar preferential acordat pentru importul de marfuri efectuat in conditiile in care urmare controlului “a posteriori” initiat de autoritatea vamala romana cu privire la originea marfurilor importate s-a stabilit ca acestea nu pot fi considerate originare din comunitate
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A206L1lc)
OG92R/03A213L5
OG92R/03A210
OG92R/03217
1
Show details for legalitatea stabilirii de tva in vama si conditiile aferente legalitatea stabilirii de tva in vama si conditiile aferente