MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă au stabilit impozit pe profit suplimentar de plată şi accesorii aferente, în condiţiile în care soci dacă au stabilit impozit pe profit suplimentar de plată şi accesorii aferente, în condiţiile în care societatea a efectuat tranzacţii comerciale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A11L1
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
OG92/03A119
OG92/03A120
1
Hide details for dacă cheltuielile costurilor globale sunt deductibile fiscal în condiţiile în care contestatoarea nu justif dacă cheltuielile costurilor globale sunt deductibile fiscal în condiţiile în care contestatoarea nu justifică cu documente necesitatea prestării serviciilor şi nu face dovada că acestea au fost efectiv prestate şi că au fost efectuate în scopul realizării venituril
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L3li)
LG571/03A24L1
LG571/03A11L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
OG92/03A119
OG92/03A120
2
Hide details for dacă cheltuielile cu prestări servicii sunt deductibile la calculul impozitul pe profit dacă cheltuielile cu prestări servicii sunt deductibile la calculul impozitul pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A210
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
OG92/03A119
OG92/03A120
3
Hide details for dacă cheltuielile sunt deductible la calculul profitului impozabil dacă cheltuielile sunt deductible la calculul profitului impozabil
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A19
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
OG92/03A210
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A24
LG571/03A21
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145
OG92R/03A210
OG92R/03A216L1
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au calculat în sarcina societăţii majorări de întârzier dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au calculat în sarcina societăţii majorări de întârziere aferente impozitului pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A11L1^2
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
OG92/03A119
OG92/03A120
2
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au considerat nedeductibile cheltuielile cu achiziţia mă dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au considerat nedeductibile cheltuielile cu achiziţia mărfurilor de la furnizorii în condiţiile în care societăţile furnizoare nu funcţionează la sediul declarat, nu au depus declaraţii de impozite şi taxe, neputându-se verifica astfel realitatea şi legalitatea operaţiunilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A11L1
LG571/03A19
LG571/03A19L1
LG571/03A21
LG571/03A48
LG571/03A134
LG571/03A134L1
LG571/03A145
LG571/03A145L1
LG571/03A155
LG571/03A150
LG571/03A140
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A11L1^2
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A145L1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A210
4
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au constatat că sunt nedeductibile la calculul profitului dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au constatat că sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezultă situaţia de fapt
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A105
OG92/03A109
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155
LG571/03A155L5
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A210
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A24L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
OG92/03A119
OG92/03A120
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au dispus reverificarea impozitului pe profit şi a taxei dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au dispus reverificarea impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A207L1
OG92R/03A213L5
OG92R/03217
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au impozitat cota parte din profitul brut reinvestit, în c dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au impozitat cota parte din profitul brut reinvestit, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezultă situaţia de fapt
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A58
LG571/03A110
LG571/03A141
OG92/03A116
OG92/03A210
1
Hide details for dacă o cheltuială este deductibilă la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit, dacă o cheltuială este deductibilă la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit, în condiţiile în care organele de inspecţie nu au analizat toate documentele prezentate de societate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A11L1^2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
LG571/03A150
LG571/03A140L1
LG571/03A157L1
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A210
OG92R/03A216
2
Hide details for dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal, au stabilit impozit pe profit suplimentar de plată şi a dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal, au stabilit impozit pe profit suplimentar de plată şi accesorii aferente, în condiţiile în care societatea a efectuat tranzacţii comerciale cu doi contribuabili declaraţi inactivi prin ordin al preşedintelui ANAF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L4
LG571/03A11L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92R/03A210
OG92R/03A216L1
OG92R/03A216L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
OG92/03A119
OG92/03A120
1
Hide details for dacă organele de soluţionare se pot pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei stabilirii acestui impoz dacă organele de soluţionare se pot pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei stabilirii acestui impozit în sarcina societăţii în condiţiile în care din instrumentarea speţei nu rezultă situaţia de fapt care a condus la stabilirea diferenţelor contestate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A134
LG571/03A134L1
OG92R/03A109L1
OG92R/03A109L2
OG92R/03A105L1
OG92R/03A216L3
OG92R/03A209L1
OPANAF1181/07CAP5L1
1
Hide details for dacă organul de solutionare a contestatiei se poate pronunţa asupra deductibilităţii la calculul impozitu dacă organul de solutionare a contestatiei se poate pronunţa asupra deductibilităţii la calculul impozitului pe profit a cheltuielilor cu lucrări de proiectare tehnică de specialitate şi studii de fezabilitate şi asistenţă tehnică, în condiţiile în care acestea nu au avut la bază documente justificative, respectiv situaţii din care să reiasă necesitatea efectuării respectivelor servicii şi modul efectiv în care acestea au contribuit la realizarea veniturilor societăţii.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A7
LG571/03A67
LG31/90
OG92/03A119
OG92/03A120
1
Hide details for dacă organul de soluţionare a contestaţiilor se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei rep dacă organul de soluţionare a contestaţiilor se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei reprezentând diminuarea pierderii fiscale, în condiţiile în care aceasta a fost formulată împotriva unui act care nu are caracter administrativ fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A19
OG92/03A210
OG92R/03A209
OG92R/03A216
1
Hide details for dacă se poate pronunţa asupra acestor obligaţii suplimentare de plată stabilite de organele de inspecţie dacă se poate pronunţa asupra acestor obligaţii suplimentare de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, în condiţiile în care prin raportul de inspecţie fiscală încheiat nu s-a efectuat o analiză din punct de vedere fiscal a documentelor care au stat la baza înregistrărilor contabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A146
OG92R/03214
OG92R/03A216
1
Hide details for dacă se poate pronunţa asupra acestui capăt de cerere în condiţiile în care prin contestaţie, societatea dacă se poate pronunţa asupra acestui capăt de cerere în condiţiile în care prin contestaţie, societatea nu aduce niciun argument în susţinerea acestuia
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03214
OG92R/03A206
OG92R/03217
3
Hide details for dacă se poate pronunţa asupra legalităţii stabilirii suplimentare de către organele de inspecţie fiscal dacă se poate pronunţa asupra legalităţii stabilirii suplimentare de către organele de inspecţie fiscală a impozitului pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A105
OG92/03A109
OG92/03A210
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A105
OG92R/03A214L1
OG92R/03A214L3
OG92R/03A210
2
Show details for dacă societatea datorează acestă sumă în condiţiile în care prin contestaţia formulată aceasta nu aduc dacă societatea datorează acestă sumă în condiţiile în care prin contestaţia formulată aceasta nu aduce nicio motivaţie în susţinerea acestui cap de cerere