MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
6
Show details for  desfiintarea deciziei de impunere desfiintarea deciziei de impunere
1
Show details for  desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt
2
Show details for  instituire de masuri asiguratorii instituire de masuri asiguratorii
4
Hide details for  nedepunerea contestatiei la organul emitent al actului atacat nedepunerea contestatiei la organul emitent al actului atacat
Alte organeOG86/03A27
Alte organeOG86/03A27
Alte organeOG86/03A27
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A68
OG92R/03A207L1
OG92R/03A207L4
3
Show details for  nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contest nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii
1
Show details for  obligatii bugetare stabilite prin proces verbal si nu prin decizie de impunere obligatii bugetare stabilite prin proces verbal si nu prin decizie de impunere
1
Show details for  prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei
8
Show details for  renuntare la contestatie renuntare la contestatie
2