MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
7
Show details for conform principiului "accesorium sequitur principale" conform principiului "accesorium sequitur principale"
1
Show details for daca organul de solutionare se poate pronunta pe fondul cauzei in conditiile in care obligatia principala car daca organul de solutionare se poate pronunta pe fondul cauzei in conditiile in care obligatia principala care a generat accesoriile contestate a fost stabilita in baza unor constatari care fac obiectul cercetarilor penale aflate in curs de derulare
1
Show details for data platii obligatiei bugetare prin decontare bancara data platii obligatiei bugetare prin decontare bancara
1
Show details for data platii obligatiilor bugetare astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de banca platitorului ca data platii obligatiilor bugetare astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de banca platitorului catre unitatea de trezorerie
1
Show details for dreptul organelor fiscale de a calcula accesorii in conditiile in care efectul suspendarii debitului princip dreptul organelor fiscale de a calcula accesorii in conditiile in care efectul suspendarii debitului principal a incetat
1
Show details for majorări de întârziere aferente impozitului pe profit majorări de întârziere aferente impozitului pe profit
1
Show details for majorări de întârziere aferente TVA majorări de întârziere aferente TVA
1
Show details for mod de determinare a bazei de calcul mod de determinare a bazei de calcul
5
Show details for stabilite prin acte constatatoare, prescriptia dreptului de a calcula aceste accesorii stabilite prin acte constatatoare, prescriptia dreptului de a calcula aceste accesorii
2
Show details for Accize Accize
401
Show details for Alte Categorii Alte Categorii
1
Show details for Colectarea creantelor bugetare Colectarea creantelor bugetare
9
Show details for Contributii sociale Contributii sociale
129
Show details for Datorie vamala Datorie vamala
6
Show details for Impozit pe dividende Impozit pe dividende
210
Show details for Impozit pe profit Impozit pe profit
67
Show details for Impozit pe venit Impozit pe venit
9
Show details for Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri)
2
Show details for Legea nr.133/1999 Legea nr.133/1999
486
Show details for Procedura Procedura
1
Show details for Redeventa miniera Redeventa miniera
31
Show details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
357
Show details for TVA TVA
1409
Show details for NEAMTNEAMT
270
Show details for OLTOLT
2298
Show details for PRAHOVAPRAHOVA
644
Hide details for SALAJSALAJ
25
Show details for Accesorii Accesorii
10
Show details for Accize Accize
158
Show details for Alte Categorii Alte Categorii
8
Show details for Contributii sociale Contributii sociale
71
Show details for Datorie vamala Datorie vamala
52
Show details for Impozit pe profit Impozit pe profit
43
Hide details for Impozit pe venit Impozit pe venit
16
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor deductibilitatea cheltuielilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG7/01A10
HG54/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A49
OG92R/03A115
OG92R/03A116
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG7/01A10
OG7/01A16
HG54/03A10
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG51/97A6
OG7/01A16
HG54/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG7/01A16
OG7/01A10
LG571/03A49
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A107
OG92R/03A182
OG51/97A6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A49
LG571/03A21
LG571/03A24
HG909/97
OG92R/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG7/01A10
OG7/01A16
HG54/03A10
HG44/04
LG15/90A34
LG571/03A49
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A48
LG571/03A24
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48