MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for  declinare de competenta declinare de competenta
3
Show details for  desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt
3
Show details for  efectele unei hotarari definitive si irevocabile asupra unor obligatii de plata care sunt in stransa legatura efectele unei hotarari definitive si irevocabile asupra unor obligatii de plata care sunt in stransa legatura cu cauza solutionata de instanta
1
Show details for  emiterea eronata a titlului de creanta emiterea eronata a titlului de creanta
1
Show details for  eroare de inscriere a sumei in actul administrativ eroare de inscriere a sumei in actul administrativ
6
Show details for  existenta a doua titluri de creanta pentru aceeasi obligatie bugetara existenta a doua titluri de creanta pentru aceeasi obligatie bugetara
1
Show details for  impozite si taxe locale - competenta de solutionare impozite si taxe locale - competenta de solutionare
1
Show details for  incheierea procesului verbal fara respectarea prevederilor legale incheierea procesului verbal fara respectarea prevederilor legale
1
Show details for  inreruperea termenului de prescriptie inreruperea termenului de prescriptie
2
Show details for  lipsa temeiului legal din actul constatator lipsa temeiului legal din actul constatator
2
Show details for  masuri stabilite de organele de control ce nu au la baza constatari proprii masuri stabilite de organele de control ce nu au la baza constatari proprii
5
Show details for  neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate
3
Show details for  nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contest nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii
1
Show details for  nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederile art.98 alin.(3) si art.104 alin.(1), alin.(4) si alin.(5) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
1
Show details for  obligatii bugetare stabilite prin raport de inspectie fiscala si nu prin decizie de impunere obligatii bugetare stabilite prin raport de inspectie fiscala si nu prin decizie de impunere
1
Show details for  persoana juridica radiata anterior emiterii deciziei de solutionare persoana juridica radiata anterior emiterii deciziei de solutionare
1
Show details for  prescriptie prescriptie
19
Show details for  prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei
13
Show details for  renuntare la contestatie renuntare la contestatie
1
Show details for  retinerea gresita a starii de fapt in decizia de impunere precum si incadrarea eronata in temeiul de drept retinerea gresita a starii de fapt in decizia de impunere precum si incadrarea eronata in temeiul de drept
10
Show details for  reverificarea unui contribuabil pentru aceleasi obligatii bugetare si aceeasi perioada reverificarea unui contribuabil pentru aceleasi obligatii bugetare si aceeasi perioada
1
Show details for  societate radiata de la Oficiul Registrului Comertului anterior emiterii deciziei de solutionare a contestati societate radiata de la Oficiul Registrului Comertului anterior emiterii deciziei de solutionare a contestatiei
8
Show details for  solutionarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul un solutionarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati
1
Show details for  stabilirea calitatii de titlu de creanta stabilirea calitatii de titlu de creanta
7
Hide details for  stabilirea de obligatii de plata pe o perioada prescrisa stabilirea de obligatii de plata pe o perioada prescrisa
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A61
HG1114/01
Alte organeOG92R/03A115
OG92R/03A183
OG92R/03A89
Alte organeOG92R/03A22
OG92R/03A89
OG92R/03A108
OG92R/03A183
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A91
OU102/99A42
OU102/99A43
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG70/97A21
OG70/97A22
OG7/01A37
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
LG571/03A7
LG571/03A67
LG571/03A11
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06
LG141/97A187
OG92/03A43
2
Show details for  suma contestata nu a fost individualizata ca obligatie de plata prin titlul de creanta suma contestata nu a fost individualizata ca obligatie de plata prin titlul de creanta
2
Show details for  sume contestate care nu au fost individualizate ca obligatie de plata prin actul atacat sume contestate care nu au fost individualizate ca obligatie de plata prin actul atacat
5
Show details for  suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat
10
Show details for  suspendarea solutionarii cauzei pentru exixtenta unui drept supus altei judecati suspendarea solutionarii cauzei pentru exixtenta unui drept supus altei judecati
20
Show details for  suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale
4
Show details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
134
Show details for TVA TVA
270
Show details for OLTOLT
2298
Show details for PRAHOVAPRAHOVA
644
Show details for SALAJSALAJ
606
Show details for SATU MARESATU MARE
1365
Show details for SIBIUSIBIU
1906
Show details for SUCEAVASUCEAVA