MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for declinare de competenta declinare de competenta
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA145
OG92/03A6
OG92/03A7
OG92/03A215
LG571/03A146
LG571/03A145
LG571/03A21
3
Hide details for desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A52
OG92R/03A65
OG92R/03A105
OG92R/03A109
LG571/03A134
LG571/03A155
LG571/03A146L1la)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L3la)
LG571/03A128
LG82/91A6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A65
OG92R/03A94L1
OG92R/03A94L2
OG92R/03A206
OG92R/03A209
OG92R/03A7L2
LG571/03A128L1
LG571/03A128L4
LG571/03A128L8
OG2/01A31
OG2/01A32
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A172
OG92R/03A173
OG92R/03A209L1
OG92R/03A17
OG92/03A6
OG92/03A7
3
Hide details for efectele unei hotarari definitive si irevocabile asupra unor obligatii de plata care sunt in stransa legatura efectele unei hotarari definitive si irevocabile asupra unor obligatii de plata care sunt in stransa legatura cu cauza solutionata de instanta
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A175
CPCA311
Alte organeOG92R/03A183
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A183
OG92R/03A186
1
Hide details for emiterea eronata a titlului de creanta emiterea eronata a titlului de creanta
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A22
OG92R/03A45
OG92R/03A119
1
Hide details for eroare de inscriere a sumei in actul administrativ eroare de inscriere a sumei in actul administrativ
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A65
OG92R/03A7L2
OG92R/03A52
OG92R/03A94L1
OG92R/03A94L2
OG92R/03A94L3
OG92R/03A109
OG92R/03A206L1
OG92R/03A85L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L3
LG571/03A128L8
LG571/03A145L1
LG571/03A146
LG82R/91A6
OPANAF2137/11PT2.5
OPANAF2137/11PT11.1
6
Hide details for existenta a doua titluri de creanta pentru aceeasi obligatie bugetara existenta a doua titluri de creanta pentru aceeasi obligatie bugetara
Alte organeOG92R/03A85
Alte organeOG92R/03A205L1L2
OG92R/03A213L5
OG92R/03A214L1
OG92R/03A214L3
OG92R/03A217L1
Alte organeOG92R/03A205L1
OG92R/03A205L1L2
OG92R/03A213L5
OG92R/03A217L1
Alte organeOG92R/03A205
OG92R/03A213L5
OG92R/03A214L1
OG92R/03A214L3
OG92R/03A217L1
Alte organeOG92R/03A205L1L2
OG92R/03A213L5
OG92R/03A214L1
OG92R/03A214L3
Alte organeOG92R/03A205L1L2
OG92R/03A213L5
OG92R/03A214L1
OG92R/03A214L3
1
Hide details for impozite si taxe locale - competenta de solutionare impozite si taxe locale - competenta de solutionare
Alte organeOG92R/03A175
OG92R/03A179
1
Hide details for incheierea procesului verbal fara respectarea prevederilor legale incheierea procesului verbal fara respectarea prevederilor legale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OMFP1304/04
1
Hide details for inreruperea termenului de prescriptie inreruperea termenului de prescriptie
Alte organeOG92R/03A88
2
Hide details for lipsa temeiului legal din actul constatator lipsa temeiului legal din actul constatator
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A216
OMFP7521/07
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A216
OMFP7521/07
2
Hide details for masuri stabilite de organele de control ce nu au la baza constatari proprii masuri stabilite de organele de control ce nu au la baza constatari proprii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A107
OG92R/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A160
HG44/04
OG92/03A94
OG92/03A109
LG571/03A145
HG44/04PT46
HG1050/04
OG92/03A6
OG92/03A65
OG92/03A105
LG571/03A146
LG571/03A155
OU102/99A42
LG519/02
5
Hide details for neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A185
OG7/01
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A107
OG92R/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA21
OG70R/94A4
OG70R/94A5
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A11
LG571/03A24
LG571/03A25
HG44/04PT48
HG1050/04
OG92R/03A65
OG92R/03A216
3
Hide details for nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contest nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A11
LG571/03A134
LG571/03A145
OMFP519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A153
OG92R/03A206
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A11
LG571/03A24
LG571/03A25
HG44/04PT48
HG1050/04
OG92R/03A65
OG92R/03A216
1
Hide details for nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederile art.98 alin.(3) si art.104 alin.(1), alin.(4) si alin.(5) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
LG571/03A48
HG44/04