MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
134
Hide details for TVA TVA
2
Hide details for accesorii calculate la TVA dupa data declansarii procedurii de reorganizare judiciara accesorii calculate la TVA dupa data declansarii procedurii de reorganizare judiciara
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG598/02A68
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG598/02A68
1
Hide details for aferenta aprovizionarilor care nu au la baza operatiuni reale, dovedite de instanta penala aferenta aprovizionarilor care nu au la baza operatiuni reale, dovedite de instanta penala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA21
CFA145
1
Hide details for aferenta operatiunilor de leasing aferenta operatiunilor de leasing
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
3
Hide details for aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A160
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A160
HG44/04
OG92/03A94
OG92/03A109
LG571/03A145
HG44/04PT46
HG1050/04
OG92/03A6
OG92/03A65
OG92/03A105
LG571/03A146
LG571/03A155
OU102/99A42
LG519/02
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A160
OG92R/03A216
HG1050/04PT82
HG1050/04PT102.4
1
Hide details for aplicarea scutirii de TVA pentru achizitiile de bunuri si servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi ner aplicarea scutirii de TVA pentru achizitiile de bunuri si servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A143
1
Hide details for calculul accesoriilor aferente TVA inregistrata intre data depasirii planfonului de impozitare si data inregi calculul accesoriilor aferente TVA inregistrata intre data depasirii planfonului de impozitare si data inregistrarii ca platitor de TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
OG92R/03A119
OG92R/03A120
1
Hide details for colectarea tva aferenta bunurilor constatate lipsa in gestiune colectarea tva aferenta bunurilor constatate lipsa in gestiune
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT6
LG571/03A128
1
Hide details for colectarea TVA aferenta vanzarilor cu amanuntul colectarea TVA aferenta vanzarilor cu amanuntul
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
OG92R/03A65
OG92R/03A82
OG92R/03A206L1
HG44/04
2
Hide details for colectarea TVA aferenta veniturilor din cedarea de imobilizari corporale colectarea TVA aferenta veniturilor din cedarea de imobilizari corporale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A141
LG571/03A153
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126L1
LG571/03A127L1
LG571/03A127L2
LG571/03A128L1
LG571/03A141L2lf)
OG92R/03A206L1
1
Hide details for colectata aferenta unor lucrari de investitii finantate din fonduri nerambursabile pentru care nu exista cert colectata aferenta unor lucrari de investitii finantate din fonduri nerambursabile pentru care nu exista certificatul de scutire de TVA, eliberat de directiile generale ale finantelor publice teritoriale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A143
1
Hide details for constatari incomplete care necesita reverificare constatari incomplete care necesita reverificare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127
LG571/03A145L2la)
LG21/96A2
LG21/96A9
OG92R/03A216L3
2
Hide details for contestaţia poate fi respinsă ca neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept preze contestaţia poate fi respinsă ca neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezente în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A134^2L1
LG571/03A143L2la)
HG44/04PT44
LG82/91A6
OG92R/03A65
OG92R/03A206
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A65
OG92R/03A94L1
OG92R/03A94L2
OG92R/03A206
OG92R/03A209
OG92R/03A7L2
LG571/03A128L1
LG571/03A128L4
LG571/03A128L8
OG2/01A31
OG2/01A32
4
Hide details for daca datoreaza TVA pentru vanzarile de terenuri construibile catre personae fizice si juridice in conditiile daca datoreaza TVA pentru vanzarile de terenuri construibile catre personae fizice si juridice in conditiile in care a depasit plafonul de scutire de taxa pe valoarea adaugata, nu s-a inregistrat ca platitoare de TVA, nu a colectat, nu a evidentiat si nu a virat la bugetul statului taxa pe valoarea adaugata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT56
LG571/03A153
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A153
LG571/03A141
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A125^1
LG571/03A126L1
LG571/03A127L1
LG571/03A127L2
LG571/03A128L1
LG571/03A141L2lf)
HG44/04PT37
HG44/04PT62
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A153
1
Hide details for daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi doc daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi documentele depuse de societate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice constatările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT46
LG571/03A137
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A160
OG92/03A6
OG92/03A7
5
Hide details for daca masura organelor de inspectie fiscala de a dispune in sarcina societatii colectarea TVA este legala in c daca masura organelor de inspectie fiscala de a dispune in sarcina societatii colectarea TVA este legala in conditiile in care aceasta a obtinut venituri din tranzactii imobiliare pentru care nu a colectat TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127
LG571/03A127L2
LG571/03A128L1
LG571/03A141L2lf)
LG571/03A153
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127
LG571/03A141L2lf)
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127
LG571/03A153
LG571/03A126
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127
LG571/03A153
OG92/03
OPANAF519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A141
1
Hide details for daca pentru livrarile intracomunitare de bunuri societatea contestatoare beneficiaza de scutirea de taxa pe v daca pentru livrarile intracomunitare de bunuri societatea contestatoare beneficiaza de scutirea de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile in care codul de TVA al cumparatorilor inscrisi pe facturile in cauza era invalid/inactiv pe perioada verificata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A134^2L1
LG571/03A143L2la)
HG44/04PT44
LG82/91A6
OG92R/03A65
OG92R/03A206