MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor de protocol si publicitate ce depasesc limitele admise de lege deductibilitatea fiscala a cheltuielilor de protocol si publicitate ce depasesc limitele admise de lege
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571/03A21
LG82/91A6
OG92/03A6
OG92/03A7
OG92/03A52
2
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor efectuate in legatura cu mijloacele fixe amortizabile deductibilitatea fiscala a cheltuielilor efectuate in legatura cu mijloacele fixe amortizabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA11
CFA21
CFA145
LG82R/91
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A160
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor inregistrate in contabilitate ce nu au la baza operatiuni reale, dov deductibilitatea fiscala a cheltuielilor inregistrate in contabilitate ce nu au la baza operatiuni reale, dovedite de instanta penala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA21
CFA145
9
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor inregistrate in contabilitate fara a avea la baza documente justific deductibilitatea fiscala a cheltuielilor inregistrate in contabilitate fara a avea la baza documente justificative
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA21
OG70R/94A4
OG70R/94A5
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU217/99A4
HG402/00
HG831/97A6
LG82R/91A6
OG92R/03
LG554/04A14
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
LG571R/03A145
LG82R/91A6
HG44/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A11
LG571/03A134
LG571/03A145
OMFP519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA145
OG92/03A6
OG92/03A7
OG92/03A215
LG571/03A146
LG571/03A145
LG571/03A21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571/03A21
LG82/91A6
OG92/03A6
OG92/03A7
OG92/03A52
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A134
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92/03A6
OG92/03A7
OG92/03A52
OG92/03A65
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L4
LG571/03A134
LG571/03A145L1
LG571/03A146L1la)
OG92R/03A52
OG92R/03A65
OG92R/03A7L2
OPANAF2137/11PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A101
OG92R/03A102
OG92R/03A65
OG92R/03A206
LG571/03A21L4
LG571/03A145L11
LG571/03A145L2
LG571/03A67L1
LG571/03A7
LG571/03A11
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt deductibilitatea fiscala a cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A101
OG92R/03A102
OG92R/03A65
OG92R/03A206
LG571/03A21L4
LG571/03A145L11
LG571/03A145L2
LG571/03A67L1
LG571/03A7
LG571/03A11
3
Hide details for deductibilitatea fiscala a unor cheltuieli ce nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile deductibilitatea fiscala a unor cheltuieli ce nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A24
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA145
OG92/03A6
OG92/03A7
OG92/03A215
LG571/03A146
LG571/03A145
LG571/03A21
1
Hide details for deductibilitatea fiscală a cheltuielilor, în condiţiile în care societatea a prezentat în susţinerea conte deductibilitatea fiscală a cheltuielilor, în condiţiile în care societatea a prezentat în susţinerea contestaţiei documente care nu au fost avute în vedere de către organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A11
LG571/03A24
LG571/03A25
HG44/04PT48
HG1050/04
OG92R/03A65
OG92R/03A216
1
Hide details for deductibilitatea unor cheltuieli, in conditiile in care societatea nu aduce nici un fel de motivatii pentru a deductibilitatea unor cheltuieli, in conditiile in care societatea nu aduce nici un fel de motivatii pentru aceste capete de cerere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04
LG571/03A145
OG92R/03A206
OG92R/03A213L3
OMFP519/05
1
Hide details for depunerea declaratiei rectificative de impozit pe profit, ulterior actului de control depunerea declaratiei rectificative de impozit pe profit, ulterior actului de control
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A105
OG92R/03A109
OMFP519/05
HG1050/04
1
Hide details for obligaţia societăţii de a calcula impozit pe profit, în condiţiile în care prin contestaţia formulată s obligaţia societăţii de a calcula impozit pe profit, în condiţiile în care prin contestaţia formulată societatea nu aduce argumente de fapt şi drept, care să combată şi să înlăture constările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A145L2la)
LG571/03A11
OG92R/03A52
OG92R/03A65
OG92R/03A206L1
OPANAF2137/11PT2.5
OPANAF2137/11PT11.1
HG44/04PT48
1
Hide details for repunerea la plata a impozitului pe profit declarat de societate ca scutit in baza facilitatilor prevazute de repunerea la plata a impozitului pe profit declarat de societate ca scutit in baza facilitatilor prevazute de lege
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A11
HG859/02
HG1050/04PT102.4
OG92R/03A105
OG92R/03A120
1
Hide details for stabilirea cuantumului impozitului pe profit ca urmare a prezentarii unor documente la contestatie, neavute i stabilirea cuantumului impozitului pe profit ca urmare a prezentarii unor documente la contestatie, neavute in vedere de organele de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A105
OG92R/03A109
OMFP519/05
HG1050/04
69
Hide details for Impozit pe venit Impozit pe venit
1
Hide details for aferent veniturilor realizate de agentii de asigurari pe baza de contract de comision aferent veniturilor realizate de agentii de asigurari pe baza de contract de comision
Alte organeLG571R/03
2
Hide details for deducerea din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei deducerea din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei
Alte organeLG105/96A10
HG1234/04A4
HG1234/04A6
Alte organeCFA86
HG1234/04A4
HG1234/04A6
8
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor deductibilitatea cheltuielilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A49
HG44/04
OG92/03A105
OG92/03A7
OG92/03A183
OMFP519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
HG44/04
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A209