MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Hide details for stabilirea valorii in vama a marfurilor importate stabilirea valorii in vama a marfurilor importate
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG51/97A27
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG51/97A27
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A61
LG141/97A141
LG345/02A33
OG61/02A14
1
Hide details for stingerea datoriei vamale urmare distrugerii sau pierderii, datorita fortei majore sau cazului fortuit stingerea datoriei vamale urmare distrugerii sau pierderii, datorita fortei majore sau cazului fortuit
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A114
LG86/06A115
HG707/06
52
Hide details for Impozit pe profit Impozit pe profit
1
Hide details for accesorii aferente impozitului pe profit accesorii aferente impozitului pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571/03A19
LG571/03A21
OG92/03A65
OG92R/03A206
1
Hide details for calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571R/03A145
5
Hide details for cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit Legii contabilitatii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG70/94A4
OG70/94A19
LG82R/91A6
OG92R/03A206
OG17/00A19
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A151
LG571/03A78
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
LG571/03A21
LG571/03A151
LG571/03A11
LG571/03A145
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A65
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
LG571R/03A145
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A146
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
OG92R/03A216
2
Hide details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care sunt aferente real daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care sunt aferente realizari de venituri
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571R/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571/03A19
LG571/03A21
OG92/03A65
OG92R/03A206
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reintregit veniturile impozabile, prin reincadrarea operat daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reintregit veniturile impozabile, prin reincadrarea operatiunilor in conditiile in care documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile din raportul de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A160
LG571R/03A19
1
Hide details for daca societatea are drept sa deduca amortizarea aferenta ratelor de leasing financiar daca societatea are drept sa deduca amortizarea aferenta ratelor de leasing financiar
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571R/03A145
1
Hide details for daca societatea datoreaza impozit pe profit si tva in conditile in care din documente rezulta erori in stabil daca societatea datoreaza impozit pe profit si tva in conditile in care din documente rezulta erori in stabilirea bazei de impunere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
OG92R/03A216
1
Hide details for dacă cheltuielile cu piese auto şi manoperã autoturism sunt deductibile la calculul profitului impozabil în dacă cheltuielile cu piese auto şi manoperã autoturism sunt deductibile la calculul profitului impozabil în condiţiile în care societatea a efectuat aceste cheltuieli peste limita de deductibilitate prevãzutã de lege
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
OG92R/03A216
1
Hide details for dacă cheltuielile privind mărfurile înscrise în facturile primite de la furnizorii sunt deductibile la calc dacă cheltuielile privind mărfurile înscrise în facturile primite de la furnizorii sunt deductibile la calculul profitului impozabil
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
OG92R/03A216
2
Hide details for dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit cheltuielile cu dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit cheltuielile cu carburanţii achiziţionaţi de la în condiţiile în care la data efectuării achiziţiilor furnizorul era declarat contribuabil inactiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A151
LG571/03A78
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A20
LG571/03A19
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
LG571R/03A119
1
Hide details for datoreaza impozit pe profit în condiţiile în care contestatoarea nu prezintă documente din care să rezulte datoreaza impozit pe profit în condiţiile în care contestatoarea nu prezintă documente din care să rezulte o altă situaţie faţă de cea constatată de inspecţia fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A145
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si daca au fost efectiv prestate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A20
LG571/03A19
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
LG571R/03A119
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţiile de materiale fără a se face dovada că au fost efectiuate în deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţiile de materiale fără a se face dovada că au fost efectiuate în scopul realizării de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A145
2
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu indemnizatiile de deplasare, transport, cazare etc deductibilitatea cheltuielilor cu indemnizatiile de deplasare, transport, cazare etc
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU79/01A15
OG92/03A176
LG414/02A9
HG859/02
OG92/03A115
OG92/03A116
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A24
LG571/03A24
LG414/02A9
LG414/02A21
LG571/03A145
LG414/02A11
OG92R/03
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu lucrari de modernizare la cladiri si alte mijloace fixe deductibilitatea cheltuielilor cu lucrari de modernizare la cladiri si alte mijloace fixe
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A145
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de consultanta neprestate deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de consultanta neprestate