MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for deductibilitatea din punct de vedere fiscal la stabilirea impozitului pe profit a cheltuielilor cu serviciile deductibilitatea din punct de vedere fiscal la stabilirea impozitului pe profit a cheltuielilor cu serviciile prestate de furnizori în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente faptul că aceste servicii au fost efectiv prestate de către prestatori
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A146
LG571/03A155
LG571/03A137
LG571/03A145
3
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor aferente achizitii care nu sunt facute in scopul desfasurarii proprr deductibilitatea fiscala a cheltuielilor aferente achizitii care nu sunt facute in scopul desfasurarii proprriei activitati
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG401/00
OG13/01A3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A146
LG82R/91A6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A20
LG571/03A19
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
LG571R/03A119
3
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor ce nu au corespondent in venituri deductibilitatea fiscala a cheltuielilor ce nu au corespondent in venituri
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A14
LG345/02A16
LG571/03A134
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A94
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A109
OG92/03A175
LG571/03A19
LG571/03A137
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A91
OG24/01A1
LG571/03A21
LG571/03A145
6
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu achizitii de marfuri pentru care nu exista documente justificativ deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu achizitii de marfuri pentru care nu exista documente justificative
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A184
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT51
LG571R/03A145
LG571/03A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A146
OG92R/03A209
OG2/01A32
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A176
LG571/03A21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A146
LG82R/91A6
2
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu amortizarea deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu amortizarea
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A24
LG571/03A21
LG571/03A48
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A24
LG571/03A24
LG414/02A9
LG414/02A21
LG571/03A145
LG414/02A11
OG92R/03
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu comisioane, servicii de consultanta, management si alte prestari deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu comisioane, servicii de consultanta, management si alte prestari servicii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A184
LG571/03A21
LG571/03A145
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor inregistrate in contabilitate fara a avea la baza documente justific deductibilitatea fiscala a cheltuielilor inregistrate in contabilitate fara a avea la baza documente justificative
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA21
LG571/03A21
LG571/03A19
LG571/03A155
LG571/03A145
LG571/03A146
1
Hide details for deductibilitatea fiscală a cheltuielilor ce nu sunt efectuate în scopul realizării de venituri impozabile deductibilitatea fiscală a cheltuielilor ce nu sunt efectuate în scopul realizării de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA21
LG571/03A21
LG571/03A19
LG571/03A155
LG571/03A145
LG571/03A146
1
Hide details for deductibilitatea sumelor achitate cu titlu de chirie, in conditiile in care contractul imbraca forma contract deductibilitatea sumelor achitate cu titlu de chirie, in conditiile in care contractul imbraca forma contractului de vanzare - cumparare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A7
LG414/02A11
LG571/03A21
1
Hide details for estimarea impozitului pe profit aferent facturilor lipsa estimarea impozitului pe profit aferent facturilor lipsa
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571R/03A19
LG571R/03A145
LG571/03A155
LG571/03A160
OG92/03
1
Hide details for estimarea veniturilor impozabile estimarea veniturilor impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A18
LG414/02A7
OG92/03A176
1
Hide details for estimarea veniturilor in baza preturilor practicate pe piata estimarea veniturilor in baza preturilor practicate pe piata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG70/94A4
LG414/02A9
LG82R/91
OG92R/03A216
2
Hide details for impozit pe profit si tva si accesorii aferente, in conditiile in care societatea nu aduce nici un fel de moti impozit pe profit si tva si accesorii aferente, in conditiile in care societatea nu aduce nici un fel de motivatii in sustinerea contestatiei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG70/94A4
OG70/94A19
LG82R/91A6
OG92R/03A206
OG17/00A19
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571R/03A19
LG571R/03A145
LG571/03A155
LG571/03A160
OG92/03
1
Hide details for impozitarea veniturilor din facturi fiscale neevidentiate impozitarea veniturilor din facturi fiscale neevidentiate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A146
LG571/03A155
LG571/03A137
LG571/03A145
1
Hide details for modul de calcul a impozitului pe profit in cazul diminuarii veniturilor prin diverse metode modul de calcul a impozitului pe profit in cazul diminuarii veniturilor prin diverse metode
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A126
2
Hide details for modul de calcul al impozitului modul de calcul al impozitului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571R/03A19
LG571R/03A145
LG571/03A155
LG571/03A160
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A149
OG92R/03A216
1
Show details for neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate