MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for accesorii calculate in conditiile in care s-a admis executarea silita pentru titlul executor privind debitele accesorii calculate in conditiile in care s-a admis executarea silita pentru titlul executor privind debitele pana la solutionarea plangerilor impotriva acestuia
10
Show details for accesorii calculate pentru debite neatinse prin compensare accesorii calculate pentru debite neatinse prin compensare
15
Show details for accesorii calculate pentru debite principale stabilite prin decizii de impunere necomunicate accesorii calculate pentru debite principale stabilite prin decizii de impunere necomunicate
2
Show details for accesorii calculate pentru obligatii bugetare evidentiate eronat in declaratia privind obligatiile de plata l accesorii calculate pentru obligatii bugetare evidentiate eronat in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat dar achitate in termenul legal
3
Show details for accesorii calculate unor debite platite in termen dar cu nr. de evidenta completat eronat. accesorii calculate unor debite platite in termen dar cu nr. de evidenta completat eronat.
3
Show details for accesorii CAS,CASS, fond somaj - anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei privind accesori accesorii CAS,CASS, fond somaj - anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei privind accesorii de plata
1
Show details for accesorii datorate de la data exercitarii dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata evidentiata in f accesorii datorate de la data exercitarii dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata evidentiata in facturi de achizitii de bunuri si prestari de servicii pana la data stornarii acestora in conditiile in care taxa pe valoarea adaugata dedusa nu a fost destinata realizarii de operatiuni taxabile
57
Show details for accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta
7
Show details for accesorii pentru debite neachitate la termen accesorii pentru debite neachitate la termen
41
Show details for aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza
1
Show details for aferente obligatiilor fiscale compensate iar nota de compensare nu a fost contestata aferente obligatiilor fiscale compensate iar nota de compensare nu a fost contestata
6
Show details for aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative
6
Show details for aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratiile de impozite si taxe aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratiile de impozite si taxe
12
Show details for aferente taxelor, impozitelor si contributiilor aferente taxelor, impozitelor si contributiilor
6
Show details for aferente unor debite declarate de contribuabil aferente unor debite declarate de contribuabil
20
Show details for aferente unor debite neachitate in termen aferente unor debite neachitate in termen
2
Show details for anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei de calcul accesorii anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei de calcul accesorii
2
Show details for calculate dupa data depunerii cererii de compensare calculate dupa data depunerii cererii de compensare
3
Show details for calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
6
Show details for calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale
3
Show details for calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente
9
Show details for data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin deci data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin decizia de impunere
1
Show details for data platii obligatiilor bugetare astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de banca platitorului ca data platii obligatiilor bugetare astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de banca platitorului catre unitatea de trezorerie
1
Show details for data stingerii obligatiei de plata in conditiile solutionarii compensarii acesteia din tva de rambursat data stingerii obligatiei de plata in conditiile solutionarii compensarii acesteia din tva de rambursat
1
Show details for legalitatea calcularii de accesorii asupra unor obligatii achitate la scadenta legalitatea calcularii de accesorii asupra unor obligatii achitate la scadenta
1
Show details for legalitatea calcularii de accesorii in conditiile in care in urma compensarii cu TVA de rambursat si a platil legalitatea calcularii de accesorii in conditiile in care in urma compensarii cu TVA de rambursat si a platilor directe au mai ramas sume neachitate la termen
1
Show details for legalitatea calcului de accesorii in conditiile in care nu rezulta daca debitele datorate de societate puteau legalitatea calcului de accesorii in conditiile in care nu rezulta daca debitele datorate de societate puteau fi stinse integral la scadenta din platile efectuate si din TVA de rambursat
1
Show details for majorari de intarziere aferente impozitului pe profit calculate inlauntrul termenului legal de 3 zile lucrato majorari de intarziere aferente impozitului pe profit calculate inlauntrul termenului legal de 3 zile lucratoare intre debitarea contului curent si creditatrea contul bugetar
22
Hide details for mod de determinare a bazei de calcul mod de determinare a bazei de calcul
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU17/00A19
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG145/97
HG806/99
OU102/99A53
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A108
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG24/01A1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG61/02
OG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A155
LG571/03A108
LG571/03A145
LG571/03A21
LG82R/91A6
HG831/97A1
LG345/02A29
HG44/04PT51
HG44/04PT48
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A183
OG92R/03A115
OG92R/03A120
OG24/01A5
OG70/97A6
LG571/03A19
LG571/03A127
LG345/02A2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A160
LG571/03A155
LG571/03A145
LG414/02A7
LG571/03A21
OG83/98A12
OG83/98A2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A47
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU17/00A25
LG345/02
LG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134
LG571/03A155
LG345/02A14
OU17/00A19
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT44
HG44/04
LG414/02A9
LG571/03A145
LG571/03A155
LG571/03A160
LG571/03A21
OG92R/03A115
OG92R/03A116
OG92R/03A186
OG92R/03A183
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
OG70R/94A7
OG3R/92A11
OG3R/92A25