MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for accesorii datorate de la data exercitarii dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata evidentiata in f accesorii datorate de la data exercitarii dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata evidentiata in facturi de achizitii de bunuri si prestari de servicii pana la data stornarii acestora in conditiile in care taxa pe valoarea adaugata dedusa nu a fost destinata realizarii de operatiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A110
57
Show details for accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta
7
Show details for accesorii pentru debite neachitate la termen accesorii pentru debite neachitate la termen
41
Show details for aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza
1
Show details for aferente obligatiilor fiscale compensate iar nota de compensare nu a fost contestata aferente obligatiilor fiscale compensate iar nota de compensare nu a fost contestata
6
Show details for aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative
6
Show details for aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratiile de impozite si taxe aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratiile de impozite si taxe
12
Show details for aferente taxelor, impozitelor si contributiilor aferente taxelor, impozitelor si contributiilor
6
Show details for aferente unor debite declarate de contribuabil aferente unor debite declarate de contribuabil
20
Show details for aferente unor debite neachitate in termen aferente unor debite neachitate in termen
2
Show details for anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei de calcul accesorii anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei de calcul accesorii
2
Show details for calculate dupa data depunerii cererii de compensare calculate dupa data depunerii cererii de compensare
3
Show details for calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
6
Show details for calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale
3
Show details for calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente
9
Show details for data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin deci data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin decizia de impunere
1
Show details for data platii obligatiilor bugetare astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de banca platitorului ca data platii obligatiilor bugetare astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de banca platitorului catre unitatea de trezorerie
1
Show details for data stingerii obligatiei de plata in conditiile solutionarii compensarii acesteia din tva de rambursat data stingerii obligatiei de plata in conditiile solutionarii compensarii acesteia din tva de rambursat
1
Show details for legalitatea calcularii de accesorii asupra unor obligatii achitate la scadenta legalitatea calcularii de accesorii asupra unor obligatii achitate la scadenta
1
Show details for legalitatea calcularii de accesorii in conditiile in care in urma compensarii cu TVA de rambursat si a platil legalitatea calcularii de accesorii in conditiile in care in urma compensarii cu TVA de rambursat si a platilor directe au mai ramas sume neachitate la termen
1
Show details for legalitatea calcului de accesorii in conditiile in care nu rezulta daca debitele datorate de societate puteau legalitatea calcului de accesorii in conditiile in care nu rezulta daca debitele datorate de societate puteau fi stinse integral la scadenta din platile efectuate si din TVA de rambursat
1
Show details for majorari de intarziere aferente impozitului pe profit calculate inlauntrul termenului legal de 3 zile lucrato majorari de intarziere aferente impozitului pe profit calculate inlauntrul termenului legal de 3 zile lucratoare intre debitarea contului curent si creditatrea contul bugetar
22
Show details for mod de determinare a bazei de calcul mod de determinare a bazei de calcul
1
Show details for modul de calcul al majorarilor de intarziere pentru diferenta dintre impozitul pe profit aferent trimestrului modul de calcul al majorarilor de intarziere pentru diferenta dintre impozitul pe profit aferent trimestrului IV, suplimentar stabilit si impozitul pe profit aferent trimestrului III, suplimentar stabilit
1
Show details for modul de stabilire a cuantumului obligatiilor stinse prin compensare de TVA de rambursat modul de stabilire a cuantumului obligatiilor stinse prin compensare de TVA de rambursat
1
Show details for neplata la termen neplata la termen
1
Show details for penalitatile pentru nedepunerea declaratiei de venit global penalitatile pentru nedepunerea declaratiei de venit global
1
Show details for prescriptia dreptului organelor fiscale de a calcula accesorii aferente obligatiilor pentru care societatea a prescriptia dreptului organelor fiscale de a calcula accesorii aferente obligatiilor pentru care societatea a solicitat aplicarea facilitatilor prevazute de OUG nr.68/1999
1
Show details for scutire de la plata accesoriilor in cazul societatilor aflate in lichidare judiciara scutire de la plata accesoriilor in cazul societatilor aflate in lichidare judiciara
2
Show details for stabilirea datei stingerii obligatiilor bugetare in cazul compensarii din TVA de rambursat rezultata din deco stabilirea datei stingerii obligatiilor bugetare in cazul compensarii din TVA de rambursat rezultata din decontul cu suma negativa cu optiunea de rambursare
1
Show details for stabilirea termenului de scadenta pentru obligatia reprezentand impozitul pe veniturile obtinute din transfer stabilirea termenului de scadenta pentru obligatia reprezentand impozitul pe veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor si partilor sociale
5
Show details for stabilite prin acte constatatoare, prescriptia dreptului de a calcula aceste accesorii stabilite prin acte constatatoare, prescriptia dreptului de a calcula aceste accesorii
8
Show details for Accize Accize
762
Show details for Alte Categorii Alte Categorii
11
Show details for Colectarea creantelor bugetare Colectarea creantelor bugetare
60
Show details for Contributii sociale Contributii sociale
407
Show details for Datorie vamala Datorie vamala
6
Show details for Impozit pe dividende Impozit pe dividende
239
Show details for Impozit pe profit Impozit pe profit
433
Show details for Impozit pe venit Impozit pe venit
17
Show details for Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri)
3
Show details for Inlesniri la plata Inlesniri la plata
3
Show details for Legea nr.133/1999 Legea nr.133/1999
319
Show details for Procedura Procedura