MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Show details for  accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta
2
Show details for  accesorii pentru debite neachitate la termen accesorii pentru debite neachitate la termen
3
Show details for  aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza
1
Show details for  aferente taxelor, impozitelor si contributiilor aferente taxelor, impozitelor si contributiilor
2
Show details for  aferente unor debite declarate de contribuabil aferente unor debite declarate de contribuabil
103
Hide details for  aferente unor debite neachitate in termen aferente unor debite neachitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG7/01A66
OG11/96A12
OG11/96A13
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU17/01
LG345/02A1
HG401/00
DC7/02
OG11/96A12
OG11/96A13
OG11/96
OG26/01PT3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A29
HG598/02A62
OG24/01A1
OG24/01
OG11/96A13
OG61/02A13
OG61/02A14
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG133/99A3
LG133/99
LG133/99A22
LG141/97A141
LG141/97A144
LG141/97A148
LG141/97A61
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03
HG44/04
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A1
LG571/03
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A1
LG345/02A2
LG571/03A127
LG571/03
HG401/00PT1.7
HG401/00
DC7/02
OG70/94A4
OG11/96A13
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A184
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A1
LG345/02A2
LG571/03A127
LG571/03
OG61/02A12
OG61/02A13
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A127
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A1
LG345/02A2
HG598/02A3
LG571/03A127
LG571/03
OG61/02A13
OG61/02A14
OG92R/03A114
OG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG133/99A21
HG244/01
OG92R/03A114
OG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG19/00
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A1
LG345/02A2
LG345/02A3
LG571/03A127
OG92R/03A114
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127
LG571/03A145
OG92R/03A114
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127
LG571/03
OG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A2
LG571/03A127
LG571/03
HG402/00A4
OG92R/03A114
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127
OG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A24
OG61/02A12
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG87/94
OG24/01A5
OG92R/03A178
OG92R/03A114
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127
OG92R/03A114
OG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A1
LG345/02A2
LG345/02A3
LG571/03A127
LG571/03
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A41
LG571/03A79
OG92R/03A115
OG92R/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
HG598/02A3
LG82R/91A6
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A115
OG92R/03A116
OG92R/03A121
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG82R/91
OG92R/03A116
OG92R/03A115
OG92R/03A121
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03
OG92R/03A115
OG92R/03A116
OG92R/03A121
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A7
LG414/02A8
LG345/02A25
OG92R/03A115
OG92R/03A116
OG92R/03A121
OG92R/03A185
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03
OG92R/03
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
OG92R/03A176
OG92R/03A184
OG92R/03A185
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A61
HG1114/01
HG1114/01A135
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
HG44/04
HG44/04PT44
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A128
OG92R/03A116
OG92R/03A121
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
OG22/92
OG22/92A3
OG92R/03A115
OG92R/03A116
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03
OG92R/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG24/01A5
LG571/03A19
LG571/03
LG571/03A126
LG571/03A128
OG92R/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU102/99A42
OU102/99A43
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
OG92R/03A116
OG92R/03A185
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A103
LG571/03
OG92R/03A114
OG92R/03A116