MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
6
Hide details for calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG1114/01A107
OG92/03A43
OG92/03A184
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG1114/01
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A114
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG61/02A12
OG92R/03A177
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A44
OG92R/03A121
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03
3
Show details for calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente
9
Show details for data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin deci data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin decizia de impunere
1
Show details for data platii obligatiilor bugetare astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de banca platitorului ca data platii obligatiilor bugetare astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de banca platitorului catre unitatea de trezorerie
1
Show details for data stingerii obligatiei de plata in conditiile solutionarii compensarii acesteia din tva de rambursat data stingerii obligatiei de plata in conditiile solutionarii compensarii acesteia din tva de rambursat
1
Show details for legalitatea calcularii de accesorii asupra unor obligatii achitate la scadenta legalitatea calcularii de accesorii asupra unor obligatii achitate la scadenta
1
Show details for legalitatea calcularii de accesorii in conditiile in care in urma compensarii cu TVA de rambursat si a platil legalitatea calcularii de accesorii in conditiile in care in urma compensarii cu TVA de rambursat si a platilor directe au mai ramas sume neachitate la termen
1
Show details for legalitatea calcului de accesorii in conditiile in care nu rezulta daca debitele datorate de societate puteau legalitatea calcului de accesorii in conditiile in care nu rezulta daca debitele datorate de societate puteau fi stinse integral la scadenta din platile efectuate si din TVA de rambursat
1
Show details for majorari de intarziere aferente impozitului pe profit calculate inlauntrul termenului legal de 3 zile lucrato majorari de intarziere aferente impozitului pe profit calculate inlauntrul termenului legal de 3 zile lucratoare intre debitarea contului curent si creditatrea contul bugetar
22
Show details for mod de determinare a bazei de calcul mod de determinare a bazei de calcul
1
Show details for modul de calcul al majorarilor de intarziere pentru diferenta dintre impozitul pe profit aferent trimestrului modul de calcul al majorarilor de intarziere pentru diferenta dintre impozitul pe profit aferent trimestrului IV, suplimentar stabilit si impozitul pe profit aferent trimestrului III, suplimentar stabilit
1
Show details for modul de stabilire a cuantumului obligatiilor stinse prin compensare de TVA de rambursat modul de stabilire a cuantumului obligatiilor stinse prin compensare de TVA de rambursat
1
Show details for neplata la termen neplata la termen
1
Show details for penalitatile pentru nedepunerea declaratiei de venit global penalitatile pentru nedepunerea declaratiei de venit global
1
Show details for prescriptia dreptului organelor fiscale de a calcula accesorii aferente obligatiilor pentru care societatea a prescriptia dreptului organelor fiscale de a calcula accesorii aferente obligatiilor pentru care societatea a solicitat aplicarea facilitatilor prevazute de OUG nr.68/1999
1
Show details for scutire de la plata accesoriilor in cazul societatilor aflate in lichidare judiciara scutire de la plata accesoriilor in cazul societatilor aflate in lichidare judiciara
2
Show details for stabilirea datei stingerii obligatiilor bugetare in cazul compensarii din TVA de rambursat rezultata din deco stabilirea datei stingerii obligatiilor bugetare in cazul compensarii din TVA de rambursat rezultata din decontul cu suma negativa cu optiunea de rambursare
1
Show details for stabilirea termenului de scadenta pentru obligatia reprezentand impozitul pe veniturile obtinute din transfer stabilirea termenului de scadenta pentru obligatia reprezentand impozitul pe veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor si partilor sociale
5
Show details for stabilite prin acte constatatoare, prescriptia dreptului de a calcula aceste accesorii stabilite prin acte constatatoare, prescriptia dreptului de a calcula aceste accesorii
8
Show details for Accize Accize
762
Show details for Alte Categorii Alte Categorii
11
Show details for Colectarea creantelor bugetare Colectarea creantelor bugetare
60
Show details for Contributii sociale Contributii sociale
407
Show details for Datorie vamala Datorie vamala
6
Show details for Impozit pe dividende Impozit pe dividende
239
Show details for Impozit pe profit Impozit pe profit
433
Show details for Impozit pe venit Impozit pe venit
17
Show details for Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri)
3
Show details for Inlesniri la plata Inlesniri la plata
3
Show details for Legea nr.133/1999 Legea nr.133/1999
319
Show details for Procedura Procedura
4
Show details for Redeventa miniera Redeventa miniera
20
Show details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
719
Show details for TVA TVA
1
Show details for Zone defavorizate Zone defavorizate
95
Show details for TMTM
1156
Show details for TULCEATULCEA
1317
Show details for VALCEAVALCEA
1715
Show details for VASLUIVASLUI