MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for depaşirea duratei legale pentru efectuarea inspecţiei fiscale depaşirea duratei legale pentru efectuarea inspecţiei fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A126L2
LG207/15A130L4
LG207/15A49
LG227/15
1
Hide details for desfiintarea deciziei de impunere desfiintarea deciziei de impunere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268
LG207/15A107
LG207/15A98
LG207/15A93
LG207/15A113
LG207/15A55
LG207/15A6
LG207/15A7
LG227/15A297
LG227/15A297L4
1
Hide details for desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt
Alte organeLG207/15A93
LG207/15A95
LG207/15A98
LG207/15A50L2
LG207/15A50
LG207/15A111
LG207/15A115
LG207/15A153
LG207/15A154
LG207/15A173
LG207/15A174
LG287/09fara articol
1
Hide details for neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a dreptului de deducere a TVA aferenta serviciilor achizi neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a dreptului de deducere a TVA aferenta serviciilor achizitionate in functie de gradul de utilizare a acestora la realizarea de operatiuni care dau drept de deducere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268
LG207/15A107
LG207/15A98
LG207/15A93
LG207/15A113
LG207/15A55
LG207/15A6
LG207/15A7
LG227/15A297
LG227/15A297L4
1
Hide details for nulitatea absolută a actelor administrativ fiscale nulitatea absolută a actelor administrativ fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A113L2
LG207/15A279L1
LG207/15A173
1
Hide details for Prescriptia dreptului organelor de inspectie fiscala de a stabili obligatii fiscale suplimentare pentru anul Prescriptia dreptului organelor de inspectie fiscala de a stabili obligatii fiscale suplimentare pentru anul 2005 reprezentand TVA 1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A276L6
LG207/15A347
LG207/15A352
LG207/15A21L1
LG207/15A110
26
Hide details for TVA TVA
1
Hide details for accesorii calculate ca urmare a neachitarii debitelor accesorii calculate ca urmare a neachitarii debitelor
Alte organeLG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A155
LG571/03A145
OG92R/03A119
OG92R/03A120^1
OG92R/03A120
OG92R/03A214L3
1
Hide details for accesorii TVA - mod de calcul accesorii TVA - mod de calcul
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A276L6
LG207/15A347
LG207/15A352
LG207/15A21L1
LG207/15A110
3
Hide details for aferenta cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal aferenta cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A58L1
LG207/15A73L1
LG227/15A297L4
LG227/15A281L7
Alte organeLG571/03A11L1
LG571/03A17
LG571/03A19
LG571/03A21L2
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A72L1
LG207/15A73L1
1
Hide details for ajustare TVA, in conditiile in care nu au fost prezentate documente din care sa rezulte faptul ca deteriorari ajustare TVA, in conditiile in care nu au fost prezentate documente din care sa rezulte faptul ca deteriorarile au avut cauze fizice si/sau naturale, neimputabile, de natura bunurilor expirate/alterate sau degradate fizic
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A304L1
LG207/15
2
Hide details for ajustarea tva aferenta unei achizitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de ajustarea tva aferenta unei achizitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de operatiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A304L1
LG207/15
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A11L1
LG227/15
LG227/15A297
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
LG571/03
LG571/03A19
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG207/15A118L3
LG207/15A58L1
LG207/15A22
LG207/15A6
LG287/09fara articol
1
Hide details for aplicarea masurilor de simplificare, respectiv taxare inversa aplicarea masurilor de simplificare, respectiv taxare inversa
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A113
LG207/15A58L1
LG207/15A72L1
LG207/15A72L2
LG227/15A297L4
LG82R/91A6
1
Hide details for cheltuieli pentru care s-a efectuat reîncadrarea tranzacţiilor cheltuieli pentru care s-a efectuat reîncadrarea tranzacţiilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4la)
LG227/15A11L1
1
Hide details for colectarea TVA aferenta depasirii limitelor cheltuielilor de protocol colectarea TVA aferenta depasirii limitelor cheltuielilor de protocol
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A72L1
LG207/15A73L1
2
Hide details for colectarea TVA aferentă operaţiunilor pentru care nu se justifica scutirea colectarea TVA aferentă operaţiunilor pentru care nu se justifica scutirea
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG227/15A316L1
LG207/15A73L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A278L2L4la)
LG227/15A291L1
LG227/15A307L1
1
Hide details for colectarea TVA pentru operatiuni pentru care nu se face dovada ca sunt scutite colectarea TVA pentru operatiuni pentru care nu se face dovada ca sunt scutite
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A278L2L4la)
LG227/15A291L1
LG227/15A307L1
2
Hide details for contestatarul nu aduce nicio motivaţie în susţinerea cauzei contestatarul nu aduce nicio motivaţie în susţinerea cauzei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A276L6
LG207/15A347
LG207/15A352
LG207/15A21L1
LG207/15A110
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG227/15A316L1
LG207/15A73L1
1
Hide details for daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi doc daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi documentele depuse de societate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice constatările organelor de inspecţie fiscală
Alte organeLG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A155
LG571/03A145
OG92R/03A119
OG92R/03A120^1
OG92R/03A120
OG92R/03A214L3
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat drept de deducere pentru TVA aferenta serviciil daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat drept de deducere pentru TVA aferenta serviciilor efectuate si facturate de diversi furnizori, in conditiile in care societatea contestatoare sustine ca respectivele servicii sunt aferente operatiunilor taxabile, prezentand documente in sustinerea cauzei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4la)
LG207/15A7
LG207/15A118L3
LG82R/91A6
2
Show details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugat daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata serviciilor efectuate si facturate de diversi furnizori in conditiile in care societatea contestatoare sustine ca aceste servicii sunt aferente operatiunlor sale taxabile prezentand documente in sustinerea cauzei, iar din raportul de inspectie fiscala nu rezulta daca acestea au fost avute in vedere de organele de inspectie fiscala