MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si daca au fost efectiv prestate
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de consultanta neprestate deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de consultanta neprestate
4
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor aferente achizitii care nu sunt facute in scopul desfasurarii proprr deductibilitatea fiscala a cheltuielilor aferente achizitii care nu sunt facute in scopul desfasurarii proprriei activitati
5
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor ce nu au corespondent in venituri deductibilitatea fiscala a cheltuielilor ce nu au corespondent in venituri
13
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu achizitii de marfuri pentru care nu exista documente justificativ deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu achizitii de marfuri pentru care nu exista documente justificative
3
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu achizitiile de marfuri pe baza de facturi fiscale ale caror numer deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu achizitiile de marfuri pe baza de facturi fiscale ale caror numere si serii sunt atribuite altor societati furnizoare decat cele inscrise in facturile in cauza
4
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu amortizarea deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu amortizarea
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu chiria pentru sediul societatii deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu chiria pentru sediul societatii
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu chirii deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu chirii
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu comisioane, servicii de consultanta, management si alte prestari deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu comisioane, servicii de consultanta, management si alte prestari servicii
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu consumurile tehnologice deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu consumurile tehnologice
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu dobanzile si comisioanele aferente unui imprumut bancar care a a deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu dobanzile si comisioanele aferente unui imprumut bancar care a a fost utilizat in scopul pentru care a fost contractat.
5
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu marfurile inscrise in facturi care nu indeplinesc calitatea de do deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu marfurile inscrise in facturi care nu indeplinesc calitatea de document justificativ
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu materialele lipsa constatate la inventariere deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu materialele lipsa constatate la inventariere
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu pierderile tehnologice peste limita legala deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu pierderile tehnologice peste limita legala
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu prestari servicii in conditiile in care nu se justifica prestarea deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu prestari servicii in conditiile in care nu se justifica prestarea acestora, iar contractele nu cuprind toate datele prevazute de lege
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor de administrare si conducere, inregistrate de sediul permanent al un deductibilitatea fiscala a cheltuielilor de administrare si conducere, inregistrate de sediul permanent al unei persoane juridice
2
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor de protocol si publicitate ce depasesc limitele admise de lege deductibilitatea fiscala a cheltuielilor de protocol si publicitate ce depasesc limitele admise de lege
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor efectuate in legatura cu mijloacele fixe amortizabile deductibilitatea fiscala a cheltuielilor efectuate in legatura cu mijloacele fixe amortizabile
6
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor inregistrate in contabilitate fara a avea la baza documente justific deductibilitatea fiscala a cheltuielilor inregistrate in contabilitate fara a avea la baza documente justificative
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor reprezentand prestari servicii in conditiile in care nu s-a demonstr deductibilitatea fiscala a cheltuielilor reprezentand prestari servicii in conditiile in care nu s-a demonstrat ca acestea sunt efectuate in scopul realizarii veniturilor
4
Show details for deductibilitatea fiscală a cheltuielilor privind mărfurile achiziţionate de la un contribuabil inactiv deductibilitatea fiscală a cheltuielilor privind mărfurile achiziţionate de la un contribuabil inactiv
1
Show details for deductibilitatea unor cheltuieli, in conditiile in care acestea nu au fost efectuate in scopul realizarii de deductibilitatea unor cheltuieli, in conditiile in care acestea nu au fost efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, iar societatea nu prezinta documente din care sa rezulte prestarea efectiva
2
Show details for dreptul mde deducere a cheltuielilor cu prestari servicii dreptul mde deducere a cheltuielilor cu prestari servicii
13
Hide details for estimarea veniturilor impozabile estimarea veniturilor impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A43
OG92R/03A88
OG92R/03A109
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT46
HG1050/04
LG85/06
LG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG598/02
LG571/03A19
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A134
LG571/03
OPANAF519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul Garzii FinanciareCPPA415
HG1050/04A107.1
OG92R/03214
OPANAF519/05PT12.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04
LG571/03A48
OPANAF2137/11PT11.1
OG92R/03A65
OG92R/03A67
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A87
OG92R/03A109
OG92R/03A213L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT12
HG44/04PT13
HG44/04PT18
HG44/04PT41
HG44/04PT42L3
HG44/04PT45
HG44/04PT49
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A23
LG571/03A128
LG571/03A137
OPANAF2137/11PT11.1
OG92R/03A22
OG92R/03A91
OG92R/03A92
OG92R/03A94
OG92R/03A213L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT18
HG44/04PT19
LG571/03A7
LG571/03A41
LG571/03A46
LG571/03A71
OPANAF2137/11PT11.1
OG92R/03A67
OG92R/03A84
OG92R/03A91
OG92R/03A98
OG92R/03A119
OG92R/03A206
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT18
LG571/03A137
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
HG1050/04PT65.1
OG92R/03A67
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A87
OG92R/03A109
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG571R/03
LG571R/03A19
OG92R/03
OG92R/03A7L2
OG92R/03A65
OG92R/03A82
OG92R/03A119
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
OG92R/03
OG92R/03A65
OG92R/03A213L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91
LG571R/03
LG571R/03A19
HG44/04
HG44/04PT13
HG44/04PT42L3
HG44/04PT73
OG92R/03
OG92R/03A65
OG92R/03A84
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A87
OG92R/03A105
OG92R/03A205
OG92R/03A213L3
OPANAF2137/11PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A65
OG92R/03A67
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A87
OG92R/03A205
OG92R/03A206
OG92R/03A213L3
1
Show details for impozitarea surplusului din reevaluarea imobilizarilor corporale impozitarea surplusului din reevaluarea imobilizarilor corporale
2
Show details for impozitarea veniturilor din vanzarea marfurilor pentru care nu au fost intocmite documente justificative impozitarea veniturilor din vanzarea marfurilor pentru care nu au fost intocmite documente justificative
1
Show details for impozitarea veniturilor pentru care nu s-a intocmit factura fiscala impozitarea veniturilor pentru care nu s-a intocmit factura fiscala
1
Show details for încadrarea casării stocurilor de materiale şi declasării bunurilor de natura stocurilor degradate calitati încadrarea casării stocurilor de materiale şi declasării bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ în categoria operaţiunilor impozabile, în condiţiile în care societatea nu depune documente din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a celor trei condiţii impuse de lege: că bunurile nu sunt imputabile, că degradarea calitativă a bunurilor se datorează unor cauze obiective dovedite cu documente şi că bunurile s-au distrus şi nu mai intră în circuitul economic
3
Show details for modul de calcul a impozitului pe profit in cazul diminuarii veniturilor prin diverse metode modul de calcul a impozitului pe profit in cazul diminuarii veniturilor prin diverse metode
4
Show details for modul de calcul al impozitului modul de calcul al impozitului
1
Show details for modul de calcul al impozitului pe profit in cazul aplicarii anumitor scutiri modul de calcul al impozitului pe profit in cazul aplicarii anumitor scutiri