MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
4
Hide details for deductibilitatea TVA in facturi reprezentand achizitii de bunuri materiale care nu sunt folosite in vederea r deductibilitatea TVA in facturi reprezentand achizitii de bunuri materiale care nu sunt folosite in vederea realizarii de operatiuni impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
LG571R/03A145
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A25
LG571/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A147
1
Hide details for deductibilitatea TVA, in conditiile in care serviciile nu au fost efectuate in scopul realizarii de venituri deductibilitatea TVA, in conditiile in care serviciile nu au fost efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, iar societatea nu justifica cu documente faptul ca aceste servicii au fost efectiv prestate de catre prestator si in ce masura sunt aferente operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A160
2
Hide details for desfiintarea titlului de creanta Tn conditiile Tn care din dosarul cauzei nu a rezultat situatia de fapt care desfiintarea titlului de creanta Tn conditiile Tn care din dosarul cauzei nu a rezultat situatia de fapt care a condus la stabilirea de obligatii fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03
LG571/03A133
HG44/04PT13
1
Hide details for dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA pentru operatiunea de ajustare a bazei de impozitare a TVA dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA pentru operatiunea de ajustare a bazei de impozitare a TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A19
LG571/03A145
LG571/03A140
LG571/03A141
OG92/03A6
OG92/03A66
1
Hide details for drept de deducere a TVA aferenta unor servicii care nu sunt achizitionate in folosul operatiunilor taxabile drept de deducere a TVA aferenta unor servicii care nu sunt achizitionate in folosul operatiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A24
OG92R/03A85
1
Hide details for drept de deducere a tva evidentiata in facturi care nu indeplinesc calitatea de document justificativ , sau c drept de deducere a tva evidentiata in facturi care nu indeplinesc calitatea de document justificativ , sau corectarea informatiilor s-a efectuat fara respectarea prevederilor legale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG70/94A4
OG217/99
LG414/02A12
LG414/02A9
LG571/03A21L4lf)
LG345/02A29
LG345/02A22
LG345/02A24
2
Hide details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiei unui imobil, Tn conditiile Tn care socie dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiei unui imobil, Tn conditiile Tn care societatea nu a facut dovada ca imobilul a fost utilizat pentru realizarea de operatiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A134
LG571/03A150
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
HG44/04
1
Hide details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor servicii care nu sunt destinate utilizarii in dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor servicii care nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A145
1
Hide details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturi care nu indeplinesc calitatea de documen dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturi care nu indeplinesc calitatea de document justificativ intrucat nu sunt completate in mod corect cu elementele obligatorii prevazute de lege
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A7
LG571/03A146
LG571/03A155
OG92R/03A206
OG92R/03A213L3
1
Hide details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata pentru care nu s-au analizat conditiile prevazute de lege dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata pentru care nu s-au analizat conditiile prevazute de lege
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A105
OG92R/03A209
LG571/03A151
HG44/04PT59
1
Hide details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate de furnizor, în condiţiile dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate de furnizor, în condiţiile în care furnizorul serviciilor nu este o persoană plătitoare de TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146L1la)
LG571/03A153
LG571/03A155L5
LG571/03A137L1la)
LG571/03A140L1
LG571/03A143L2
LG571/03A128L1
LG571/03A126L1la)
OU92/03
1
Hide details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care din dosarul cauzei rezultă o altă dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care din dosarul cauzei rezultă o altă situaţie de fapt decât cea constatată de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A134
LG571/03A137
12
Hide details for dreptul de deducere a TVA aferent bunurilor care nu sunt destinate realizarii de operatiuni impozabile dreptul de deducere a TVA aferent bunurilor care nu sunt destinate realizarii de operatiuni impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A155
LG571/03A134
LG571/03A19
HG44/04PT13
HG44/04PT12
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A82
OG92R/03A216
LG571R/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A19
LG571/03A145
LG571/03A140
LG571/03A141
OG92/03A6
OG92/03A66
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A7
LG414/02A9
LG571/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
LG571/03A19
LG571/03A21
LG343/06A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A145
OG92R/03A209
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A107
LG571/03A108
LG571/03A145
OG92R/03A82
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A19
LG571/03A21
LG82/91A6
2
Hide details for dreptul de deducere a TVA aferent unor prestari servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul oper dreptul de deducere a TVA aferent unor prestari servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG343/06A145
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A128
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
OG92/03A80