Identificare decizie

Judet :

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor

Organul constatator :

Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF

Materia :

 • TVA - dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri pentru care nu s-au prezentat documente care să justifica achiziţia în scopul operaţiunilor taxabile,
 • TVA - taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă minusurilor în gestiune stabilite la inventariere ce reprezintă operaţiune asimilată livrării cu plată,
 • TVA - accesoriile aferente taxei pe valoarea adăugată de la data deducerii taxei pe valoarea adăugată în baza unei facturi proforma până la data emiterii facturii,
 • TVA - taxa pe valoarea adăugată colectată bunurile achiziţionate dar care au fost livrate către altă societate,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile pentru nu se justifică prestarea cu documente,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu valoarea rămasă neamortizată pentru mijloace fixe casate la inventar în condiţiile în care societatea nu justifică operaţiunea de casare,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu provizioanele pentru deprecierea unei imobilizari corporale în condiţiile în care societatea a constituit provizioane, altele decât cele reglementate de lege, acestea neputând fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu minusurile la inventar pentru care societatea nu aduce documente care să infirme modul de calcul al organelor de inspecţie fiscală,
 • Impozit pe profit - cheltuielile cu deplasările în străinătate a persoanei angajate pentru care s-au prezentat documente justificative care să justifice deplasarea în interesul realizării sarcinilor de serviciu,
 • Procedura - contestatie nemotivata,
 • Procedura - suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale,
 • Procedura - nulitatea actelor administrativ fiscale atrasă de nerespectarea art.104 alin.(2) şi alin. (3) din OG nr.92/2003,
 • Procedura - neregularităţi ale actelor administrativ fiscale atacate - art.109 alin.(1)-(3) din OG nr.92/2003,
 • Procedura - neregularităţi privind avizele de inspecţie fiscală - art. 98 alin.(1) şi alin. (2) coroborat cu art.91 alin.(1) şi alin.(2) din OG nr.92/2003,
 • Procedura - prescripţia impozitului pe profit pe anul 2006 - art. 91 alin.1) şi alin.(2) din OG nr.92/2003,
 • Procedura - calculul accesoriilor pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale -art.106 alin.(1) din OG nr.92/2003

 • Acte Normative :

  LG571/03A21L1, LG571/03A21L4lm), LG571/03A21L4lf), LG571/03A21L3lg), LG571/03A24L15, LG571/03A21L3ld), LG571/03A145L2la), LG571/03A146L1la), LG571/03A128L3le), LG571/03A128L9, LG571/03A134L1, LG571/03A134L2, LG571/03A134L3, LG571/03A134^1, LG571/03A134^1L1, LG571/03A134^2L1, LG571/03A155L1, HG44/04PT12, HG44/04PT48, HG44/04PT71^5, HG44/04PT71^6, HG44/04PT35, HG44/04PT6, OG92R/03A120L1, OG92R/03A119L1, OG92R/03A120^1, OG92R/03A206L1lc)ld), OG92R/03A214L1la)


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  Decizia 117 2015.pdfDecizia 117 2015.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet