Identificare decizie

Judet :

CLUJ

Organul constatator :

Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF

Materia :

 • Accesorii - accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce a fost desfiintata prin decizia de solutionare a contestatie,
 • Procedura - desfiintarea deciziei de impunere,
 • Procedura - desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt,
 • Procedura - neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate,
 • Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) - aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in conditiile in care nu s-a analizat natura veniturilor platite la extern,
 • Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) - aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statele de rezidenţă ale beneficiarilor de venit, în condiţiile în care societatea depune în susţinerea contestaţiei traducerea legalizată a certificatelor de rezidenţă fiscală valabile pentru perioada în care au fost efectuate plăţile la extern,
 • Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) - dacă pentru plăţile la extern derulate în perioada controlată contestatoarei îi sunt aplicabile prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de Romania cu statele de rezidenţă ale beneficiarilor de venit în condiţiile în care ulterior înregistrării contestaţiei societatea deţine în traducere legalizată documente care atestă rezidenţa fiscală pentru beneficiari de venit.,
 • Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) - modul de stabilire a impozitului pe veniturile persoanelor nerezidente,
 • Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) - prezentarea certificatului de rezidenta fiscala - conditie pentru aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri,
 • Impozit pe profit - accesorii aferente impozitului pe profit,
 • Impozit pe profit - cheltuieli cu prestari de servicii pentru care nu rezulta daca au fost efectiv prestate,
 • Impozit pe profit - dacă cheltuielile cu prestări servicii sunt deductibile la calculul impozitul pe profit,
 • Impozit pe profit - dacă sunt deductibile cheltuielile cu serviciile prestate, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezultă prestarea efectivă a serviciilor şi necesitatea efectuării acestor cheltuieli,
 • Impozit pe profit - dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit cheltuielile cu serviciile executate de terţi, în condiţiile în care aceste cheltuieli nu au la bază documente justificative potrivit legii prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu chirii,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu comisioane, servicii de consultanta, management si alte prestari servicii,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea fiscală a cheltuielilor ce nu sunt efectuate în scopul realizării de venituri impozabile,
 • TVA - aferenta serviciilor de inchiriere,
 • TVA - contestaţia poate fi respinsă ca neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezente în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat,
 • TVA - dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi,
 • TVA - daca societatea are drept de deducere pentru TVA evidentiata in facturi care nu indeplinesc calitatea de document justificativ, respective nu contin toate informatiile prevazute de lege sau corectarea informatiilor s-a efectuat fara respectarea procedurilor legale,
 • TVA - daca societatea are drept de deducere pentru TVA evidentiata in facturi fiscale care nu indeplinesc calitatea de document justificativ,
 • TVA - dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente necesitatea prestării acestor servicii

 • Acte Normative :

  HG44/04, HG44/04A7, HG44/04PT15, HG44/04PT13, HG44/04PT21, HG44/04PT42L3, HG44/04PT48, LG571/03, LG571/03A19, LG571/03A21, LG571/03A7, LG571/03A118, LG571/03A141, OG92R/03, OG92R/03A94, OG92R/03A108, OG92R/03A115, OG92R/03A109, OG92R/03A114, OG92R/03A116, OG92R/03A119, OG92R/03A120, OG92R/03A104


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  Decizia 369_2012.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet