Identificare decizie

Judet :

DGRFP Ploiesti

Organul constatator :

Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF

Materia :

 • Impozit pe venit - deductibilitatea cheltuielilor,
 • Impozit pe venit - impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare,
 • Impozit pe venit - stabilirea venitului net din activitati independente,
 • Impozit pe venit - mod de calcul,
 • Impozit pe venit - venituri nedeclarate,
 • Impozit pe venit - venit impozabil stabilit suplimentar,
 • Impozit pe venit - deductibilitatea cheltuielilor de deplasare,
 • TVA - colectarea tva aferenta veniturilor neevidentiate,
 • TVA - colectarea TVA aferentă veniturilor din cesiune,
 • TVA - daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi documentele depuse de societate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice constatările organelor de inspecţie fiscală,
 • TVA - deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu amortizarea si asigurarea autoturismelor achizitionate in leasing si TVA aferenta,
 • TVA - deductibilitatea TVA aferenta avansului si ratelor achitate pentru achizitia unui autoturism, in conditiile acesta nu este utilizat pentru realizarea de operatiuni taxabile,
 • TVA - deductibilitatea TVA aferenta prestarilor de servicii in conditiile in care organul de inspectie fiscala a invocat lipsa documentelor necesare justificarii efective a operatiunii inregistrate pe factura,
 • TVA - dobanzile/majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate de societatea contestatoare bugetului de stat in conditiile in care obligaţiile fiscale principale pentru care s-au calculat accesoriile nu au fost achitate la termenul scadent,
 • TVA - drept de deducere a tva aferenta serviciilor care nu sunt aferente in folosul operatiunilor taxabile,
 • TVA - dreptul de deducere a cheltuielilor cu obiecte de inventar achizitionate,
 • TVA - dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor facturi de achizitie in conditiile in care societatea nu face dovada existentei faptice a bunurilor aflate in proprietatea sa,
 • TVA - dreptul de deducere a TVA aferenta unor cheltuieli nedeductibile fiscal,
 • TVA - dreptul de deducere a TVA aferenta unor servicii de transport care nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile,
 • TVA - neverificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila,
 • TVA - dreptul de deducere a TVA fara a avea la baza documente justificative,
 • TVA - dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor de materiale pentru investitii la imobile ce nu sunt in proprietatea contribuabilului,
 • TVA - evidentiata in contabilitate si nedeclarata prin deconturile de TVA,
 • Accesorii - - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere,
 • Accesorii - conform principiului "accesorium sequitur principale",
 • Procedura - contestatie nemotivata

 • Acte Normative :

  OG92R/03A22, OG92R/03A48, OG92R/03A24, OG92R/03A25, OG92R/03A94, OG92R/03A128, OG92R/03A134, OG92R/03A206L1, OG92/03A94, LG571R/03


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  Decizia_1025_2014.PDF


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet