Identificare decizie

Judet :

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor

Organul constatator :

Alte organe

Materia :

 • Accize - dacă societatea poate beneficia de scutirea directă de la plata accizelor pentru alcoolul etilic supus denaturării în condiţiile în care în cadrul operaţiunii de denaturare a alcoolului societatea nu a respectat concentraţiile substanţelor admise pentru denaturarea alcoolului etilic prevăzute de legiuitor,
 • Accize - dacă societatea datorează accize pentru alcoolul etilic aflat în stoc în condiţiile în care acesteia i-a fost revocată autorizaţia de antrepozit fiscal,
 • Accize - dacă societatea datorează accize pentru alcool etilic şi accize pentru băuturi liniştite în condiţiile în care în urma controlului s-au constatat pierderi de produse accizabile pe care contestatoarea nu le poate justifica cu documente,
 • Accize - dacă societatea datorează taxa pe valoarea adăugată aferentă accizelor la alcool etilic stabilite de organele de inspecţie fiscală având în vedere că societatea nu a respectat concentraţiile substanţelor admise pentru denaturarea alcoolului etilic prevăzute de legiuitor şi în sarcina sa s-a reţinut ca datorat debitul reprezentând accize, iar în baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată se includ şi accizele,
 • TVA - dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de materiale de construcţii în condiţiile în care din documentele aflate la dosarul cauzei rezultă că aceste achiziţii nu au fost destinate utilizării în folosul operaţiunilor taxabile ale contestatoarei,
 • TVA - dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă închirierii de autoturisme pentru persoanele cu funcţii de conducere în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că aceste vehicule au fost utilizate în scopul operaţiunilor taxabile şi se încadrează în excepţiile prevăzute de lege,
 • TVA - dacă societatea are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de bunuri, în condiţiile în care nu justifică aceste achiziţii în scopul realizării operaţiunilor sale taxabile,
 • Procedura - suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale,
 • Procedura - constatarea necompetentei materiale privind solutionarea contestatiei formulata,
 • Procedura - contestatie nemotivata

 • Acte Normative :

  LG207/15A277L1la), OG92R/03A119L1, OG92R/03A120L1, OG92R/03A120^1L1, LG207/15A269L1, OG92R/03A108, LG571/03A206^14, LG571/03A206^58L1, LG571/03A206^6, LG571/03A206^7, LG571/03A206^7L9, LG571/03A206^10, LG571/03A206^7L6, LG571/03A137L1, LG571/03A137L2la), LG571/03A145L2la), LG571/03A145^1, LG571/03A145L1^2, LG571/03A145


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  decizia 168 2016.pdfdecizia 168 2016.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet