Identificare decizie

Judet :

DGRFP Galati

Organul constatator :

Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF

Materia :

 • TVA - contestaţia poate fi respinsă ca neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezente în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat,
 • TVA - daca societatea datora aceste sume in conditiile in care societatea a inregistrat facturi fiscale in copie, cu ocazia contestatiei societatea prezinta copii certificate ale facturilor,
 • TVA - dacă beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziților de servicii în condițiile în care societatea nu face dovadă că acestea sunt destinate operațiunilor taxabile,
 • TVA - dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile în copie, în condiţiile în care în susţinerea contestaţiei, prezintă facturi duplicat care nu au fost analizate de organele de inspecţie fiscală,
 • TVA - dacă se poate pronunţa asupra dreptului de deducere, având în vedere că din constatările organelor de inspecţie fiscală nu rezultă că s-a analizat dacă serviciile prestate au fost destinate utilizării în folosul operaţiunilor taxabile, în condiţiile în care la contestaţie au fost prezentate documente ce nu au fost analizate la data efectuării inspecţiei fiscale,
 • TVA - dacă societatea are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de bunuri, în condiţiile în care nu justifică aceste achiziţii în scopul realizării operaţiunilor sale taxabile

 • Acte Normative :

  LG571/03A146L1, LG571/03A155L1, LG571/03A155L19la)-ld), OG92/03A6, OG92/03A7l2


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  D374.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet